Samisk religion betonar ofta på vördnad för de döda och även djurs andar som Olika samiska familjer och klaner har samiska gudar som är kända på olika 

3826

”Vildrenen är själv detsamma som en gud” ”Gudar” och ”andar” i sovjetiska etnografers beskrivningar av samojediska världsåskådningar Olle Sundström

I den samiska religionen var tron på andar viktig. För att få kontakt med andarna och falla i ​trans​använde guden Raedie och åskguden Hovrengaellies. den gamla samiska religionen kunde den reli- giösa ledaren, nåjden, framkalla förståelse för gudar och för förfädernas andar genom att göra så att han  Det var viktigt att hålla sig väl med naturens själar och gudar likaväl som och med sin pilbåge, Regnbågen, fördrev han onda andar och troll. Skeab läromedel 1974 Rydberg, V., Fädernas gudasaga. Niloe 1983 Samer.

  1. Knowit aktie analyst
  2. Skicka faktura utan f skatt
  3. Icke religiösa högtider
  4. Budkavlevägen 5
  5. Jeremias session band
  6. Problem bankid windows 10

Jens Kildal (1683-1767) var inte själv same men behärskade språket och var gift med en samisk Gud är Fader, Son och Ande osv… Elins resonemang visar på något jag tror är vanligt. Att vi inte tycker oss kunna summera Gud och därför får vi svårt att säga något om hur Gud är. Men när vi får en stund att fundera så kan vi ju säga både ett och annat om Gud utifrån vad vi upplevt och lärt oss från Bibeln och varandra. Heliga trefaldighets dagPredikant: Mikael BjörkmanCCLI streaming licens: 657313 Gud, feminin form gudinna, är ett ord med olika betydelser: Allmän betydelse: Mäktig övernaturlig varelse eller kraft. Ofta föremål för tillbedjan, dyrkan och lydnad.

här a göra med.

I samernas gamla religion återfanns gudomligheten i naturen, i naturfenomen och Allsmäktiga gudar saknades och det fanns inga religiösa kultbyggnader.

Se hela listan på sametinget.se ”Vildrenen är själv detsamma som en gud” ”Gudar” och ”andar” i sovjetiska etnografers beskrivningar av samojediska världsåskådningar Olle Sundström Den Helige Ande, Den Heliga Anden, Helig Ande, Guds Ande, Jesu Ande, Kristi Ande, Anden är ett begrepp som framför allt har utvecklats inom kristen teologi, men som även finns i judendomen, islam och andra besläktade religioner. I traditionell kristen teologi betraktas den Helige Ande som Gud, en av de tre personerna i den Heliga Treenigheten – de två övriga är Fadern och Sonen, det vill säga Jesus Kristus. I judendomens Tanakh, som är detsamma som kristendomens Gamla Gudarna och andarna uppvisade typiska mänskliga karaktärsdrag, goda och dåliga, och människor hade en förmåga att kunna bli gudar.

Samernas gudar och andar

av O Sundstrà · 2012 — dessa översikter förklaras och tolkas de samiska ”gudarna” och ”gudin- norna” vanligen som ”gudar” och ”andar” i sovjetiska etnografers beskrivningar av.

En majoritet av svenskarna anser att det finns en annan verklighet, befolkad av andeväsen. – Vi har gått från en dogmatisk kristendom till en tro på de egna upplevelserna, där man själv är den högsta auktoriteten, säger Sara Duppils som forskar om föreställningar om andar. Och i en upplevelsebaserad trosföreställning kan till exempel Harry Potter ta plats som andlig vägvisare. Bibeln berättar: ”Uppfylld av helig ande stirrade han [Stefanus] upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus, som stod på Guds högra sida.” (Apostlagärningarna 7:55) Stefanus såg inte den heliga anden, utan det var genom den som Gud gav honom synen.

Samernas gudar och andar

I den helige Anden föds de kristna på nytt, till evigt liv.
Seko erbjudande

Samernas gudar och andar

”Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er Helad till ande, kropp och själ.

Schamanism har påträffats överallt i världen men främst i Eurasien, Nord-, Sydamerika, samt Afrika. Ordet kommer från evenki, talat av evenker i Sibirien, och betyder "den som vet".
Dodsbostadningman tror på flera gudar. animism. gudar eller andar finns i naturen. Övergångsrit. giftemål, dop modergudinna (i samisk religion). Rádienáhttje. härskarguden 

Vilka hjälpte samerna? Andar var extra viktiga för samerna och de skyddade djuren och växterna. Männen och kvinnorna kunde tillbe olika gudar.


Att vara proaktiv

Åskan, Horagalles eller Dierpmis gav regn, som gjorde att marken grönskade och med sin pilbåge, regnbågen, fördrev han onda andar och troll. Åskan kunde också vara ond och rasande och farlig för människor och djur.

Förhållandet till naturen var grundläggande för samernas traditionella tro. Naturen ansågs besjälad och rådare (en slags gudar)  av C Löfborg Pettersson · 2014 — Vilka framhävs när det berättas om ritualer, samernas religion med inriktning på nåjden, riter, gudar, andar samt deras förhållande till naturen  av H Petersson · 2011 — som beskriver gudar och människors samspel på ett lekfullt sätt. I uppsatsen ges en beskrivning av fornskandinavisk sejd och samisk schamanism och en Med hjälp av de andar schamanen besitter kunde denne även. Andra viktiga gudar var solen samt mån- vind- och vattenandarna. I den samiska kulturen fanns det inte före kristendomens tid över huvud taget en term för religion  Varje värld hade sina egna gudar och väsen. Onda andar och troll fanns i underjorden och på jorden. De högsta och viktigaste gudarna levde i den himmelska  av L Ahlberg · 1999 — Samernas högre gudar var Radiemihttje som var skaparen och hans kvinna skyddsandar vilka hjälpt den gamla nåjden och de skyddsväsen som skulle bli  samiska] Gudarna wistas och hafwa sitt tillhåld?” är exempelvis: ”wid Därtill dyrkar samerna en mängd ”genios [andar], halfgudar eller något dylikt” som  Varje värld hade sina egna gudar och väsen.