Att vara produktiv handlar, som vi har sett, mycket om att lägga fokus och energi på rätt saker. Därför måste man våga säga nej, inte bara till sådant som man verkligen inte har tid med – utan till allt som inte är ytterst relevant och värdefullt för det man vill uppnå.

3976

2021-04-22

-  Det vill säga att se till att vara förberedd när något händer istället för att plötsligt tvingas agera när något väl har hänt. Motsatsen kallas reaktiv. Att vara proaktiv på arbetsplatsen innebär att man fattar beslut i förväg för att optimera framtida produktion, effektivitet, vinst eller karriärsucces. Att vara reaktiv  Takläggning är ett perfekt projekt att för att öva sig att vara proaktiv, projektet är oftast inte så emotionellt förknippat vilket gör att det är lättare att implementera en  Det här är proaktiva studenter som inte accepterar någonting i sitt liv utan att vara aktivt involverade. De är i tjocka saker eftersom resten av eleverna som är  innehåll.

  1. Hur mycket jämkning
  2. St markus vinkallare nyar
  3. Air ops controller

Uppgift Skriv ner 5 exempel på reaktivt språk och 5 exempel på proaktivt språk. Att vara proaktiva medel ta hand om ditt liv. Det innebär att du måste fatta beslut och ta ansvar för dem och deras konsekvenser istället för att ta en passiv attityd som enbart observatör av ditt liv. Att vara proaktiv kräver engagemang och tålamod, eftersom du måste överväga dina alternativ, väga alternativ och fatta egna beslut för att uppnå dina mål. Medan ett reaktivt beteende påverkas av miljön och yttre krafter. Exempel på att vara proaktiv Att vara proaktiv leder till ökade chanser att kunden kommer att tycka om dig. Varför?

Den tredje förmågan handlar om att vara proaktiv. Del 4 av 5 – om konsten att vara proaktiv Reaktiv eller proaktiv – ja, vad är ditt naturliga sätt att respondera? 2018-05-17 Att en verksamhet systematiskt identifierar, förstår och agerar på aktuella och förväntade omvärldsförändringar – i nutid och framtid – med rätt insatser och i tid är därför kritiskt för ett bolags långsiktiga överlevnad.

Att vara proaktiv är den första av de sju goda vanorna som ofta kännetecknar en effektiv eller produktiv person. Genom att vara proaktiv och arbeta med saker som behövs arbetas på men som inte är akuta så kan man lära sig att implementera de andra sex goda vanorna med tid.

Att vara proaktiv innebär att du ser till att något händer istället för att reagera efter det har hänt. Tänk Det är bra att vara proaktiv! Att hälsochecka sin häst med jämna mellanrum gör att både du och veterinären vet vad som är bäst för just din häst.

Att vara proaktiv

Vi vill att våra kunder ska bli mer lönsamma och att vi skapar mervärden utöver att bara sköta kundens redovisning. Detta innebär att vi utöver löpande bokföring, 

Andra exempel är diskussionen om kärnkraftens vara eller icke vara, eller att vi  Aktiviteter för dig som vill arbeta proaktivt med omställning. Hur tänker "Att vara proaktiv är att agera i förväg. Motsatsen är att vara reaktiv, att agera i efterhand". Att arbeta proaktivt med IT är i ropet.

Att vara proaktiv

Digital vård och läkarbesök är ett exempel på hur dagens teknik gör vården mer tillgänglig.
Gummiverkstad uppsala

Att vara proaktiv

Att vara proaktiv är motsatsen till att vara reaktiv eller passiv. Den strategi som  Med rätt HR-strategi kan HR-teamet bli mycket mer proaktiva och bättre förberedda för oförutsedda händelser. Ladda ner e-boken för att ra del  Andra sätt att lära sig mer kring vad proaktiv betyder kan vara att göra slagningar på särskilda nyckelord relaterat till ordet. Exempelvis kan man söka efter andra  Att vara brandingenjör är långt ifrån lika häftigt.

Att vara proaktiv är motsatsen till att vara reaktiv eller passiv. Den strategi som  Med rätt HR-strategi kan HR-teamet bli mycket mer proaktiva och bättre förberedda för oförutsedda händelser. Ladda ner e-boken för att ra del  Andra sätt att lära sig mer kring vad proaktiv betyder kan vara att göra slagningar på särskilda nyckelord relaterat till ordet. Exempelvis kan man söka efter andra  Att vara brandingenjör är långt ifrån lika häftigt.
Fintech bolag göteborgAtt vara proaktiv kan vara så mycket. Själva ordet betyder att man jobbar aktivt och förebyggande för att förhindra en oönskad framtida situation. Jag tänker att det betyder att ligga steget före. Att veta vart du vill. Att veta vilka drömmar du har. Att känna dig själv, dina styrkor och drivkrafter. Att veta vad du behöver.

Att vara proaktiv  De fonder som tidigare hette Trygghet har nu bytt namn till Proaktiv, men fonder är även att hjälpa våra kunder vara proaktiva i sitt sparande. Nuläget tittar på vilka problem vi löser för våra kunder idag.


Rätt pris

Att vara proaktiv är att ta ansvar för sitt liv och sitt företag. Att vara proaktiv är att välja väg och att aldrig skylla på omständigheterna. Istället för att oroa sig för sånt de inte kan påverka (vädret, stadsskulden eller vem som ska bli årets julvärd), fokuserar stjärnföretagare sin energi och sin tid på saker de kan göra någonting åt.

För att vara proaktiv börjar du agera, acceptera ditt ansvar och kontrollera dina reaktioner. Med att vara proaktiv menas också att själv bestämma vad man vill göra i stället för att bara reagera på något som händer. Uppgift Skriv ner 5 exempel på reaktivt språk och 5 exempel på proaktivt språk.