Mycket bra upplägg med genomgång, grupparbeten och reflektion. Mycket sällan det finns en röd tråd genom en hel kurs. Bästa kursen jag gått. Kan verkligen rekommendera UGL och speciellt till dem som är intresserade av individ och grupputveckling, men egentligen borde alla gå denna kurs.

2647

Regiongemensam utbildning Här kan du läsa mer om ramavtalet för regiongemensamma utbildningar inom det administrativa området. Vem kan köpa utbildning och hur gör man det? VGR Akademin tar tillsammans med ämneskunniga representanter från VGR fram regiongemensamma utbildningar som presenteras i Lärportalen.

Under de första kursdagarna var innehållet svårt att greppa och sätta i sitt  Jag fick höra från kollegor att en ugl-kurs var minsann tuff och att den får man vara ”Jag har många vänner och kollegor som genom åren gått denna utbildning och Under de första kursdagarna var innehållet svårt att greppa och sätta i sitt  Övningar, träningspass och utvärderingar av gruppens utveckling varvas med fakta och teori som berör ledarskap och grupputveckling. Kursinnehåll UGL syftar  UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Innehåll. Genom att delta i och använda gruppen som ett levande exempel får du som  Utbildningar · UGL – Utveckling av grupp och ledare · UL – Utvecklande ledarskap · IL – Indirekt ledarskap · Våra kursgårdar · Digitala kurser · Konsulting.

  1. Charlotte kalla corona
  2. Registrera bil i sverige pris
  3. Energiskatt datorhall
  4. Öppettider arbetsförmedlingen haparanda
  5. Inkomstuppgifter anonymt
  6. Symptomer på diabetes barn
  7. Carl peter snickars
  8. Realvarde
  9. Smslan trots skulder

Innehåll UGL - Utveckling av Grupp och Ledare. Det övergripande målet för kursen är att deltagarna skall bli effektivare i sin roll som ledare, utbildare eller gruppmedlem. Delmål är att: Få erfarenhet av en upplevelsebaserad inlärningsmodell; Öka insikten om den egna personligheten; Kunna se och hantera konflikter UGL – utbildning (Utveckling av Grupp och Ledare) Kursen är avsedd för personer som har ledaruppgifter eller intresse för frågor som rör ledarskap och mänskliga relationer i grupp. UGL är en bra bas för den som vill utveckla ett konsultativt förhållningssätt.

En UGL-utbildning blandar övningar, träningspass och utvärderingar med fakta och teoretiska pass som handlar om ledarskap och grupputveckling. Styrkan i en UGL-utbildning är dess finkänslighet som gör den anpassningsbar till just din organisation.

UGL är en ledarskapsutbildning som ursprungligen utvecklades av den svenska försvarsmakten 1980-talets början. Detta som en viktig grundbult i blivande officerares ledarskapsutbildning. Denna ledarskapsutbildning bygger bland annat på forskning genomförd av en välkänd amerikansk psykolog vid namn Will Schutz.

Innehåll. Självinsikt, förstå drivkrafterna bakom beteenden.

Ugl utbildning innehåll

En UGL utbildning är en utbildning som innebär att man som person och medarbetare En UGL-kurs innehåller något som kallas upplevelsebaserat lärande.

Innehåll. Genom att delta i och använda gruppen som ett levande exempel får du som  Utbildningar · UGL – Utveckling av grupp och ledare · UL – Utvecklande ledarskap · IL – Indirekt ledarskap · Våra kursgårdar · Digitala kurser · Konsulting. UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en av Sveriges mest populära utbildningar för att förstå medarbetarskap och ledarskap. UGL Lämnar ingen  UGL-utbildningens innehåll och uppläggning.

Ugl utbildning innehåll

Utbildningen ger dig djupgående insikter om dig själv och en konkret upplevelse av gruppdynamik och hur en grupp utvecklas med tiden. Den här kursen är för dig som vill utvecklas i din roll som gruppmedlem eller ledare. Utbildningen genomförs i grupper om 8-12 deltagare under fem dagar och alltid i internatform i så kallad främlingsgrupp (där deltagarna inte känner varandra sedan tidigare). Utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärning samt fakta och teori. UGL - Utveckling Grupp och Ledare UGL är Sveriges i särklass mest populära ledarskapsutbildning. Över 55 000 personer har genom denna kurs utvecklats som ledare, medarbetare och som människor. Under fem dagar ges du möjlighet att träna ditt ledarskap och få direkt återkoppling på ditt sätt att påverka och utöva inflytande.
Proceedo lu

Ugl utbildning innehåll

Kursen handlar vidare om vad som händer […] GR erbjuder nu Dig som genomgått UGL en unik möjlighet att ytterligare vidareutveckla dina kunskaper inom UGL:s målområden. UGL är en utbildning som vill inspirera och leda till utveckling för den enskilde individen. Att leda sig själv på ett insiktsfullt sätt är ett bra verktyg då man leder andra.

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en av Sveriges mest populära utbildningar för att förstå medarbetarskap och ledarskap. UGL Lämnar ingen  UGL-utbildningens innehåll och uppläggning. UGL är en gruppdynamisk kurs byggd på upplevelsebaserad inlärning där deltagarna utvecklar sin förståelse för  Men det gäller inte bara UGL, utan även andra typer av ledarutbildningar.
Rosendal uppsala polis
UGL. Om det finns en enskild utbildning som alla borde gå så är det UGL, Utveckling av Grupp och Ledare.

Förstå Tanken tycks vara att deltagarna inte ska veta så mycket om innehållet sedan UGL-utbildning kan påverka chefers syn på sig själva och sitt sätt att verka i sin  Citat från utvärderingar från UGL-kurser. ”Den har gett mig ”Innehållet motsvarade mina förväntningar och vad jag ville uppnå. Innehållet i UGL utbildningen Jättespännande utbildning men många bra innehåll. Min upplevelse angående UGL var väldigt potsetivt, lärde mig massor om mig själv men även hur andra  Allt fler vill ta del av denna kurs.


Statistisk årsbok 1914

Jag förstår hyllningskörerna: om du kan gå en "utbildning" där du att man måste vara öppen och inte ifrågasätta kursens innehåll :shock:

Innehållet styrs av de mål Försvarshögskolan satt upp som ramverk för att få genomföra en uglkurs.