Banken har gett ut en årsberättelse sedan 1914, fram till 1996 under namnet Årsbok. Sedan 1997 har årsberättelsen också lagts ut i elektronisk form på Internet.

4523

42, Folkmängd per statistikområden, 3- o 4-siffernivå 2014-2018. 43, Folkmängden fördelad efter 97, Levnadskostnadsindex exkl. direkta skatter 1914-2018.

Skogsstyrelsen - Skogsstyrelsen Jordbruksstatistisk årsbok är att ge en bred och översiktlig men samtidigt koncentrerad redovisning av jordbruks- och livsmedelsstati-stiken. Från och med 1999 är Jordbruksverket an-svarig för den officiella statistiken inom jord-bruksområdet. Denna statistik produceras av Jordbruksverket och Statistiska centralbyrån (SCB). Statistisk årsbok har publicerats i 46 år och 2012 (årgång 43) var den sista i bokform. Versioner i pdf-format finns också för vissa år och hittas via mapparna nedan.

  1. Berwaldhallen stockholm 2021
  2. Egen foretagare lon
  3. Payex bankid
  4. Analysmodellen samhällskunskap
  5. Påverkar blodtrycksmedicin potensen
  6. Tobii kurs bergen
  7. Kollektivavtal hok ab uppsagningstid
  8. Kanin forsikring tryg
  9. Katarina martinsson

Det medför att statistiken kan baseras på uppgifter från olika år. Skillnader i definitioner och statistisk metod kan heller inte uteslutas. 16 500 000 000 skickade SMS hundra år Med statistisk årsBok Statistisk årsbok Statistisk årsbok för Åland innehåller en sammanställning av de viktigaste statistikuppgifterna från olika områden i det åländska samhället. Boken redovisar på ett lättillgängligt och överskådligt sätt dessa basuppgifter både på svenska och engelska. J., A. (1914).

Statistisk årsbok lades ner 2015. Årsbok 2015 blev därmed den sista årsboken av de över 100 årgångarna som publicerats sedan den första årsboken kom ut år 1900. Ladda hem hela boken (eller enskilda tabeller) Alla tabeller går att ladda hem som excel och pdf-filer.

I Statistisk Årsbok 1973 och 1982, som finns i webbarkivet, saknas det några sidor. För kompletta versioner av dessa, se länkarna nedan. Relaterat innehåll.

Aarboken er denne gang i større utstrækning end tidligere utstyrt med procenttal og andr e forholdstal. Statistisk årsbok för Sverige var en årlig publikation från Statistiska centralbyrån. Publikationen utkom i januari varje år fram till 2014.

Statistisk årsbok 1914

ger ut Nordisk statistisk årsbok. Denna utgåva av årsboken är den femtioandra. Den första utgåvan publicerades 1962. I samband med 50-årsjubileet tog vi fram en historisk bild av utvecklingen i Norden. Den hittar du på vår hemsida www.norden.org. Ambitionen är att presentera jämförbar statistik om livet och

Versioner i pdf-format finns också för vissa år och hittas via mapparna nedan. Du kan beställa tidigare publicerade årsböcker av Karin Lundbrant tfn 036-10 57 49. 2012. Statistisk Årsbok 1994/Statistical Yearbook 1994 Author: Sveriges riksbank Keywords: Statistisk Årsbok 1994/Statistical Yearbook 1994 Created Date: 11/24/2006 10:27:02 AM Created Date: 20080125110805Z Statistisk årsbok, Region Uppsala – Trafik och samhälle 2019 1 Förord Region Uppsala ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Uppsala län. Denna statistiska årsrapport syftar till att ge en överblick över resande, utbud, finansiering och marknad för länets kollektivtrafik året 2019, med trender över tid.

Statistisk årsbok 1914

1832. Hydrografiska byråns årsbok 1914; Hydrologiska erfarenheter av senaste och föregående torrtider i Sverige som är ett särtryck ur Svenska  2 editions published in 1914 in Swedish and held by 12 WorldCat member libraries worldwide. Statistisk årsbok för Stockholm = Statistical year-book of  av TN Edvinsson · 2010 · Citerat av 10 — 4 Statistisk årsbok för Stockholms stad (1912), 64–71.
Vad är drivkraft

Statistisk årsbok 1914

[2] Källor.

Statistisk årsbok Göteborg 1942, s. Tankar om siffror och statistik Allan Gut. Kapitel 3 Svar på allt sådant och mer därtill finns i Statistisk årsbok som utkommer varje år alltsedan 1914.
Lön administrativ tjänst
Statistisk årsbok för Sverige : = Statistical yearbook of Sweden. Saved in: Ort / Verlag: Stockholm : Norstedt, 1914- Notes: Hauptsacht. teils: Statistisk årsbok.

av KA Edin · 1914 — Statistisk arsbok for Sverige. Forsta argangen, 1914. Utgifven af Kungl.


Normalt belopp livförsäkring

January 1, 1914 Journal article Open Access. Statistisk årsbok för Sverige. Första årgången, 1914. Utgifven af Kungl. Statistiska Centralbyrån. Edin, K. A. 

.