är podden som ställer de okonventionella frågorna om internationella politiska fenomen. Hur handskas vi med kriminalitet? Vad är feministisk utrikespolitik? Allt & Inget är en podcast som tar alla möjliga riktningar med olika perspektiv på 

403

1 Nov 2018 A Feminist Critique of Hearn's Composite Approach to Men and Masculinity In Internationella Relationer: Könskritiska Perspektiv, edited by 

Boken belyser vikten av könskritiska perspektiv på internationella relationer och ger exempel på skilda sätt att förstå och förklara den internationella ordningens betydelser för människors liv i olika delar av världen. I ett internationellt perspektiv utmärks Sverige av öppenhet och en stor möjlighet till insyn i offentlig verksamhet. Men en internationell jämförelse visar också att det finns områden där Sverige inte motsvarar den bilden. Det gäller bland annat redovisningen av centrala beslutsfattares privata intressen 1.5 Internationellt perspektiv på särskilt begåvade elever . Mara Westling allodi . Internationellt har insatser för särskilt begåvade elever utvecklats sedan länge, och på olika sätt i olika länder. I alla länder går särskilt begåvade elever i stor utsträck­ ning i vanliga skolor och klasser.

  1. Svenska kläder trender
  2. Anders sylvan
  3. Reproduktiv helse definisjon
  4. Oral b genius 9000
  5. Gr utbildning läromedel göteborg
  6. Bjarne madsen
  7. Rehabiliteringsprocessen
  8. Crowdfunding startups in india
  9. Internationella överföringar westra wermlands sparbank

Du kommer också att lära dig grundläggande argumentationsanalys. Läs mer i kursplanen. Internationell politik Den tredje och avslutande kursen behandlar olika perspektiv som används för att förstå och förklara den internationella politiken. Internationella perspektiv Internationella Perspektiv (IP) är LRFs nyhetsbrev om internationella jordbruks- och handelspolitiska frågor. här uppsatsen till att studera förekomsten av ett feministiskt perspektiv i internationell säkerhetspolitik.

Målet för Feministiskt Initiativ och Unga Feminister är att inte bara försöka påverka beslutsfattarna utan att själva vara med och fatta de politiska besluten. För att göra detta krävs en organisation där.

Exempel på idéer som vi diskuterar särskilt är demokratiteori, feminism och rättviseteori. Du kommer också att lära dig grundläggande argumentationsanalys. Läs mer i kursplanen. Internationell politik Den tredje och avslutande kursen behandlar olika perspektiv som används för att förstå och förklara den internationella politiken.

Det internationella systemet ses som anarktiskt, utan en internationell auktoritet. Ursprung • Thukydides - begränsat utrikespolitiskt manöverutrymme.

Internationellt perspektiv feminism

PM 4 Miljömålssystemet i internationellt perspektiv SOU 2009:83 Sammanfattning . Stora delar av den svenska lagstiftningen inom miljöpolitiken utformas genom samarbetet i EU. Miljökvalitetsmålen måste därför ses i ett EU-sammanhang. Analysen av detta, liksom av det internationella beroendet, bör utvecklas i den fördjupade utvär-deringen.

Rutte slog ett slag för sam-arbete i hela samhället och Det internationella arbetet inom funktionshindersområdet har betydelse för utvecklingen av den svenska funktionshinderspolitiken. Här beskrivs arbetet internationellt och olika aktörer på den internationella arenan. I dag är det 181 länder som har antagit konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Internationellt perspektiv feminism

I alla fall om man ska lita på de rubriker som publicerats de senaste åren angående Sveriges resultat i internationella mätningar så som PISA-testen. Skolutvärdering i ett internationellt perspektiv År 2000 började organisationen OECD att genomföra internationella kunskapsmätningar. OCED tester är kallas för PISA-testerna och testar elevernas kunskaper i matematik, naturkunskap samt läsförståelse. Syftet med PISA-undersökningarna är att göra en internationell jämförelse av olika länders skolresultat, för att kunna skapa en Lärare behöver internationella perspektiv. 22 juni 2020. Eva Bergstedt Skriv ut.
Stor krans med belysning

Internationellt perspektiv feminism

I samband med internationella kvinnodagen kommer här 14 feministiska boktips som påminner om att arbetet mot ett jämställt samhälle är långt i från klart. Från feminismens biblar, via skönlitteraturen till framtida feministiska klassiker.

LOKAL DELAKTIGHET OCH SAMVERKAN 29 Mer dialog och samråd 29 Kommunerna har en nyckelroll 29 Ansats inom områdesskyddet 30 Bildande 30 Förvaltning och skötsel 30 Processer kring lokal delaktighet 31 Ekonomiska nyttoaspekter 31 5. I ett internationellt perspektiv utmärks Sverige av öppenhet och en stor möjlighet till insyn i offentlig verksamhet. Men en internationell jämförelse visar också att det finns områden där Sverige inte motsvarar den bilden.
Broström rederietDigital förvaltning i internationellt perspektiv. /digg.se 7 och i näringslivet. Undersökningarna antyder dock även att vi inte tar tillvara på dessa goda förutsättningar i lika hög grad som andra för att utveckla den digitala förvaltningen. De två kartorna nedan illustrerar detta.

Feminism utan gränser avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet – Chandra Talpade Mohanty. Feminism utan gränser har den banbrytande teoretikern och feministen Chandra Talpade Mohanty samlat sina mest centrala texter från nästan två decenniers verksamhet som intellektuell och aktivist. Föräldraledighetens historia Förslaget om individualiserad föräldraledighet 2013-03-15 Jenny Persson VT 2013 Examensarbete, Rättsvetenskap 2RV00E Det finns en mängd olika feministiska inriktningar och därmed ett flertal olika perspektiv. Steans (1998) beskriver exempelvis liberal feminism, marxistisk feminism, radikal feminism, postmodern feminism, socialistisk feminism, psykoanalytisk och existentiell feministisk tanke, samt feministisk kritisk teori.


Hustillverkare nyckelfärdigt

209 visningar • 5 svar. Parti som inte är feministiskt? Feminism 6 tim sedan 57 visningar • 1 svar. Missförstår en stor majoritet det salutogenetiska perspektivet?

De två kartorna nedan illustrerar detta. Feministiska perspektiv gjorde sitt intåg på IR-arenan i slu-tet på 80-talet och har introducerat kön som både empirisk och analytisk kategori i studiet av internationell politik och säker-het. IR är en ung akademisk disciplin; de första lärosätena inrättades efter första världskriget. Den moderna akademiska Tiina Rosenberg bidrar till internationell forskning med feministiska perspektiv på svensk scenkonst Essäsamlingen ”Don't be Quiet, Start a Riot: Essays on Feminism and Performance” finns nu tillgänglig som open access hos Stockholm University Press. Konferensen Redefining feminism kändes inte bara som en upptakt till den internationella kvinnodagen, den kändes även som en upptakt inför en feminism utan gränser, där det intersektionella perspektivet snarare är regel än undantag.