de olika fartygen. Flera bilagor i form av kartor bifogas också. Brodins rederi såldes 1971 till Saléns. BROSTRÖMS A.-B. Svenska Ostasiatiska Kompaniet. Några anteckningar om verksamheten 1928–1938 Fritz Scheel, 1938. 73 sidor. Rederiet grundades redan 1907, men orsaken till att perioden 1928–1938 beskrivs är att

3133

Göteborgsrederiets imperium synas i radio Under stor del av 1900-talet var rederiet Broströms en maktfaktor inte bara i Göteborg. Dessutom var den skandalomsusade familjen Broström skvallerpressens favoriter.

S/S Tirfing. (1890-1896). S/S Prins Oscar. (1894-1904).

  1. Titanx mjällby kontakt
  2. Japanska ambassaden stipendium
  3. Största miljöboven lista
  4. Marknaden gällivare 2021
  5. Böcker om polisyrket
  6. Max bostadsbidrag pensionär

2015-11-27 Familjen Broströms affärer blev en följetång i pressen, inte bara för rederiets framgångar och fall. Foto: Sveriges Radio. Göteborgsrederiets imperium synas i radio Under stor del av 1900-talet var rederiet Broströms en maktfaktor inte bara i Göteborg. Dessutom var den skandalomsusade familjen Broström skvallerpressens favoriter. Ångfartygs Ab Tirfing/ Rederi Ab Broströms.

Efter att ha växt upp under knappa förhållanden med en bristfällig skolgång gav sig Axel ut i arbetslivet vid 16 års ålder. Efter att ha börjat som hästpojke arbetade sig Axel fram till en position som faktor vid Kristinehamns storföretag, C A Hagberg. Swedish shipping company badges .

Familjen Carlsson var en finansfamilj från Göteborg, en redarfamilj som verkade i skuggan av Broströms. Det rederi man dominerade under i stort sett hela dess existens var Rederi AB Transatlantic (inte samma företag som dagens Transatlantic).Detta rederi grundades 1904 av Wilhelm R Lundgren, G.D. Kennedy och Gustaf Palmgren.

Rederiet ble grunnlagt i desember 1914 under navnet Rederiaktiebolaget Sverige-Nordamerika , som startet tjeneste med ocean linere fra Göteborg til New York i 1915 . Familjen Broström uppskattar inte alls detta ovälkomna intrång vilket leder till att köpet går tillbaka. Dock till priset av ett för Transatlantic fördelaktigt samarbetsavtal på nordamerikatrafiken.

Broström rederiet

Broströms var i början av 1960-talet den största arbetsgivaren i Göteborg med 18 000 anställda. ‍ Under sjöfarts- och varvskrisen på 1970-talet och 1980-talet minskade Broströms betydelse som rederikoncern. Moderbolag i koncernen blev 1976 Broströms Rederi AB, tidigare Ångfartygs AB Tirfing.

1889 byter man namn på rederiet till det mer passande Ångfartygs AB Göta Kanal.Går 1914 ihop med Ångbåts AB Jönköping - Stockholm och övertar då deras fartyg. 1918 säljs M/S ALBATROSS REDERIET FÖR ALBATROSS Åter alfa Åter År BRYGGAN BROSTRÖM REDERI TILLBAKA Framåt alfa Framåt år For all the bird enthusiasts out there, an albatross aloft can be a breathtaking sight.

Broström rederiet

Startade upp sedan igen efter första världskriget under namnet Ångfartygs AB Sverige-Levanten och fick ett antal äldre ångfartyg från Broströms.
Symboler fardskrivare

Broström rederiet

S/S Prins Oscar. (1894-1904).

Moderbolag i koncernen, som tidigare varit Ångfartygs AB Tirfing, blev 1976 Broströms Rederi AB. Broström AB är ett av de ledande rederierna i världen för tankfartyg i kem- och produktsegmentet. Huvudkontoret var tidigare beläget i Göteborg men ligger sedan 2012 i Köpenhamn . Flottan består kommersiellt av närmare 80 fartyg i mindre storlekar och klasser, upp till 25 000 dödviktston. Bröllopet med en nattklubbsdansös och maken som sköts med sitt tjänstevapen – den framgångsrika redarfamiljen Broströms privatliv skapade ofta stora rubriker.
Yh utbildningar malmö
HOS BROSTRÖM När rederiet Broström skulle skaffa e-post till all personal på sina fartyg föll valet på MDaemon. Skälet var enkelhet i hantering och en smidig säkerhetskopiering. På Bro Ellen, liksom på de övriga 40-talet fartyg som ingår i Broström-rederiet håller besättningen kontakt med land via e-postservern Mdaemon.

Överenskommelsen Man hade även köpt in Forest Link som dock hyrdes ut på ett långt kontrakt till rederiet Tramarco och gick i trafik i Nordamerika. Tramarco hade grundats redan 1982 och var starkt knutet till inga mindre än familjen Ellingsen i Stockholm, det vill säga samma familj som via sitt rederi Sea-Link köpte Forest Link från Broström redan 1980. Som et led i at forenkle organisationen og forretningsgangene i Maersk Tankers planlægger rederiet at flytte hovedsædet for det svenske tankskibsrederi Broström fra Gøteborg til København. Det skulle i givet fald finde sted i perioden fra efteråret 2012 til foråret 2013 og vil påvirke 41 medarbejdere på kontoret i Gøteborg.


Arc - tak restaurang & bar

Daniel (Dan) Broström (i riksdagen kallad Broström i Göteborg), född 1 Han övertog ledningen av Broströmskoncernen från sin far och ledde rederi- och 

Den 5 mars 2008 hade Göteborgs-Posten en artikel med rubriken ”Redarsocietetens siste har gått bort”.Artikeln handlar om Kristian von Sydow, den siste ur släkten Broström (han var gift med Marie-Christine Broström, dotter till Tor Erland J:son Broström, kusin med Dan-Axel Broström) som var chef för familjens rederi- och varvskoncern.