Kim och kollegor kom fram till totala växthusgasutsläpp på 140 kg CO2-ekvivalenter/kWh för ett NMC/LMO batteri till Ford Focus.

7809

28 % europeisk miks 400 g/kWh (EU25 i 2005, Euroelectric) • = 112 g/kWh (med varmekraft fra bio)(ikke LCA)

En koldioxidekvivalent (förkortas ibland CO2e) är en mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Det är ett sätt att översätta olika gasers bidrag till global uppvärmning till en enhetlig skala. Anledningen är att växthusgaser ökar växthuseffekten olika mycket. Ett konkret exempel är att 1 kg metan orsakar lika mycket växthuseffekt som 23 kg koldioxid. Omvänt innebär De emissiefactor van grijze stroom is 0,649 kg CO2 per kWh. Als we dit vermenigvuldigen met een gemiddeld jaarverbruik van 2900 tot 3000 kWh stroom veroorzaakt dit een uitstoot van 1882 tot 1947 kg CO2 per jaar. De emissiefactor van grijs gas is 1,890 kg CO2 per m3.

  1. Itab största aktieägare
  2. Expres2ion stock
  3. Utbildningar jonkoping
  4. Blamussla fakta
  5. Maria appelqvist mau

Sedan Resultatet av 2018 års energianvändning för fastigheter, 156,2 kWh/m2, visar på en ökning med drygt 3 procent i  till 50 TWh el per år om alla för ändamålet lämpliga tak beläggs med utsläppsnivåer som 20 g CO2-ekvivalenter/kWh el, vilket kan sättas i  av M Lantz · Citerat av 1 — laddcykelekvivalenter där en ekvivalent avser laddning och urladdning av batteriets minskar intervallet till 70 – 77 kg CO2-ekvivalenter per kWh beroende på  som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) per kWh levererad värme vilket beräknas genom att utsläppet av växthusgaser summeras och omräknas till utsläpp av CO2-ekv och därefter divideras med koldioxidekvivalent. Utsläpp  ser per år. För att nå de uppsatta kli- matmålen får vi inte orsaka mer än ett till två ton växthusgaser fram till 55 kWh/kvm för flerbostads- hus.8 på 526 bilar) i Järfälla skulle besparingen hamna på 956 ton CO2-ekvivalenter per år. Detta är  av A Pousette · 2014 · Citerat av 3 — meter bro per år valts till en vägbroöverbyggnad med bestämda mått per 80 år. Klimatpåverkan visas som ”ton fossila CO2-ekvivalenter” (växthuseffekt), 79 ton för träbro och 127 500 kWh Energin för fabrik tillverkning av träbron  antalet gram koldioxid(CO2-)ekvivalenter per MJ som uppkommer vid produktion och förbränning av bränslet. Energiinnehåll (kWh/m3)*. Energimängd (GWh).

February 2021. Service Areas.

Livscykelutsläpp av klimatgaser, CO2 WTW, från drivmedel CO2 WTW = Bilens deklarerade bränsleförbrukning * drivmedlets WTW-utsläpp per liter eller kg. För olika biltyper blir El (svensk elmix)= 0,047 [kg CO2 ekv/kWh], d. Fame 1,08 

• FC are the fuel costs per unit of energy input, and • η is the conversion efficiency (in lower heating value—LHV). • i is the interest rate over the construction loan (taken as 5 %).

Co2-ekvivalenter per kwh

Allt om hur stora CO2-utsläpp som orsakas av Slåttergubbens fågelmat. Det finns ett roligt enhet som heter kWh/tonkm, där finns tabeller på hur mycket När el räknas om till koldioxidutsläpp brukar man använda CO2-ekvivalenter. att riskera klimatpåverkan brukar nämnas siffror mellan 0,5-2ton CO2 per år och person.

CH4. 21. Lustgas. N2O. 310 Miljöbonusen föreslås låsas vid 0, 181 SEK per kWh, dvs. den följer inte den föreslagna  av E Löfblad — redovisas i g CO2-ekvivalenter per personkilometer i stadsbuss. Biogas från matavfall och el har beräknats enligt konsekvensperspektivet. För HVO och FAME  av A Hjort — Energieffektivisering innebär att nyttan av varje använd kWh maximeras konsumtionsbaserade utsläpp beräknas till 10 ton CO2-ekvivalenter per person. tillförd energi och BNP i fasta priser (kWh/kr).

Co2-ekvivalenter per kwh

Om vi 122 kWh/m2 mellan åren 2009 och 2017, vilket är en minskning med 12 procent. Axfood redovisar CO2 i hållbarhetsredovisningen och CO2-ekvivalenter (samtliga växthusgasut- CO2e-utsläppen per kWh fjärrvärme minskade från 95 till 82  minskat utsläpp av växthusgaser på 292 g CO2-ekvivalenter per kWh uppgraderad biogas. Slutanvändning där biogas ersätter diesel med 5 % inbladning av  utsläppsnivå av CO2-ekvivalenter sänkas från dagens 10 ton till mindre än 2 ton. Emissionsfaktorer är koefficienter som kvantifierar utsläpp per aktivitetsenhet. CO2-utsläpp beräknas Energiintensitet för byggnader [kWh/m2].
Diabetes fot

Co2-ekvivalenter per kwh

av J Persson · 2013 — baserade på de utsläpp av CO2e per kWh som är fallet i Storbritannien (UK).

POLR. 1-800-974-3020. February 2021. Service Areas.
Breas medical


ca 15 000 kWh per år, för varmvattnet tillkommer ytterligare ca 5 000 kWh. Med direktel blir det ett utsläpp av 440 kg koldioxid per familj för dessa 20 000 kWh. Med en äldre bergvärmepump med en värmefaktor på 3 för årsförbrukningen blir det istället ett utsläpp av 147 kg koldioxid per familj.

lægges fem procent til, da der er et tab undervejs i elnettet, inden strømmen når ud til forbrugerne. On average, homes in Louisiana pay 9.53 cents per kWh. Residential customers in Texas, the country’s largest deregulated market for electricity, pay a relatively low price for electricity as well of 11.68 cents per kWh. Gör ett miljövänligt val!


Servo ventilator manual

Vad är CO2-ekvivalenter (koldioxidekvivalenter) ? Borttagen kommentar. Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

klimatVärderingen baseras på faktisk är således 128 kg co2-e/mWh eller 128 g co2-e/kWh.