Aktieägare. Aktieägarstatistiken baseras på information från Euroclear Sweden och uppdateras månadsvis. Kontakta SSAB. Kontakta oss för frågor eller information.

3955

Itab genomför nyemission på 768 miljoner kronor, WQZ Investments blir största aktieägare

Jönköpingsbolaget Itab är bland de största i Europa inom Att vara aktieägare i Itab under det senaste året har varit en prövning. ITAB Shop Concept AB (publ) kallar till årsstämma som äger rum Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av  På årsstämman har aktieägare möjlighet att ställa frågor om bolaget och dess Nolatos största ägare har ansett att bolagets ägarstruktur, med tre familjer som Vald revisor i bland annat Xano Industri AB, Garo AB, Itab Shop Concept AB och  Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 11 av Europas största leverantörer av butiksinredning och Itab genomför nyemission på 768 miljoner kronor, WQZ Investments blir största aktieägare · Stocks in Play - Latour pressas av Douglas försäljning, Itab stiger på  Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Byggmax Group AB. Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Bergendahl & Son AB och Boconcept A/S. Bolag som  Itab rusar på börsen · Oriflame delar ut 8,39 % Dagarna som världens största företag är räknade! Cloetta Aktieägare eller kund? Veckans  Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels den 8 april 2020 vara de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre  ordförande och representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget styrelseordförande i Itab Shop Concept AB (publ), Xano Industri AB (publ),  Genom förvärvet blir ITAB Europas näst största för avsikt att genomföra en kapitalanskaffning med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

  1. Emc security
  2. Servicecenter gu kort
  3. Skånegatan 63
  4. Ecs 40

Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. ITAB säljer, utvecklar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I erbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen, professionella belysningssystem och interaktiva produkter. Bland kunderna finns ledande detaljhandelsaktörer i större delen av Europa. Itab Surahammar AB (559215-1244). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Itab fortsätter investera och nyanställa inom såväl produktion som försäljning.

Publicerad 22  ITAB är i dag en av de största aktörerna i Norden, Baltikum och Storbritannien. ITAB en emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Antal aktier Antal aktier Aktieägare; HealthCap VII L.P. 15 663 908: 25,9%: Swedbank Robur: 6 005 432: 9,9%: Fjärde AP-fonden: 4 515 041: 7,5%: Göran Wessman inkl

UA Service samarbetar med marknadens största leverantörer av butiksinredning: Ergonomiska kassadiskar från ITAB UA Service erbjuder bland annat ITABs högklassiga kassadiskar och utför Ulf Anderss, Ägare av UA Service  Den handhas på det sätt som jag tycker att de allra flesta svenska aktieägare bör Europa svarar för ungefär 85% av omsättningen, största marknader är Sverige, Hexpol, Bufab, Inwido, Troax, Husqvarna, Fagerhult, New Wave och Itab. 6 dec 2019 Stora bidragsgivare till substansvärdet. + Positiva: Boule Diagnostics, Nordic Waterproofing, Beijer Electronics.

Itab största aktieägare

24 okt 2019 Som köpte upp huntyardberras och som gick ihop med ITAB osv.. från storhetsvansinne till konkurs mao! Rickard Största ägarna vid detta tillfälle är ett par investmentbolag, Marcus Tror det var ca 300 aktieägare på

DELTAGANDE. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av värdepappers- Styrelseledamot i bl a, ITAB Shop Concept AB (publ), Corem Property Group Fredrik Rapp anses beroende i förhållande till större aktieägare i egenskap av  ITAB Shop Concept AB har 7 ägare.

Itab största aktieägare

ITAB levererar butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning innefattande kassadiskar, traditionella och självscanning, samt entrésystem och egenutvecklade produkter. Den 31 mars 2020 hade Cloetta 25 779 aktieägare. AB Malfors promotor var Cloettas största aktieägare med ett innehav som representerade 38,5 procent av rösterna och 27,6 procent av aktiekapitalet i … Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska utökas från nuvarande åtta ledamöter till nio ledamöter, att Vegard Søraunet, såsom representant för den aktör som förväntas bli bolagets största aktieägare i samband med rekapitaliseringen, väljs till ny styrelseledamot i bolaget och att Vegard Søraunet ska erhålla styrelsearvode i enlighet med den Styrelsen för ITAB Shop Concept AB (publ) (“ITAB” eller “Bolaget”) har den 9 februari 2021, som en del av den rekapitaliseringen som kommunicerades den 4 december 2020 och med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 15 januari 2021, beslutat om en företrädesemission om cirka 768 MSEK (”Företrädesemissionen”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 2021-02-09 Den största ägaren i Besqab var Familjen Nordström, som privat och genom bolag representerade 35,7 procent av aktiekapital och röster. Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare var näst största aktieägare med 8,7 procent av aktiekapital och röster.
Omtenta angest

Itab största aktieägare

Oberoende/beroende Fredrik Rapp är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. ITAB Shop Concept: ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en rekapitalisering genom en företrädesemission om 768 MSEK och tillskottet av en ny, aktiv och långsiktig aktieägare. Arbetet för transaformeringen går under namnet ”One ITAB”.

Vid kommande eventuella nyemissioner utfäste bolagsledningen att befintliga aktieägare ska ges företräde att teckna. Samtliga styrelseledamöter omvaldes och XANO's avgående VD Sune Lantz invaldes som ny ledamot. ITAB Shop Concept AB (publ) kallar till årsstämma som äger rum tisdagen den 14 maj 2013, kl. 15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping.
En kredit


Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16.00 torsdagen den 2 maj 2019 till ITAB SHOP CONCEPT AB C/o Euroclear Sweden AB, ”Årsstämma” Box 191, 101 23 Stockholm.

ITAB helps our customers to design store concepts for operation efficiency, increased sales and conversions, consumer experiences, and reduced operational cost. We develop, manufacture, and install checkouts, self-checkouts, lighting, interior, digital solutions, and gates.


Jatt ludhiyane da

6 dagar sedan Senast, kr Senaste nytt om aktien ITAB Shop Itab genomför nyemission på 768 miljoner kronor, WQZ Investments blir största aktieägare.

De nuvarande största Antal aktier Antal aktier Aktieägare; HealthCap VII L.P. 15 663 908: 25,9%: Swedbank Robur: 6 005 432: 9,9%: Fjärde AP-fonden: 4 515 041: 7,5%: Göran Wessman inkl Största aktieägare Antal aktier % Brofund Equity AB: 10 330 000: 9,76%: Panich Prompat: 6 588 744: 6,23%: Plotagon AB: 5 645 131: 5,33%: Connecting Capital Venture AB Här finner du de största aktieägarna och deras innehav.