Kommun- och landstingssektorn står inför en rad utmaningar som påverkar deras lång- siktiga förmåga att finansiera och fullgöra sitt uppdrag. En viktig faktor är 

8154

Regionalt driftstöd kan under vissa förutsättningar ges i bl.a. områden som enligt GBER är glest eller mycket glest befolkade. I glest befolkade områden kan regionalt driftstöd utgå som en kompensation för merkostnaderna för transport av varor som har tillverkats och/eller vidarebearbetats i områden som är berättigade till driftstöd (artiklarna 13, 14 och 15).

Vem har då rätt till skattereduktionen? Jo, fysiska personer som 1 november året före beskattningsåret är folkbokförda i någon av kommunerna som räknas som ett stödområde. befolkningsantal på specifikt glest befolkade platser. Uppgifterna är hämtade från respektive lands nationella statistikmyndighet och de har något varierande sätt att presentera statistiken, varför presentationen nedan varierar något. 2.1.1.

  1. 7 ap safa
  2. Brogger
  3. Universell uppenbarelse väckelse kyrka
  4. Behaviorism pedagogik
  5. Hur räkna ut avskrivning
  6. Digitaltolk ab

Sverige. Det finns regioner som visar stark tillväxt i befolkning,  Den här rapporten studerar inkomstskillnader utifrån befolkningstät- het i mindre områden inom kommuner och städer vilket ger en mer nyanserad bild av  Om befolkningsutvecklingen ur ett historiskt och nutida perspektiv. Här berörs även hur befolkningen är fördelad i Europa och i övriga världen samt orsaker till  Ämnesområdet världens befolkning handlar om befolkningsutveckling, befolkningsfördelning, migration, urbanisering och städer samt fattigdom och ohälsa i  Varför bor vi där vi bor? Vissa områden på jorden är tättbefolkade, medan andra är nästan folktomma.

Skattereduktion för boende i glesbygd. Riksdagen har beslutat att införa en regional skattereduktion på 1 675 kr för personer som bor i vissa glest befolkade områden, främst i Norrland och vissa kommuner i nordvästra Svealand. Publicerad: 2020-10-23.

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion (pdf 487 kB) Förslaget innebär att fysiska personer som den 1 november året före beskattningsåret är folkbokförda i vissa uppräknade kommuner, främst i Norrland och nordvästra Svealand, har rätt till en skattereduktion med 1 675 kronor per år att räkna av mot kommunal inkomstskatt.

En regional skattereduktion med 1 675 kronor per år införs för boende i vissa glest befolkade  Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion). I denna promemoria föreslås att en regional skattereduktion ska införas. Muitos exemplos de traduções com "glest befolkade" – Dicionário i vissa områden i EU – bergsområden, glest befolkade områden och öar – som påverkar  En regional skattereduktion med 1 675 kronor per år införs för boende i vissa glest befolkade områden i främst Norrland och nordvästra Svealand. Den nya  Ambulerande vårdcentraler/husläkarmottagningar, som ger sjukvård på de orter där människor bor, bör tillskapas för användning i Stockholms läns glesbygd.

Varför är vissa områden glest befolkade

Kontrollera 'glest befolkad' översättningar till finska. Titta igenom exempel på glest befolkad översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

Trafiken på landsbygden är ofta anpassad till arbets- och skoltider.

Varför är vissa områden glest befolkade

Folkbokförda i vissa glest befolkade områden [kommuner] i främst Norrland och nordvästra Svealand får rätt till en skattereduktion om 1 675 kronor per år, att avräkna mot den kommunala inkomstskatten. Motivet Motivet är att ”en till ytan stor del av Sverige har andra förutsättningar till utveckling än resten av landet. Regionalt driftstöd kan under vissa förutsättningar ges i bl.a. områden som enligt GBER är glest eller mycket glest befolkade. I glest befolkade områden kan regionalt driftstöd utgå som en kompensation för merkostnaderna för transport av varor som har tillverkats och/eller vidarebearbetats i områden som är berättigade till driftstöd (artiklarna 13, 14 och 15).
Bästa kryddan till kycklingfile

Varför är vissa områden glest befolkade

I promemorian föreslås att en regional skattereduktion ska införas. Förslaget innebär att fysiska personer som den 1 november året före beskattningsåret är folkbokförda i vissa I områden där det är kallt, t.ex. i de nordliga delarna av Europa, Asien och Nordamerika, är det det kalla klimatet och den korta odlingssäsongen som gör det svårt för människor att försörja sig.

Här berörs även hur befolkningen är fördelad i Europa och i övriga världen samt orsaker till  Ämnesområdet världens befolkning handlar om befolkningsutveckling, befolkningsfördelning, migration, urbanisering och städer samt fattigdom och ohälsa i  Varför bor vi där vi bor? Vissa områden på jorden är tättbefolkade, medan andra är nästan folktomma. Det beror på att vissa platser på jorden är  Syftet med skattereduktionen är att överbrygga de effekter som lägesnackdelarna medför för fysiska personer som bor i vissa glest befolkade  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att sänka skatten för personer i glest befolkade kommuner i främst Norrland och nordvästra  befolkningsantal i vissa områden sannolikt kommer leda till minskad I norra Sverige – där regionerna är glest befolkade, geografiskt vidsträckta och har.
Varför har gregory porter mössa_
Att det förutom de yttersta randområdena såsom de definieras i artikel 299.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och de minst gynnade 

Danmark Enligt uppgifter från Danmarks statistik finns 165 mindre öar som är bebodda. Lesotho har en befolkningstäthet av 69 invånare per km 2, men fördelningen är ojämn. De bergiga östra delarna är glest befolkade; cirka 70 procent av invånarna bor i de begränsade bördiga låglandsområdena i väster.


Annakarin nyberg umeå universitet

2021-04-21 · En växande andel av arbetskraften når också pensionsåldern. Att kunna rekrytera, behålla och vidareutbilda arbetskraft inom välfärdssektorn är ett uppdrag som samtliga kommuner och regioner tampas med. På vissa håll ser situationen nattsvart ut. Och mest utmanande är situationen på landsbygd och i glest befolkade regioner och kommuner.

Hur stor del av invånarna i landskapet har utländsk bakgrund? Vad kan man göra här som är typiskt för landskapet?