Kallelse med dagordning / styrelsemöte 1 / Boplats Göteborg AB 2 av 2 12. Förberedelser inför årsstämma den 5 mars Styrelsen föreslås anteckna datum och tid för årsstämma. 13. Förslag mötesdagar för styrelsen i Boplats Göteborg AB verksamhetsåret 2019. (bilaga 6, s. 71) Styrelsen föreslås anteckna mötesdagarna. 14. Övrigt 15.

3027

Föreningens namn…………………………………………………………………………………. Konstituerande styrelsemöte – protokollmall 1.

Använd gärna ”mall för styrelseprotokoll konstituerande möte” när ni skriver ert styrelseprotokoll. På protokollet ska  Birgitta Berggren valdes. Protokoll från föregående styrelsemöte. Inga synpunkter . Omförhandling kontrakt mark och grönska.

  1. Resor pa hostlovet 2021
  2. Tabeller och formler för statistiska beräkningar, 3 uppl
  3. Blå avis både

3. Föregående protokoll. 4. Ekonomi. 5. Bidrag. 6.

Dagordning för styrelsemöte – Gratis mall för dagordning i styrelsemöte Gratis mall för dagordning för styrelsemöte. Nedan hittar du ett exempel på en gratis mall för hur en dagordning för ett Dagordning. Ordföranden börjar mötet med att förklara det för öppnat och hälsa alla välkomna.

Konstituerande styrelsemöte hålls efter den ordinarie föreningsstämman (gärna i dagordning skall om möjligt utsändas senast en vecka före styrelsemötet.

Ordföranden har ansvaret för att möten sammankallas, och att det finns en dagordning. Bäst är att boka in styrelsemötena ett  10 nov 2016 Fastställande av föredragningslista. Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton. Styrelsen föreslås fastställa förslaget till föredragningslista.

Dagordning styrelsemöte

Dagordning styrelsemöte (ideell förening) Här är en mall på en vanlig dagordning för ett styrelsemöte. Denna ordning kan såklart justeras efter era behov – se nedanstående punkter som en exempelmall. Detta är en längre variant än exempelprotokollet på ett styrelsemöte från Forening.se vi länkade till högre upp på sidan.

Man kan egentligen lägga dit vilka punkter som helst. Sekreteraren kan använda dagordningen  Så även ett styrelsemöte. 2, Val av protokollförare, ☐. Viktig punkt, då protokollet utgör en central handling i styrelse arbetet. Protokollförare behöver inte vara en  Kallelsen och dagordningen ska gå ut i god tid och som senast en vecka innan mötet för att ge styrelsen möjlighet att förbereda sig.

Dagordning styrelsemöte

[1] Dagordningen anger i vilken turordning frågorna ska behandlas och sammanställs vanligen av ordföranden , sekreterare eller bemyndigad tjänsteman beroende på organisationens Mall Dagordning för styrelsemöte är gratis, av högsta kvalité och enkel att ladda ner och börja använda direkt Styrelsemöte Förening Mall årsmötesdokument. Agenda for UID Strategic Board meeting / Dagordning för styrelsemöte, Designhögskolans strategiska styrelse Time / Tid: Friday the 26th of September 2014, 10.00 (and approximately ending 16.00) Venue / Plats: Administration conference room, UID Board members: Anne Asensio (external member/extern ledamot) Protokoll styrelsemöte för bostadsrättsföreningen [NAMN] Datum: [DATUM] Tid: [TID] Plats: [PLATS] Närvarande: [NAMN PÅ PERSONER] § 1 Mötets öppnande [NAMN] förklarade mötet öppnat. §2 Val av protokolljusterare Styrelsen beslutade att välja [NAMN] till protokolljusterare § 3 Godkännande av dagordning Styrelsen godkände dagordningen Tydlighet Protokoll skapar tydlighet eftersom en vet vilka beslut som har fattats och vad som ska göras. Onödiga konflikter kan undvikas som annars kan uppstå för att folk inte minns vad som sagts och bestämts. Dagordning styrelsemöte (ideell förening) Här är en mall på en vanlig dagordning för ett styrelsemöte. Denna ordning kan såklart justeras efter era behov – se nedanstående punkter som en exempelmall. Utöver detta styrelsemöte kan det finnas bestämmelser om antalet styrelsemöten i företagets bolagsordning eller i styrelsens arbetsordning (gäller publika aktiebolag).
Autoreglering

Dagordning styrelsemöte

Format: Word-mall (1 sidor) Pris: 400 kr.

Funktionärer till årets första tävling 27-28 juni. Ny styrelse vald. Ridläger 2020. Välkommen på möte med våra arbetsgrupper.
App tadaa android
Bordläggning. Beslut att uppskjuta ett ärende till ett senare tillfälle. Dagordning. Förteckning över ärenden som ett möte ska behandla. Dagordningen fastställs 

Exempel på dagordning styrelsemöte · Exempel på protokoll styrelsemöte · Exempel på kallelse årsmöte. 5 mar 2021 Protokoll styrelsemöte 2021-02-25.


Boka handledarkurs körkort

Förslag till dagordning styrelsemöte avdelning/distrikt. 15. Förslag till protokoll styrelsemöte avdelning/distrikt. 16. Förslag till dagordning konstituerande 

Dagordning styrelsemöte Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet Tid: 16 april 2020 kl. 15.00 Plats: Google Hangout Närvarande Förhinder Christa Dahlqvist David Berglund Håkan Gillberg Tim Greneby Sara Hammar Christer Sörliden Marielle Olsson Lotta Loshammar Jonas Andersohn _____ § 140 Mötets öppnande Dagordning styrelsemöte Styrelsemöte Svenska Badmästareförbundet Tid: 5 november 2019 kl. 8.00-14.30 Plats: Arlanda, Stockholm Närvarande Förhinder Jonas Andersohn Christa Dahlqvist Håkan Gillberg Tim Greneby Sara Hammar Lotta Loshammar Marielle Olsson David Berglund Christer Sörliden Sara Hammar _____ Styrelsemöte dagordning. Dagordning: 1.