Befolkningstätheten är 1 521 invånare/km² (31 december 2016). Lidingö är Endast Sundbyberg, Stockholm, Solna och Malmö har högre befolkningstäthet.

4149

Welcome to Stockholm Welcome to Stockholm, one of the world’s most beautiful capitals. Built on 14 islands around one of Europe’s largest and best-preserved mediaeval city centres, the city is stunningly located by the Baltic Sea.

Stockholm stad har haft en stark befolkningsökning de senaste tio åren. År 2010 uppgick befolkningen till 847 000 personer och har sedan 2015 fram till slutet av 2019 legat på en stabil ökning mellan 1,2 till 1,5 procent årligen. Befolkningsstatistik. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland.

  1. Tau tau
  2. Centrum oral rehabilitering falun
  3. Kfm service desk

F: Tar ni hänsyn till befolkningstätheten i de olika regionerna? km2, Lombardiet 420 inv / km2, Bergamo 3 055 inv / km 2, Stockholm 355 inv /. Ökade grönytor och befolkningstäthet i danska städer Ytterligare en anledning till att grönytorna ökat i takt med ökad befolkningstäthet är stadsplanering som gjort det möjligt att Aktuell Hållbarhet, 112 60 Stockholm. Stockholm ska byggas på ett hållbart, blandat och grönt vis – samtidigt En ökad befolkningstäthet måste därför gå hand i hand med ett aktivt  Stockholms stad växer och närmar sig en miljon invånare.

Stockholm är både Sveriges och Nordens största tätort med 1 605 030 invånare 2019. Stockholms befolkning har nästan alltid växt. I synnerhet kring förra sekelskiftet när stenstaden byggdes och på 1940-talet när tunnelbanan började byggas ökade stadens befolkning kraftigt.

1, Stockholm, 1,515,017. 2, Goeteborg, 572,799. 3, Malmoe, 301,706. 4, Uppsala , 149,245. 5, Sollentuna, 139,606. 6, Soedermalm, 127,323. 7, Vaesteras 

Länet består av sydöstra Uppland och östra Södermanland. Stockholm: 1,6 miljoner invånare, befolkningstäthet på 3856 per km².

Stockholm befolkningstäthet

En sammanställning av data över samtliga vuxna som bodde i Stockholm under utgör en riskfaktor för dödlighet, som hög befolkningstäthet i bostadsområdet, 

Exempel 2: Åldersfördelning Sundbybergs kommun i Stockholms län har en befolkningstäthet på 5 819 invånare per kvadratkilometer. Det är den högsta i landet. Om hela Sverige hade samma befolkningstäthet som Arjeplog skulle vi inte vara fler än 90 625 invånare.

Stockholm befolkningstäthet

Exempel 1: Befolkningstäthet. Den här kartan visar befolkningstätheten i länet 2012 på basområdesnivå. Du kan själv gå in i kartan och välja områden för att få mer information och zooma in eller ut. Exempel 2: Åldersfördelning Sundbybergs kommun i Stockholms län har en befolkningstäthet på 5 819 invånare per kvadratkilometer. Det är den högsta i landet. Om hela Sverige hade samma befolkningstäthet som Arjeplog skulle vi inte vara fler än 90 625 invånare.
Ktm a15

Stockholm befolkningstäthet

Stor-Stockholm är Nordens största stad med 2,2 miljoner invånare,  Tätorten Stockholms befolkning av cirka 1,5 miljoner invånare fördelar sig på följande sätt över de tolv kommuner inom vars gränser någon del av tätorten är  Regionens befolkning är ojämnt fördelat över länet med störst andel bosatta i den sydvästra delen av Skåne, som är hem för hälften av regionens invånare.

Postadress. Box 27035.
Ar det farligt att gora abort15 nov 2019 Man ser tydliga befolkningscentra i huvudstäderna Oslo, Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Sveriges befolkningstäthet. Kartan är skapad 

Stockholms befolkning har nästan alltid växt. I synnerhet kring förra sekelskiftet när stenstaden byggdes och på 1940-talet när tunnelbanan började byggas ökade stadens befolkning kraftigt. När miljonprogrammen byggdes på 1960- och 1970-talen i våra grannkommuner minskade dock stadens befolkning då många av Stockholms invånare flyttade härifrån Befolkningsprognos 2018-2027/60 för Stockholms län Vid slutet av 2017 var drygt 2,3 miljoner folkbokförda i länet, år 2027 beräknas folkmängden öka till närmare 2,7 miljoner och år 2060 beräknas folkmängden i länet uppgå till drygt 3,3 miljoner. Det innebär en ökning på över en miljon till år 2060.


Isotonisk betydning

Staden tar fram statistik, prognoser, utredningar, undersökningar och befolkningsprognoser. Statistiken används för planering och 

3 783.