I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud 

3141

Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 15 februari 2021, kl. 10.00 i 

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att årsstämman 2021 genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Årsstämman 2021 blir den första stämma där de nya reglerna i aktiebolagslagen (som träffar bolag med aktier upptagna på reglerad marknad, dvs. Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated) om att till årsstämman lägga fram en ersättningsrapport för godkännande blir aktuella. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020. Stämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2020 om 6,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 29 mars 2021.

  1. Hard uppfostran
  2. Extrajobb helger jobb

1,292 likes · 1 talking about this · 30 were here. AT-stämman 25- 27 mars 2021. Anmälan öppnar 1 november 2020! www.at-stamman.nu AT-stämman 2021, Stockholm. 1,291 likes · 1 talking about this · 30 were here.

När föreningens medlemmar inte bör träffas i större grupper, behöver styrelsen förbereda alternativ till den traditionella stämman. Under hela 2021 gäller även att stämman kan hållas helt digitalt dock med kravet att även möjlighet till poströstning finns.

AB Volvo kallar till årsstämma onsdagen den 31 mars, 2021. utan fysiskt deltagande och utan vanliga arrangemang i anslutning till stämman.

Här kommer länkar till dagens utvärderingar och livefrågor! FREDAG 2018-04-13. Klockan Swedbanks årsstämma den 25 mars 2021 .

At stämman 2021

Aktieägarna i Aktia Bank Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls tisdagen den 13 april 2021 klockan 16.00 på Aktia Bank Abp:s 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den  Årsstämman i Husqvarna AB (publ) hölls den 14 april 2021 röstkort ut till samtliga aktieägare som önskar delta i stämman eller till deras utsedda företrädare. Efter stämmoförhandlingarna bjuder vi in till Fastigos 75-årsfirande. Endast ett ombud från medlemsföretaget har rätt att rösta på stämman, men självklart är ni… Bolagsstämma 2021. mars 31, 2021.

At stämman 2021

AT-stämman 25- 27 mars 2021. Anmälan öppnar 1 november 2020!
Eon saljare

At stämman 2021

Anmälan öppnar 1 november 2020! www.at-stamman.nu 2020-05-15 Håll stämman digitalt, alltså på distans, med möjlighet att närvara. Enligt föreningslagen finns redan … 2021-03-30 12:05. Aktieägarna i investmentbolaget Investor kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj.

Fortum's financial reporting schedule in 2021. Fortum Corporation's Financial Statements Bulletin for the year 2020 will be published on 12 March 2021 at  Only a few km from the historic old town of Salzburg, the best DJs in the world will finally perform again at the Salzburgring from July 8th to 10th 2021. One could  Saab serves the global market of governments, authorities and corporations with products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Jeanne McCurley as Superintendent of Curriculum and Instruction at the April 8, 2021 School Board Meeting.
Advantum kompetensVälkommen till SV Örebro läns avdelningsstämma. I år är stämman digital och äger rum tisdag 30 mars, kl. 18. Föreningar, cirkelledare, cirkeldeltagare och 

MIPS AB (publ), org. nr. 556609-0162, årsstämma kommer att hållas torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs årsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.


Affarsit karlstad

Stämman 2021 Tid och plats läggs ut i april. Välkomna till BRF Bergsnäs. Åsgatan 10 774 41 Avesta Org:Nr:782000-1589. Ordförande Jan-Ove Ericsson Tel: 070-35 22

Måndagen 29 mars 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar Group AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021. Utdelningen förväntas utbetalas till aktieägarna onsdagen den 12 maj 2021. Stämman ska ta ställning till ansvarsfrihet åt styrelse och VD för  till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021.