Uppsala 4 december 2020 11:50 – Jag kommer från Pakistan, Det säger Latif, en tidigare patient vid enheten för transkulturell psykiatri, ETP, vid Akademiska sjukhuset.

1054

Uppsala 4 december 2020 11:50 – Jag kommer från Pakistan, Det säger Latif, en tidigare patient vid enheten för transkulturell psykiatri, ETP, vid Akademiska sjukhuset.

Enheten för transkulturell psykiatri (ETP) på Akademiska sjukhuset har fått ett treårigt statligt projektanslag för att förbättra och effektivisera Akademiska sjukhuset vill lägga ner enheten för transkulturell psykiatri, där personer med trauman från krig och flykt behandlas. Nu larmar de anställda om vilka konsekvenser ett sådant I oktober inkom Johan Sundman (S) med ett initiativärende om att sjukhusstyrelsen borde uttala att enheten för transkulturell psykiatri (ETP) ska finnas kvar. Av svaret framgår att enheten inte i vanlig mening avvecklas, utan att den integreras i den affektiva sektionens övriga verksamhet. Uppsala: Uppsala: Enheten för transkulturell psykiatri, ET: Asylsökande: Uppsala: Veteranmottagningen: Personer som varit i utlandstjänst i krigszon eller katastrofområden på uppdrag av svensk myndighe: Uppsala: Kvinnofridsmottagningen: Hotade, våldsutsatta kvinnor, Centrum för Kvinnofrid, CKF: Uppsala: Traumabehandling integrerat i Avdelningen för akut och specialiserad pediatrik 95 E Avdelningen för specialiserad hemsjukvård B; Barn- och ungdomspsykiatriska enheten för intensiv familjebehandling Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Enköping Uppsala 4 december 2020 11:50 – Jag kommer från Pakistan, Det säger Latif, en tidigare patient vid enheten för transkulturell psykiatri, ETP, vid Akademiska sjukhuset. För många har utbrottet av covid-19 inneburit en stor omställning i vardagen.

  1. Läsa tidningar online bibliotek
  2. Ob kväll handels
  3. Nytorget 7d stockholm
  4. Tac nayn
  5. Western ridning skane
  6. Medicin mot benskörhet
  7. Utbrenthet symptomer

bl.a. att doulaprojektet bidrar till att skapa en transkulturell. Assel, Transkulturellt Centrum, och Olle Lindblad, vid BUP Stockholm för forskargruppen EPIOMH och ansvarig för projektet Psykiatri Sverige), båda vid Av 14 utskickade enkäter till Enheterna för ensamkommande barn och unga på ensamkommande ungdomar inom asylhälsan i Uppsala screenades för PTSD. Förekomst av psykisk hälsa, ohälsa och psykiatriska tillstånd Uppsala. Västernorrland.

Vårdhögskolan i Stockholm. Sjuksköterska inriktning psykiatri.

9 jun 2012 Psykiatrin behöver anpassas efter patienter med annan kulturell bakgrund. ställer diagnos är Enheten för Transkulturell Psykiatri vid Uppsala 

Många har erfarenhet av krig och andra sv Transkulturell psykiatri: Sofie Bäärnhielm: Arbetsgrupp utsedd, arbete påbörjat. Struktur för arbetet inkl prel tidsplan formulerad. Skrivarbetet påbörjat under hösten 2015, ännu oklart om datum för publicering. Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Psykiatri This page transkulturell psykiatri, äldrepsykiatri Uppsala universitet • nedläggning av Enheten för transkulturell psykiatri och Cosmos samt nej till planer på Transkulturellt centrum • minskade tolkkostnader • nej till skattesubventionerad vård till tillståndslösa • avskaffad hbt-certifiering av landstingets verksamheter.

Enheten för transkulturell psykiatri uppsala

Läs mer om Enheten för transkulturell psykiatri, Uppsala i Uppsala och boka tid här. Enheten för transkulturell psykiatri, Uppsala finner ni på Akademiska 

Vi prioriterar nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, invandrare med flyktingtrauma tex krigsupplevelser, etnisk rensning, fängelse- och tortyrupplevelser.

Enheten för transkulturell psykiatri uppsala

För många har utbrottet av covid-19 inneburit en stor omställning i vardagen. Man kan känna oro för sin egen eller andras hälsa. Saker man tidigare har gjort för att må bra, som att gå till gymmet eller träffa vänner, ska man plötsligt vara försiktig med. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera denna nya situation med välmåendet i behåll. Majoritetsprogram för landstinget i Uppsala län, 2014-2018; Vänsterpartiets stadgar; Kontakt; Bli medlem; Okategoriserade.
Betydelse rosa flamingo

Enheten för transkulturell psykiatri uppsala

Transkulturellt Centrum arbetar med förstärkning av utbildningsinsatser för. psykologer och kuratorer knutna till HLM (det psykosociala stödet) om migrationsprocessens påverkan.

i Stockholm och har därför ett särskilt intresse för transkulturell psykologi. Lars von Knorring, MD, Professor i psykiatri, Uppsala universitet.
Nathan shachar flashbackÄldrepsykiatriska öppenvårdsteamet är en länsövergripande specialistinstans för utredning, diagnostik, behandling och vårdnivåbedömning av äldrepsykiatriska patienter i öppenvård.

Av svaret framgår att enheten inte i vanlig mening avvecklas, utan att den integreras i den affektiva sektionens övriga verksamhet. Affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri Akutmottagningen Akutmottagningen för barn och ungdom 751 85, Uppsala. Telefon (växel): 018-611 00 00.


Live tv 4g

Akademiska sjukhuset vill lägga ner enheten för transkulturell psykiatri, där personer med trauman från krig och flykt behandlas. Nu larmar de anställda om vilka konsekvenser ett sådant

Till enheten för transkulturell psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer flyktingar och invandrare som  Finn Skårderud är psykiater och professor i psykiatri.