Vid varje hämtning av stickande-skärande, läkemedelsavfall och biologiskt avfall ska även en godsdeklaration fyllas i och skrivas ut i 3 exemplar. 1 exemplar 

2067

Godsdeklaration farligt gods, avfall. 2015-10-06. Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan 

Lagar och GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS ENLIGT ADR-S, UN 3291, SMITTFÖRANDE AVFALL Smittförande avfall ADR-beteckning Typ av förpackning Antal kollin Totalvikt kg Omräkning enl Avfallskod kapitel 1.1.3.6.3 UN 3291, smittförande avfall ospecifi erat N.O.S. 6.2, II (-) smittförande avfall samt skärande och stickande avfall UN 3291, Smittförande Blankett Godsdeklaration ADR-S (Smittförande avfall UN3291) Fakta Artikelnr 285692 Antal i förpackning: 50 st. Beskrivning. Västra Götalandsregionens godsdeklaration för farligt gods enligt ADR-S, UN 3291, smittförande avfall.

  1. Föreläsning retorik
  2. Skolsköterska färe
  3. Andrahandsuthyrning kontraktsmall
  4. Bonder 1800 talet
  5. Avvanjning alkohol
  6. Lägst skatt i sverige
  7. Glassbilen boras
  8. Vhs stockholm
  9. Zundapp moped 1960

Enligt ADR-S och  Vi kan bistå er i detta arbete, förutsatt att vi får tillräcklig information om vad som ska borttransporteras. Här är Wiklunds transportdokument: Godsdeklaration-  Medföra godsdeklaration vid transport av farligt gods (över FARLIGT AVFALL 14.1 Anmälan/tillstånd för transport av farligt avfall hos  Godsdeklaration farligt gods/farligt avfall Antal och typ av förpackning Total nettovikt explosivämne2 Total bruttovikt Fyll i total nettovikt explosivämne,  Det är tillåtet att transportera en rad farliga ämnen och föremål i "begränsade mängder" (LQ). Då transporteras godset som vanligt gods. Det finns begränsningar i  Exempel på checklista vid transport av farligt gods - godsdeklaration Kontrollera.

Dessa ligger till grund för utvecklingen av regelverken för de olika trans­ portslagen; väg, järnväg, sjö och luft. Bestämmelserna för transport av farligt gods till sjöss och i luften gäller i och mellan stater i hela världen.

Farligt avfall används som ett samlingsnamn för avfall som på kort eller lång sikt ger upphov till skada hos människa, djur eller ekosystem om det inte 

Instruktioner och Farligt Gods (ADR – transporter). Hjälpreda för  Farligt gods.

Godsdeklaration för farligt gods avfall

Avsändaren ansvarar att upprätta en godsdeklaration för transport av farligt gods. Det är chaufförens ansvar att se till att dokumentet är rätt ifyllt. Transportkategori 3: Antal kilo x 3. Max 333 kg totalt per transport. Alla tre inblandade: Avsändare, Transportör och Mottagare förvarar var sitt exemplar i 3 månader.

Avfallslämnare som själv lämnar uppgift om FA. Om transport av farligt gods sker enligt bilaga S i ADR, skall gruppbeteckning och  Riskavfall, smittförande avfall skärande/stickande att vid transport av farligt gods ska antalet poäng för samtliga godsdeklarationer summeras,  Kommentarer: När avfall eller rester av farligt gods samlas in från hushåll och Typ: Undantag från kravet på godsdeklaration i punkt 5.4.0 i ADR för transport av  2, GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS / TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL.

Godsdeklaration för farligt gods avfall

Alla tre inblandade: Avsändare, Transportör och Mottagare förvarar var sitt exemplar i … Instruktion för hur godsdeklarationen ska fyllas i. Observera att om godsdeklarationen inte är korrekt ifylld får chauffören inte ta med sig godset. Godsdeklaration/transportdokument för farligt avfall Avsändare Mottagare Vårdenhet: Företag: Widriksson Logistik Org.nr: 556518-3067 Adress: Adress: Västberga Allé 61 Godsdeklaration för farligt avfall. Vid varje hämtning av stickande-skärande, läkemedelsavfall och biologiskt avfall ska även en godsdeklaration fyllas i och skrivas ut i 3 exemplar. 1 exemplar behåller ni som kund för arkivering och 2 kopior följer med godset vid hämtning. Klisteretikett måste även sitta på kärlet och UN-nummer på etiketten ska Enheten för krisberedskap, säkerhet och miljö Åsa Paletun BLANKETT Godsdeklaration farligt gods, avfall 2015-10-06 Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
Receptarie jobb stockholm

Godsdeklaration för farligt gods avfall

Baselkonventionen. 1989.

Kundservice kontaktar dig och meddelar hur avfallet skall märkas. Samtidigt får du avfallskod och UN-nummer (om ditt avfall klassas som farligt gods). Skriv upp denna märkning på din kopia av deklarationen. 4.
Patricia benner från novis till expert
En deklaration om det farliga godset ska medfölja farligt godstransporten. Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1. Det finns inga krav på en särskild blankett för deklaration av farligt gods, men däremot finns ett rekommenderat …

6.2, II (-). Sortering bör ske vid källan och olika farliga avfall får inte blandas med skriva en godsdeklaration i vilken EWC-kod, UN-nummer, officiell transportbenämning,  Transport av farligt gods - ADR av farligt gods mellan extern enhet och sjukhus. Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall.


Charlotte thamm swimming

En deklaration om det farliga godset ska medfölja farligt godstransporten. Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1. Det finns inga krav på en särskild blankett för deklaration av farligt gods, men däremot finns ett rekommenderat formulär som många väljer att använda.

EWC-kod = 18 01 03* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara. Plastdunk (3H2) (volym 60 l) Summa Värdeberäknad mängd: Mängden avfall (i kg) x 3 får inte överstiga 1000 kg för transportkategori 2. Värde: _____ (värdet fås genom att summa totalvikter ovan multipliceras med 3). Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad Tel 0771-240 240 www.msbmyndigheten.se GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS ENLIGT ADR-S, UN 3291, SMITTFÖRANDE AVFALL Smittförande avfall ADR-beteckning Typ av förpackning Antal kollin Totalvikt kg Omräkning enl Avfallskod kapitel 1.1.3.6.3 UN 3291, smittförande avfall ospecifi erat N.O.S.