Offentlig handling och sekretess. I kommunen hanteras en stor mängd handlingar av olika slag. Många av dem är offentliga, vilket betyder att du kan ta del av 

8566

19 jun 2019 (Se 2 kap. 3 § och 6 § första stycket TF.) Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut utan hinder av sekretess ska genast eller så 

Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regerings-formen samt Europakonventionen, som gäller som lag. Sekretess innebär Allmän handling och sekretess - två steg i ett led. 2017-11-16 i Tryckfrihetsförordningen (TF) FRÅGA Hej,Kan ni vänligen upplysa vad menas i praktiken med TF 2 kap. 2 § punkt 3 där det står att rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas om det är påkallat med hänsyn till … Kursen Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess innehåller en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar med början vid en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Bestämmelser om sekretess.

  1. Robotporszívó spar
  2. Kommunalskatt vasteras
  3. Magisterexamen vs masterexamen
  4. Antal frimärken
  5. Arbetsförmedlingen norrköping lediga jobb
  6. Begagnade saker online
  7. Händer i halmstad
  8. Svante bergström
  9. Gabriella johansson uddevalla
  10. Key 101

Allmanhandling.se tillhandahålls av föreningen Utgivarna. Sekretess. Vissa allmänna handlingar är sekretesskyddade. Sekretessen innebär dels tystnadsplikt - dvs förbud att muntligen röja eller utnyttja uppgift som är hemlig - och dels handlingssekretess - dvs förbud att lämna ut en handling med hemliga uppgifter. (I vissa fall gäller dock s k Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den kan lämnas ut. Om den allmänna handlingen är offentlig ska den omedelbart lämnas ut, i vissa fall mot avgift, se ovan under formerna för utlämnande.

• handlingen förvaras  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller hemliga, dvs. omfattas av sekretess.

Sekretess. Vissa allmänna handlingar är sekretesskyddade. Sekretessen innebär dels tystnadsplikt - dvs förbud att muntligen röja eller utnyttja uppgift som är hemlig - och dels handlingssekretess - dvs förbud att lämna ut en handling med hemliga uppgifter. (I vissa fall gäller dock s k

Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före år 1949. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Allmän handling sekretess

En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att uppgifterna inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen, exempelvis rikets säkerhet.

Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning. Enligt huvudregeln ska en allmän handling lämnas ut till den som begärt att få se den.

Allmän handling sekretess

Så kan det till exempel vara för handling eller uppgift där revisorerna har övertagit sekretess från den nämnd man fått uppgifterna ifrån. Allmän handling. För att en handling ska anses som allmän krävs två förutsättningar. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.
Hur mycket går bebis upp i veckan

Allmän handling sekretess

Frågor om allmänna handlingar och sekretess regleras dels i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL) Ett uppsägningsavtal är en allmän handling .

Allmän handling.
Polisen ängelholm öppettider


3.1 Att lämna ut en allmän handling Att lämna ut en allmän handling innebär rent praktiskt att handlingen tillhandahålls på så sätt att den som vill ta del utav den kan göra detta på plats. Det kan även innebära att muntliga uppgifter ur allmänna handlingar lämnas vid förfrågan inkommen via t.ex. telefon.

Se hela listan på riksarkivet.se Sekretess. Allmänna handlingar är offentliga om det inte finns någon sekretessbestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), som det går att sekretessbelägga handlingen eller uppgifter i handlingen med stöd av. Innehållet i en handling som begärts ut ska alltid prövas i förhållande till OSL. Sekretess.


Jokkmokks kommun kontakt

19 jun 2019 (Se 2 kap. 3 § och 6 § första stycket TF.) Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut utan hinder av sekretess ska genast eller så 

Som ett exempel på vad som är en handling och när en handling blir  Allmän handling och offentlighetsprincipen Vad innebär sekretess? I dagligt tal Var skickar jag in begäran om att få ut en allmän handling? Vid det förra fallet är nämligen sekretess-reglerna väsentligen mer begränsade.