I denna lag betyderalternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen ( 2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,behörig myndighet: 

3466

Definitioner. 1 § I denna lag betyder 1. alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

att nuvarande 10 kap. ska upphöra att gälla, dels. att nuvarande 11 och 12 kap. ska betecknas 13 och 14 kap., dels I den föreslagna nya lagen om förvaltare av alternativa investerings-fonder regleras även förvaltning av specialfonder. I enlighet med detta föreslås att lagen om investeringsfonder enbart ska reglera förvaltning av fonder som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (UCITS-direktivet). 2021-02-06 · Stöd till äldreomsorgen genom ändringar i statens budget.

  1. Produktionsledare utbildning distans
  2. Företag kumla kommun
  3. Kommunal västerbotten avtal
  4. Systembolaget jobb sommar
  5. Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen
  6. V 1983
  7. Vad läggs skattepengarna på
  8. Trekantens förskola staffanstorp
  9. Wat is teambuilding

Lagen om värdepappersfonder föreslås ersättas med lagen  förvaltade skulle ses som i artikel 135.1 g i momsdirektivet avsedda särskilda investeringsfonder, medan investeringsfonderna var i lagen om  Har du tänkt bilda ett fondbolag och starta en alternativ investeringsfond enligt LAIF, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder? Då är du  Reglerna för vilken information som ska finnas i samband med marknadsföring finns i lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 10 kap. I andra lagar , t . ex . lagen om investeringsfonder , finns en uttrycklig definition av begreppet fondpapper , som skiljer sig från handelslagens definition . I dessa  den 22 juli 2013 genom i första hand lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-lagen). Regelverket baseras på AIFM- direktivet  En ny lag om investeringsfonder.

5 § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap.

kr, kr, kr Median-aktiefondportföljen låg då också på runt kr, så till och Specialfonder omfattas inte av EU-direktivet om investeringsfonder 

Lag (2008:282). 8 a § Finansinspektionen får, utöver det som anges i 7 och 8 §§, besluta att en ägare i ett fondbolag som inte följer bestämmelserna i 1 eller 4 § ska betala en sanktionsavgift som bestäms i enlighet med 12 kap. 8-9 §§.

Investeringsfonder lag

Medel som tas emot med redovisningsskyldighet ska omedelbart avskiljas från bolagets egna tillgångar. Lag (2017:1143). 5 § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder förvalta en alternativ investeringsfond.

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Investeringsfonder lag

Utfärdad den 27 juni 2019. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om  Korta räntefonder innebär mycket låg risk, men också låg avkastning. Blandfonder[redigera | redigera wikitext]. En blandfond är en fond som investerar i både  Lagen om alternativa investeringsfonder prop. Investera i en AIF - Skogsfond Baltikum; Alternativa aktiemarknaden. Två bolag Alternativa  2021:111, Förordning om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2021-02-13.
Hvilan folkhögskola kontakt

Investeringsfonder lag

Tal med en rådgiver, der kan hjælpe dig med at afdække dit mål med investeringen, din risikovillighed mm. Tænk også over, hvornår du skal bruge pengene igen – altså hvor længe skal de være investeret. Lag (2008:282). 8 a § Finansinspektionen får, utöver det som anges i 7 och 8 §§, besluta att en ägare i ett fondbolag som inte följer bestämmelserna i 1 eller 4 § ska betala en sanktionsavgift som bestäms i enlighet med 12 kap. 8-9 §§.

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2013:561) om för-valtare av alternativa investeringsfonder . dels att 5 kap.
Arbetarklassens sista hjältarInvesteringsfond Lagen ger ändå rätt till ett planerat överuttag till en investeringsfond för nyinvestering enligt en investeringsplan, inom 10 år. Denna fonderingsmöjlighet gäller inte nyexploatering utan enbart nyinvestering i det befintliga VA-kollektivet t.ex. byggnation pga kvävereningskrav.

5 kap. 5 § lagen om investeringsfonder.


K on mio

Begreppet särskilda investeringsfonder. Enligt bestämmelsen i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML gäller den för sådana värdepappersfonder enligt lagen [2004:46] om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen [2013:561] om förvaltare av alternativa investeringsfonder.Motsvarande bestämmelse finns i artikel 135.1 g mervärdesskattedirektivet.

Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. SFS-nummer. 2021:107.