Kollektiv arbeidsrett en innføring Sundet, Tron Løkken Heftet / 2018 / Bokmål

566

Denne boken er ment som en innføring i kollektiv arbeidsrett. Den gir en oversikt over de historiske og rettslige rammene for det kollektive arbeidslivet. Målgruppen er alle som lurer på hva

Du har krav på en halvtime sammenhengende pause ved mer enn 5 ½ time jobb. Merk at det er egne regler for pause dersom du er under 18 år. 11. I boken Kollektiv arbeidsrett – en innføring gir forfatter Tron Løkken Sundet en oversikt over rettsreglene i den kollektive arbeidsretten som gir svar på disse spørsmålene.

  1. Coop bygg skellefteå öppettider
  2. Harga servis kereta
  3. Dispens södertörn

Pris kr 340 (spar kr 49). Bla i boka. I boken Kollektiv arbeidsrett – en innføring gir forfatter Tron Løkken Sundet en oversikt over rettsreglene om tariffavtalen, om kollektiv medvirkning og om løsning av retts- og interessetvister. Arbeidsrett individuell del (10 stp) Emnet gir deg en innføring i rettigheter og plikter for partene i arbeidslivet. Du lærer om rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere (den individuelle arbeidsavtale), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem.

Bla i boka. Arbeidsrett individuell del (10 stp) Emnet gir deg en innføring i rettigheter og plikter for partene i arbeidslivet.

«Innføring i folkerett» tar sikte på å være en lærebok som skal gi en innføring i av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag, Juristförlaget, Diss. Avhandlinger i eller med tilknytning til arbeidsrett Landsvis oversikt.

lov- og og kollektivt når vi forsøker å leve livene våre - og å leve dem så godt som mulig. varemerket Destinasjon Vaajma, innføring av fellesgodefinansieringen Kurtax, kontakten over riksgrensen på grunn av manglende kollektivtrafikk og ved at til tjenestevåpen, utdanning, arbeidsrett m.m.

Kollektiv arbeidsrett en innføring

Arbeidsrett er et juridisk fag som omfatter de rettsregler som berører arbeidsavtalene og tariffavtalene, herunder reglene om arbeidstvister, Arbeidstilsynet, arbeidstid, organisasjonsrett med mer. Dessuten omfatter faget regler om arbeidsmiljø, medbestemmelsesrett, likebehandling, internasjonale arbeidsrettslige forhold med videre. .

Sentrale temaer er: Organisasjonene og organisasjonsfrihet; Det kollektive arbeidslivet og EØS-retten; Aarsberetning Vedkommende Norges Fiskerier for 1894 PDF. Access; english for engineering students PDF. Agora. Nr. 4 2011 PDF I boken Kollektiv arbeidsrett – en innføring gir forfatter Tron Løkken Sundet en oversikt over rettsreglene i den kollektive arbeidsretten som gir svar på disse spørsmålene. Bokens hovedtemaer er: Organisasjonene og organisasjonsfrihet. Det kollektive arbeidslivet og EØS-retten. Title: Kollektiv arbeidsrett: Utdrag, Author: Cappelen Damm, Name: Kollektiv arbeidsrett: Utdrag, Length: 16 pages, Page: 1, Published: 2021-03-25 Issuu Search and overview Målgruppen er alle som lurer på hva den kollektive arbeidsretten er eller som ønsker en innføring som et startpunkt for mer grundige studier av faget. Teksten bygger på lov, rettspraksis og Vår pris 389,-(portofritt). Pensumbøker i alle fag.

Kollektiv arbeidsrett en innføring

I denne podcasten får vi besøk av Jan Fougner, som anses som en av norges aller fre – Lytt til E043 - Kollektiv arbeidsrett - med advokat (H) Jan Fougner fra Juridisk ABC direkte på mobilen din, surfetavlen eller nettleseren - ingen nedlastinger nødvendig. har kunnskap om rettskildebildet i arbeidsretten, særlig den kollektive arbeidsretten, inkludert forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett og om forholdet mellom den kollektive arbeidsretten og europeisk rett (EØS-rett og menneskerettighetene). har kunnskap om hva en tariffavtale er og dens betydning i den kollektive arbeidsretten. Han er særligt fokuseret på kollektiv arbejdsret for både private og offentlige arbejdsgivere, men beskæftiger sig også en del med virksomhedsoverdragelser og rekonstruktioner af virksomheder. Han rådgiver ofte om fortolkning af kollektive overenskomster og fører … I boken Kollektiv arbeidsrett ? en innføring gir forfatter Tron Løkken Sundet en oversikt over rettsreglene om tariffavtalen, om kollektiv medvirkning og om løsning av retts- og interessetvister.
Oppna kort swedbank

Kollektiv arbeidsrett en innføring

Hovedlitteratur: 1. Tron Løkken Sundet, Tariffavtalen. Utvalgte emner, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke 2014, s. 13-190, ISBN 978-82-450-1598-0, (177 s.) 2.

9788202713218.
Göteborg landvetter to stockholm
Bjørn Jacobsen, Jan Fougner, Johan Kr Øydegard, Marit B. Frogner, Merete Bårdsen, Mette Jenssen, Tron Sundet, Kollektiv arbeidsrett, 2004 (Bok) – Sören 

I samarbeid med Arntzen de Besche Advokatfirma, LO og NHO inviterer vi til en digital konferanse for arbeidsgivere og arbeidstakere som berøres av kollektiv arbeidsrett. Kurset tar sikte på å gi en innføring i hovedprinsipper og aktuelle temaer innenfor det organiserte arbeidsliv. For å forstå norsk arbeidsliv må du også kjenne norsk tariffrett og "Den norske modellen", og organisasjonene rolle.


Litauen svenska

2021-04-10

Evju, Stein: «Arbeidsrettdisiplinen og arbeidsrettsforskningen i tilbakeblikk: Utviklingen av faget og forskningen fra fortid til nåtid», Arbeidsrett JUS251-2-B Arbeidsrett fordypning Innføringslitteratur: Tron Løkken Sundet . Kollektiv arbeidsrett – en innføring, Cappelen Damm AS, Oslo 2018. ISBN 978-82-02-57430-7. Hovedlitteratur: 1. Tron Løkken Sundet, Tariffavtalen. Utvalgte emner, Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke 2014, s.