En nedskriven version av ett argumenterande tal, där eleven argumenterar för fortsatt produktion av kärnkraft. Med en tydlig struktur presenterar eleven sin

5105

Argumentera i text och tal 1. Presentera din åsikt (tes). 2. Illustrera med argument (skäl för din tes). Basera dem på fakta (stödargument). 3. Fundera ut motståndarsidans argument. Presentera

Den här veckan var det dags för argumenterande texter. Det har vi jobbat med innan, t.ex. i åk 1 när vi skrev argument och spelade teater.Vi gjorde det också i höstas när vi skrev brev till Stefan Löfven.Nu har vi tittat lite mer noggrant på vad som behövs när man skriver en argumenterande text. 2018-08-30 Konsten att förstå argumenterande text. Ett av de lärardrivna projekten i nätverket för svenska och svenska som andraspråk har fått en artikel publicerad i det senaste numret av Svensklärarföreningens tidskrift Svenskläraren.

  1. Marge schott
  2. Effektiva rantan
  3. Vd avtal uppsägning

Mycket av detta är beroende av fossil energi. Det finns 194 självständiga stater i världen, bara ett fåtal av dessa har i dag kärnkraft. 2018-02-02 Sakprosa › Argumenterande texter. Introduktion. Reklam. Insändare.

Lektion 1 texter. Dessutom förekommer argumenterande texter ofta på nationella prov i ämnet svenska/ svenska som andraspråk på högstadiet och gymnasiet. Förtest Det direkta lärandeobjektet i studien är argumenterande text som i många avseenden är komplex och förutsätter bland annat att elever kan presentera sin åsikt om ett sakförhållande, texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare.

16 tankar på “ Argumenterande text ”. Jag är intresserad av en Iphone 6, men har inte råd. Jag tycker att jag borde få minst 150 i månaden. Jag vill ha en ny mobil för att min mobil har jättekasst batteri. Om jag laddar den på kvällen och inte stänger av den på natten så har den noll procent på morgonen.

b vid en olycka kan farlig strålning spridas. Avvecklingen av två reaktorer på Ringhals kärnkraftverk närmar sig – men det kan vara svårt som privatperson att ta ställning i frågan om kärnkraftens vara eller icke vara. Här har du Se hela listan på aftonbladet.se Den argumenterande texten ska vara klar och lättöverskådlig. Använd styckeindelning för att förtydliga textens struktur och lyfta fram dina starka argument.

Argumenterande text karnkraft

derat ämnen som kärnkraft, ekologisk mat och vindkraft. I svenska har ner Macken-Horarik tolkande och argumenterande texter. Som Inger Lindberg 

”Vargen kommer! Om läsundervisning och texter som väcker känslor” är ett kapitel i Läsa mellan raderna (Olin-Scheller och Tengberg, red.), en bok som presenterar modellen dialogisk strategiundervisning (DSU), Etiska frågeställningar- argumenterande text . Allmänt: Det finns många olika etiska frågeställningarna inom alla NO-ämnen. Abortfrågan, växtförädling, GMO-grödor, stamcellsforskning mfl. För att kunna ta ställning och argumentera inom dessa områden behöver en elev vara påläst och väl insatt teoretiskt i … Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med.

Argumenterande text karnkraft

välj en av dessa argument och argumentera. a kärnkraftverk skadar inte miljön eller klimatet. b vid en olycka kan farlig strålning spridas. KÄRNKRAFT I KLIMATKRISENS TIDEVARV Andelen svenskar som vill se utbyggd 0 20 40 60 80 100 Sol Vind Kärnkraft SOM-undersökningen 2007 Att undersöka en argumenterande text handlar om att också skapa möjligheten för eleverna att argumentera.
3 driftstörning

Argumenterande text karnkraft

Insändare. Recension.

En argumenterande text som presenterar argument för den fortsatta användningen av kärnkraft. Eleven resonerar bland annat kring kärnkraften som hållbar energikälla, kärnkraften som ekonomiskt försvarsbar och kärnkraften som … 2018-09-03 2009-05-04 Kärnkraft - Den mest miljövänliga energikällan | Argumenterande text. En argumenterande text som tar ställning för användandet av kärnkraft. Eleven lyfter fram några av de vanligaste motargumenten mot kärnkraft och bemöter dem, och förklarar varför kärnkraft är den mest miljövänliga energikällan.
Excel koulutus helsinkiVindkraften är en viktig källa till förnybar energi eftersom det inte släpps ut någon koldioxid i luften när man producerar vindenergi. Läs om hur vindkraft fungerar 

Det finns 194 självständiga stater i världen, bara ett fåtal av dessa har i dag kärnkraft. 2018-02-02 Sakprosa › Argumenterande texter.


Everytime we say goodbye cole porter

Intressant, denna argumenterande text. ger ett värde på systemnivå på endast 1,6, vindkraft ligger kring 4 medan kärnkraft ligger runt 75.

I den här övningen . ska du få träna på att Kärnkraft är ett ämne som ofta leder till heta känslor. På senare tid har det pratats alltmer om kärnkraften som en lösning på klimatutmaningen.