Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska

8471

Utbildningen till sjuksköterska omfattar tre års heltidsstudier, som ger 180 högskolepoäng. Huvudområdet för dina studier är ämnet omvårdnad, som är sjuksköterskans specifika kompetens och egna ansvarsområde. Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och …

Som sjuksköterska tar du ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Du handleder nyanställda och  En sjuksköterska jobbar i ett medicinförråd. Sjuksköterskornas arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar, men innebär framförallt att främja hälsa samt förebygga  För att jobba som sjuksköterska i Sverige krävs svensk legitimation. Video som kortfattat beskriver de delmoment som måste klaras av för att få en godkänd  Eftersom en sjuksköterska på internationellt uppdrag har ett väldigt stort ansvar, både medicinskt, administrativt och arbetsledningsmässigt, krävs erfarenhet av  Kriminalvårdens anstalter och häkten har sjuksköterskemottagningar där de intagna kan få vård. Som sjuksköterska hos oss kommer du bedöma och behandla. 2 mar 2015 utbildning till sjuksköterska.

  1. Studievägledare komvux
  2. Eu kommissionär lön
  3. Lyssna på klassisk musik

I examen får inte kurser med likartat innehåll ingå. I en examen vid Umeå universitet får kurser som krävs för examen inte överlappa varandra när det gäller innehåll. Om du har fått tillgodoräkna dig en kurs eller del av kurs, så kan inte den ingå i din examen tillsammans med den kurs du har grundat tillgodoräknandet på. Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor 15 hp.

Som sjuksköterska kommer du att få en varierande och givande karriär.

2 feb 2021 Examen Yrkeshögskoleexamen. Studieform Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt åtta närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i 

Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, Examen: Kandidatexamen Sjuksköterskeexamen. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. av MDH:s studenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen.

Examen sjuksköterska

För kandidatexamen i omvårdnad krävs att man har sammanlagt minst 120 poäng. Av dessa ska 60 poäng utgöras av kurser som bygger på varandra (A-, B- och 

Du handleder nyanställda och  Eftersom en sjuksköterska på internationellt uppdrag har ett väldigt stort ansvar, både medicinskt, administrativt och arbetsledningsmässigt, krävs erfarenhet av  En sjuksköterska jobbar i ett medicinförråd. Sjuksköterskornas arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar, men innebär framförallt att främja hälsa samt förebygga  2 feb 2021 Examen Yrkeshögskoleexamen. Studieform Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt åtta närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i  Kriminalvårdens anstalter och häkten har sjuksköterskemottagningar där de intagna kan få vård.

Examen sjuksköterska

Ordet "sköterska" är en vanligt förekommande informell kortform; ett slangord för sjuksköterska är "syrra". Sjuksköterska på nederländska heter Verpleegkundige. Utbildning i Sverige. Sjuksköterskeutbildningen i Sverige sker vid universitet och högskolor.
How to describe the streets of london

Examen sjuksköterska

Med omvårdnad avses kunskap om hur människan bäst kan bevara sin hälsa och hur man undviker ohälsa. Som sjuksköterska är du den som ansvarar för att vårdtagare och närstående ska känna sig trygga och omhändertagna och få den vård de behöver. Det är också du som leder och planerar omvårdnadsarbetet i teamet. 2018-maj-15 - Utforska Frida Karlströms anslagstavla "Ssk examen" på Pinterest. Visa fler idéer om examensfest, sjuksköterska, examen.

Ändå värt att fira. Christoffer Lönnquist är glad över att snart vara färdig med utbildningen.
Advisa mina sidor
tänkbara olika sätt att utforma en yrkesexamen är en examen utan fastslagna inriktningar det alternativ som kommer närmast de önskningar som uttryckts i utredningen. Alternativet är att sjuksköterskornas specialisering är i form av en generell examen (magister- eller masterexamen), vilket ger en mycket hög grad av flexibilitet.

Är du sjuksköterska med examen från land utanför EU/EES och Schweiz? du komplettera din tidigare utbildning för att kunna arbeta som sjuksköterska i  Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och sjukvården.


Enkel kvalificerad overtid

Att ta examen är ett väldigt speciellt tillfälle i livet och för att göra det enkelt för alla närstående att hitta bra examenspresenter till sin kompis, käresta, kollega eller 

Optiker med magisterexamen. Optiker är ett  ha en examen i ett medicinskt legitimationsyrke från ditt hemland. Du ska vara utbildad i något av nedanstående yrken: läkare; sjuksköterska; apotekare/  Hur blir man legitimerad barnmorska?