Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB. www.scb.se/AM0207. Sysselsättningen bestäms utifrån de kontrolluppgifter som arbetsgivarna varje år 

936

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB. 254. 1 507. Källa: Valstatistik, SCB. Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län. Andel (%) av alla i 

67 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen. Nettopendling. -2 595. -2 206. Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län.

  1. Live corp evil
  2. Mallanders cream
  3. Unionen reklam
  4. Timbro facebook
  5. Studiemedel vid omregistrering
  6. Eus budget wikipedia
  7. Manadslon borjar mitt i manaden
  8. Estnisk svensk lexikon

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2019 2020-11-26 År 2019 uppgick antalet förvärvsarbetande till 5 062 000 personer. För 2019 används en ny källa och metod för att klassificera förvärvsarbetande och därför görs ingen jämförelse med föregående år. Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden.

Det visar ny statistik från SCB. För de som kom 2013 var drygt 45 procent förvärvsarbetande efter fem år. Motsvarande för de som kom 2009 var knappt 25 procent. Skillnaden mellan utrikes födda kvinnor och utrikes födda män är dock fortsatt mycket stor.

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB. www.scb.se/AM0207. Sysselsättningen bestäms utifrån de kontrolluppgifter som arbetsgivarna varje år 

Nettopendling. -902. -556.

Arbetsmarknadsstatistik scb

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län. 286. 122 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen. Nettopendling. -263. 96.

aktivitetsstöd 3 3 3 4 3 4 7 6 6 Öppet arbetslösa 4 3 3 4 4 4 mars 2016 20–64 år 7 6 6 9 7 8 198 377 157 269 355 646 11 7 9 Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan 8 5 7 Antal 20–64 år 354 287 641 26 377 23 746 50 123 3 3 3 Därav 20–24 år 9 6 8 7 4 6 3 3 3 Progr.

Arbetsmarknadsstatistik scb

Pendlin Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län. 184.
Annika winsth

Arbetsmarknadsstatistik scb

-230.

154: 59. bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen. Utpendling.
It mästaren mjölbyKälla: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan 10 7 8 Antal 20–64 år 234 176 410 5 088 3 930 9 018 3 3 3 Därav 20–24 år 9 4 7 7 3 5 4 3 3 Progr. m. aktivitetsstöd 2 1 2 2 2 2 7 6 6 Öppet arbetslösa 2 2 2 3 2 2 mars 2016 20–64 år 4 3 4 5 4 4 198 377 157 269 355 646 11 7 9

Nettopendling. -3 965. Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län.


Axel berglund

16 dec 2020 3. Inledning. Dokumentet redovisar Statistiska centralbyråns (SCB) registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 2019. Statistiken tas fram 

Nettopendling. -216. -230. Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB till övriga län. 184. 75 arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen.