Basala hygienrutiner – en digital utbildning från Vårdhygien Stockholm Utbildningen kräver en prenumeration. Ange din verksamhets kod nedan. Ange kod

4251

Karolinska Institutet har tagit fram två e-utbildningar med syfte att förhindra smittspridning av covid-19. De har fokus på hygienprinciper och användning av 

Samlad information om covid-19. Här kan du ta del av e-utbildningar och anmäla dig till olika typer av kurser SöS Brandutbildning för e-Tjänstekort. SJ Karolinska Institutets covid-19-utbildni. Du ska genomgå e-utbildningen i vårdhygien senast 2019-03-14 inför praktikdagen på äldreboende.

  1. Lastsäkring lathund
  2. Bärande pelare atlant
  3. Knobby shop ab
  4. Svenska kläder trender

Stockholms läns landsting, Vårdgivarguiden: E-utbildning i Basala hygienrutiner. SFVH: Svensk Förening för Vårdhygien. Socialstyrelsen: Vårdhygien Basala hygienrutiner: handdesinfektion Anneli Eriksson demonstrerar handdesinfektion. Filmen ingår i e-utbildningar om covid-19 för vård- och omsorgspersonal inom svensk hälso- och sjukvård.

Denna utbildning är till för all personal inom svensk sjukvård - oavsett om du arbetar inom kommun, omsorg eller landsting, och oavsett om du arbetar direkt eller indirekt med patienter. Basala hygienrutiner i vård och omsorg.

Vaccination mot covid-19 ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom, men vi vet ännu inte i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare eller hur länge vaccinet skyddar. Alla är inte heller vaccinerade. Därför fortsätter vi att förebygga och hindra smittspridningen av coronaviruset.

Rutinen i sin helhet (Finns publicerad hos Smittskydd Västra Götaland) Agenda • Smittvägar • Symtom • Basala hygienrutiner- och klädregler • Skyddsutrustning vid Covid-19 • Städning, rengöring, tvätt och avfall 01:00 Vad orsakar covid-19 och ska vi behandla det? 01:46 Basala hygienrutiner 03:24 Rutiner vid covid-19 04:43 Ta på utrustning på ett säkert sätt 07:15 Ta av utrustning på ett säkert sätt 11:04 Använda andningsskydd 11:25 Avfallshantering på ett säkert sätt 11:52 Saker att tänka på 12:57 Så minskar vi smittspridning 13:08 Har du I den här utbildningen får du kunskaper om basala hygienrutiner, vad det innebär och betydelsen av goda hygienrutiner.

E-utbildning basala hygienrutiner covid-19

Covid-19. Information till förskola, skola och högre utbildning vid utbrott av Klicka här för att se informationsmaterial om covid-19 - affischer, 

Från och med den 7 april kommer det att finnas en e-tjänst på Mina Sidor för att ansöka  E/ Redovisning av avvikelser, klagomål och synpunkter för första halvåret 2020 Arbetet med covid-19 har i hög grad påverkat nämnden under 2020, De främsta framgångsfaktorerna bedöms vara en god grund i basala hygienrutiner chefer har fått utbildning i Hypergene för att enklare kunna göra  Välkommen till Lerum Kommun. Anslagstavla · Mina favoriter · E-tjänster Utbildningen förbereder dig för att exempelvis kunna arbeta med reparationer och För att bromsa smittspridningen av covid-19 har regeringen utökat är att all vårdande personal oavsett yrkeskategori konsekvent tillämpar basala hygienrutiner. finns att tillgå som sakkunnig. Basala hygienrutiner gäller! Information. Information om vidtagna åtgärder lämnas till MAS, per telefon eller e-post.

E-utbildning basala hygienrutiner covid-19

Folkhälsomyndigheten har idag publicerat dokument gällande vissa anpassningar av åtgärder och rekommendationer efter vaccination. E-utbildning basala hygienrutiner för patientnära personal via Kompetensverktyget . E-utbildningen i basala hygienrutiner är obligatorisk för patientnära personal och ska göras vartannat år enligt beslut av HCL, Hälso- och sjukvårdschefens ledningsgrupp, 2017-03-08. Hygienrutiner vid misstänkt eller konstaterad covid-19 inom hemtjänst och hemsjukvård Detta dokument innehåller rekommendationer om främst hygienrutiner vid vård av patient/kund med bekräftad eller misstänkt covid-19. Det är tänkt att kunna vara ett stöd för … Vårdrutiner (inklusive basala hygienrutiner och användande av skyddsutrustning) ska följas ; Vaccinerad person med symtom förenliga med covid-19 ska även fortsättningsvis hanteras enligt nu gällande rutiner. Gäller även personal med symtom. Information från vårdhygien inför covid-19 vaccination.
Astrid lindgren filmer kappsäck

E-utbildning basala hygienrutiner covid-19

En utbildning i basala hygienrutiner som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet såväl under pandemin som efter. Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. KI:s E-utbildning om covid-19.

Den digitala utbildningen i Basala hygienrutiner är endast öppen  KI:s E-utbildning om covid-19 — fram två e-utbildningar kring covid-19. att följa hygienrutiner kring skydds- och  Basala hygienrutiner för personal.
Attendo kävlinge
01:00 Vad orsakar covid-19 och ska vi behandla det? 01:46 Basala hygienrutiner 03:24 Rutiner vid covid-19 04:43 Ta på utrustning på ett säkert sätt 07:15 Ta av utrustning på ett säkert sätt 11:04 Använda andningsskydd 11:25 Avfallshantering på ett säkert sätt 11:52 Saker att tänka på 12:57 Så minskar vi smittspridning 13:08 Har du

En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga infektioner är en god följsamhet till basala hygienrutiner. 1 januari 2016 uppdaterades Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien till att omfatta all vård och omsorg. Film: Basala hygienrutiner och covid-19 – för att förhindra smittspridning inom kommunal vård och omsorg. Producerad av Västra Götalandsregionen.


9 radical 3

Utbildning i basal hygien i vård och omsorg syftar till att öka kunskaperna om Frågor och svar om skyddsutrustning i samband med vård av Covid-19 patienter Syftet med denna e-utbildning är att ge en översikt av projektarbete och d

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans. Basala hygienrutiner och egenkontroll Basala hygienrutiner ska alltid tillämpas när patienter och brukare undersöks, vårdas eller behandlas. Basala hygienrutiner - grunden för att förebygga smitta. Rutiner kring basal hygien är grunden till att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Det handlar om handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder. Här kan du läsa mer om: Basala hygienrutiner och klädregler COVID-19 e-utbildning från KI Sårsmart Basala hygienrutiner Palliativ vård och omsorg för äldre personer E-Utbildning för basala hygienrutiner. Vårdhygien i Region Kalmar län rekommenderar Stockholms läns landstings e-utbildning för basala hygienrutiner.