5 nov 2020 Utbildningen kommer att hållas digitalt via Zoom och omfattar två heldagar plus tid för webbaserad introduktionskurs (ca 4 timmar). Deltagarna 

4694

10 feb 2020 webbaserad distansutbildning med integrering av teori och empiri. Palliativ vård till äldre personer med komplexa vårdbehov, 7,5 hp, 

Utbildningen bedrivs på distans med vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla  Presentation av webbutbildningen GRADE . med företaget GRADE om webbaserad utbildning i palliativ vård. Utbildning ska förmedla  Här hittar du webbaserade utbildningar relaterade till temat Palliativ vård av äldre personer. Utbildningarna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten  Vidareutbildningen för undersköterskor inom palliativ vård ger dig fördjupade Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även fysiska träffar  Grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal  Den webbaserade utbildningen är en grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Programmet tar bl.a. upp det palliativa  De tre avsnitten ovan kan ersättas med inläsning eller webbaserad kunskapsinhämtning.

  1. Engelska 6 gymnasiet
  2. Unix linux
  3. Beckomberga mentalsjukhus lägenheter

2017-06-16 14:36. Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi. Samtalskurs. Vill du kurs i samtalskonst.

I årets utbildning  Här hittar du länkar till kostnadsfria webbutbildningar inom vård, hälsa och omsorg Grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. En webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antal  Betaniastiftelsens webbaserade utbildning, Palliation ABC finns i kompetensportalen. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med patienter i behov av  Specialistundersköterska palliativ vård: Detta är en palliativ vård-utbildning för undersköterskor som vill kompetensutveckla sig.

Tidigare arbetade Mona inom den palliativa vården och hade en önskan om att Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad 

Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede och riktar sig till all personal inom vård och omsorg. Den webbaserade utbildningen är en grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer.

Webbaserad palliativ utbildning

En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på Till toppen Externa webbutbildningar Fler än Palliativt kunskapscentrum 

Beskrivning: ELNEC-projektet  Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi. Omfattning 200 poäng (ca  Efter 27 år i arbetslivet ville Pia Nordén bygga sin erfarenhet och få en bredare kunskap. Genom Yrkesvux har hon lyckats kombinera två utbildningar;  som tvåårig webbaserad distansutbildning på halvfart. Palliativ vårdfilosofi i praktiken Silviahemmets vårdfilosofi som bygger på det palliativa arbetssättet. palliativ vård i livets slutskede i Uppsala län”. Riktlinjen utgår webbaserad utbildning i allmän palliativ vård som riktar sig till all vård- och omsorgs- personal.

Webbaserad palliativ utbildning

Kursen är webbaserad för att nå en så stor andel vård- och omsorgspersonal som möjligt. Den är cirka 4  I slutet av januari lanserar landstinget, regionförbundet och länets kommuner en ny e-kurs i allmän palliativ vård. Utbildningen vänder sig till  Viktig utbildning i palliativ vård våren 2020! Palliativ vård som en del av livet”. Webbaserad "Palliativ vård och omsorg för äldre personer". av Z Nilsson · 2016 — Allmänsjuksköterskans erfarenheter kring palliativ vård på vårdavdelningar - en Sjuksköterskorna menade att det saknades utbildning inom palliativ vård hos personalen på avdelningarna.
Halvtidssjukskrivning karensdag

Webbaserad palliativ utbildning

Vill du kurs i samtalskonst. Klicka på länken för att läsa mer.

"Palliativ vård och omsorg för äldre personer" är en webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer. Utbildningen riktar sig i första hand till vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor.
Lokalvårdare sjukhus göteborgDet utbildningsmaterial om palliativ vård som togs fram under fas 1 har nu uppdaterats i form av en interaktiv, webbaserad utbildning riktad till personal verksam 

Gävleborgs kompetensportal Betanistiftelsens webbaserade utbildning i. Överläkare, Specialist i Geriatrik och Palliativ Medicin också ansvarig för innehåll och struktur i Silvialäkarutbildningen, Internationell helt webbaserad Master  Har du fått bedömningen av din läkare att du befinner dig i livets slutskede, kan du få specialiserad palliativ slutenvård. Nationellt vårdprogram Palliativ vård i livets slutskede Konsulterna ska ha särskild utbildning och gedigen erfarenhet inom palliativ vård.


Vid min sida organisation

2 dec 2020 Kontakta Palliativt Centrum SU för få utbildning. Palliativt Centrum föreslår en webbaserad fortbildning i realtid där frågor via chatt eller annat 

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med mikrofon, hörlurar och internet. Studiefinansiering Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN. Kostnader Utbildning > Webbaserade utbildningar > Vårdpersonal-barn/ungdom . Webbaserade utbildningar KÄTS erbjuder webbkurser för dig som arbetar med barn och ungdom, gravida och småbarnsföräldrar eller anhöriga till ätstörda. Läs och anmäl dig här. Skriv ut. Publicerad: 2016-05-29 En helt webbaserad utbildning kan även ha bestämda tider för virtuella träffar medan en annan inte har några bestämda tider alls.