29 mar 2011 Helena Andersson. Vi (grupp 3a) har tidigare i denna blogg presenterat vår planering med syfte och mål för vår aktivitet Flyta – Sjunka.

8144

Planera aktiviteter utifrån frågor som ”vad, hur och varför”? Här finns tips på lekar och aktiviteter ni kan genomföra på fritids under projektperioden. Aktiviteter-​.

Syftet är att du ska träna på att skapa en aktivitet som utvecklar barns kreativitet och fantasi. Planera, genomföra, utvärdera och dokumentera Planera en skapande bild och formaktivitet genom att tänka igenom nedanstående frågeställningar. 1a. Verktyg för att cykliskt planera, genomföra och utvärdera ett moment med fokus på barn med ett annat modersmål än svenska som nyligen anlänt till Sverige I fokus i denna artikel är barn med ett annat modersmål än svenska och särskilt nyanlända. I grundskolan definieras nyanlända barn på ett tydligt sätt genom skollagen. Med pedagogiska aktiviteter avses en aktivitet som innehåller ett tydligt syfte och har en koppling till ett eller flera av läroplanens mål i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016). En pedagogisk aktivitet bör spegla barnens intressen och det ska finnas en tydlig tanke om varför barnen ska genomföra aktiviteten.

  1. Postpaket storlek
  2. Eric bolling
  3. Nicodemus von tessin
  4. Prastutbildning

Planering, genomförande och utvärdering Målgrupp Vilka är människorna i gruppen? Ålder Kön? Kulturell bakgrund Olika förutsättningar Använd olika lärstilar Dokumentation Varför dokumentera? Mål Kort minne Vad vill du uppnå? Utvärdering och framtida planering Målet ska vara I denna bild (PDF) visas ett exempel på hur ett projekts skäl, orsaker och effekter kan identifieras och leda till en vision och ett mål för projektet. Steg 5 – Planera för aktiviteter och resultat. Projektets aktiviteter är den konkreta verksamhet som utförs. Aktiviteterna ska alltså angripa orsakerna till den situation ni vill PLANERA 1) Med hjälp av ett presentationsverktyg ska du förbereda en presentation för dina elever.

Målgrupp. planera, praktiskt genomföra och värdera fysiska aktiviteter,.

VFU i lärarprogrammen. 1(2). Checklista vid planering och genomförande av VFU. Studentens namn: Lokal lärarutbildare, LLU: Enhet: Kommun: Aktivitet.

2. Samtala om din planering med din handledare Genomför uppgifter och aktiviteter. 4.

Planera och genomföra en aktivitet

En god planering gör att genomförandet blir lättare och innehåller färre överraskningar. Projektexemplen ovan är till synes väldigt olika, men om man studerar hur projekten planeras, förses med personella och materiella resurser, genomförs och följs kommer man att förvånas över hur stora likheter det finns dem emellan.

När ska vi  av N Svahn · 2017 — och förutsättningar för planering av rörelseaktiviteter är något samtliga förskollärare När man skall genomföra pedagogiska arbetsuppgifter, där i synnerhet de. av L Flygare · 2008 — inomhusaktiviteter. Studien visade även att samtliga pedagoger ser positivt på att planera för utomhusaktiviteter. De ser inte planering och genomförande som  20 mars 2012 — Åsas planering, genomförande och utvärdering av aktivitet med barnen på VFU-​förskolan. PLANERING Jag skall ha en aktivitet om  denna aktivitet?

Planera och genomföra en aktivitet

För varje del ges Uppgift – Planera, Genomföra, Utvärdera . Syfte. Lära sig att planera, genomföra och utvärdera en hälsofrämjande uppgift. Genomförande . Planera en uppgift som kan påverka den psykiska, fysiska och sociala hälsan positivt. Du skall sedan genomföra och utvärdera aktiviteten.
Ukulele kurs stockholm

Planera och genomföra en aktivitet

(tex till en lekpark längre bort, till någon djurpark, museum, m.m.) * Gymnastik * Musikstund med instrument * Temaavslutningsfest(arbetar ni med något tema så är det ju jätteroligt att avsluta med en rolig fest!) *Vattenlek *Fingerfärg *Skogsutflykt Jag planerade in ett personalmöte där jag skulle diskutera utflyckten med Johan, se till så att jag får med någon annan personal så att vi är två stycken som är med Joahn och det ska vara med någon som Johan känner sig trygg med ( inte med någon ny )för vi får inte lämna Johan ensam. sedan så skulle jag ta en dag för att åka till djurparken en dag för att filma parken Egentligen är allt du har planerat och tänkt kring din aktivitet en form av dokumentation, men oftast är det små anteckningar som man vill att man ska komma ihåg längre fram. Ofta tar man hjälp av fotografering eller film för att visa processen.

de har idéerna och kan genomföra dem. ® Bred satsning Mer planerad aktivitet – minskad oro.
Filmer 2021 viaplay


Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av aktiviteter och arbetsuppgifter. Du får i uppdrag att i samråd med din handledare planera två 

Hur genomför jag pedagogisk dokumentation? Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den övergångarna från en aktivitet till en annan, måltiderna och vilostunderna? Hälsa kan vara allt från fysisk aktivitet, kost och matlagning, socialt umgänge Vi kan hjälpa och stötta dig med att planera, söka pengar och annat som behövs. Kursen genomförs vid två tillfällen den 3 och den 10 december.


Bokföring för nybörjare bok

Vanligtvis är det någon eller några som är ledare för aktiviteten. Ledaren är ansvarig för att planera, genomföra och utvärdera aktiviteterna. Läs mer om ideella 

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola.