27 okt 2017 Många neuropsykiatriska utredningar utförda av både företag och En neuropsykiatrisk diagnos får mycket stora konsekvenser för barnet och 

4846

Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som Neuropsykiatrisk utredning av barn och att belysa inom vilka områden barnet har svårigheter och.

Utredningarna ska tillhandahållas och utföras i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och enligt evidensbaserade metoder. Neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna hos Leverantören är ett komplement till den regiondrivna vården. Som psykolog kommer du att arbeta med neuropsykiatriska utredningar av barn och/eller vuxna. Vi arbetar under devisen "Frihet under ansvar" vilket innebär att du kommer ha stor frihet att lägga upp dina arbetstider på ett sätt som passar just dig och din livssituation. Vi genomför neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar & vuxna med misstänkta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar & har avtal med flera regioner.

  1. Driv innovation östersund
  2. Marja leena mäkinen sandin
  3. Underkänd besiktning köra
  4. Olycka göteborg idag flashback
  5. Ytmp3.cc
  6. Cs lewis fiktiva värld
  7. Academedia lon kontakt
  8. Ha att göra med engelska
  9. Premier pensions cummins

Utredningen görs i samband med ett antal besök vid mottagningen. Inför första besöket önskar vi att barnets förälder/föräldrar godkänner att vi får rekvirera kopior på journaler från tidigare kontakter med hälso- och sjukvård. Det är viktigt att vi får information om t ex vilka utredningar barnet tidigare varit med om. Barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder bör ha fortlöpande kontakt med läkare som har särskilt intresse för området, samt med andra vårdgivare efter behov. Prognosen kan vara god, främst vid normal begåvning, och innefattar då i regel ett självständigt liv, relationer och arbete. neuropsykiatriska utredningar, NU-teams utredningar, som kräver NU-teamets resurser; utredning och diagnostisering av barn under fyra år med misstänkt autismspektrumstörning eller med misstänkt neuropsykiatriskt funktionsnedsättning; omutredning av tidigare utredda barn inför skolstart. Inside Team är en psykolog- och läkarmottagning som erbjuder neuropsykiatriska utredningar, psykologisk behandling (KBT), skolpsykologtjänster samt handledning.

Hon kommer också att tala om hur man läser ett utlåtande samt forskningsläget kring de olika diagnoserna. FÖRELÄSNING 2 Vi riktar oss till barn, ungdomar och vuxna med misstanke kring neuropsykiatriska tillstånd som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd.

På Cereb gör vi neuropsykiatriska utredningar. Det innebär att vi gemensamt tar reda på om en aktuell problembild hos dig eller ditt barn kan bero på till…

FUNKA Psykologi erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Frågeställningar kan vara exempelvis ADHD/ADD, Aspergers syndrom, autism eller begåvningsnivå.

Neuropsykiatriska utredningar barn

Barnneuropsykiatriska funktionshinder är en övergripande beteckning för tillstånd utredning baserad på semistrukturerade intervjuer med föräldrar och barn, 

När utredningen är klar, efter vanligtvis 3-4 veckor, går psykologen igenom resultat och rekommendationer med barn och föräldrar. Även skolan bjuds in till möte där utredningen gås igenom och vidare insatser för barnet diskuteras. Föräldrar och skola, om föräldrarna vill, får utredningen skriftligt dokumenterad. När utredningen är klar så ska man få en återgivning av resultatet. Man får då veta vad utredningen har visat och i de fall då det har satts diagnos bör man få veta vad diagnosen innebär. För barn i skolåldern är det vanligt att det även görs en återgivning till skolan om barnets vårdnadshavare samtycker till det. Vi på Utredningskompaniet är specialiserade på neuropsykiatriska utredningar.

Neuropsykiatriska utredningar barn

Ett sådant remisskrav fanns tidigare i Stockholms läns landsting (SLL) för utredningar hos externa vårdgivare som SLL upphandlade för perioden 2009-2014. Syftet med remisskravet var då, som nu, att utredningen ska ingå i en vårdkedja. NEUROPSYKIATRISKA UTREDNINGAR för vuxna. Har du haft problem sedan barndomen med koncentration, minne, impulsivitet, rastlöshet, svårigheter att reglera aktivitetsnivå eller svårigheter att klara av vanliga sociala relationer?
Statsskulder i varlden

Neuropsykiatriska utredningar barn

Utredningarna ska tillhandahållas och utföras i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och enligt evidensbaserade metoder. Neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna hos Leverantören är ett komplement till den regiondrivna vården. Som psykolog kommer du att arbeta med neuropsykiatriska utredningar av barn och/eller vuxna. Vi arbetar under devisen "Frihet under ansvar" vilket innebär att du kommer ha stor frihet att lägga upp dina arbetstider på ett sätt som passar just dig och din livssituation.

När utredningen är klar, efter vanligtvis 3-4 veckor, går psykologen igenom resultat och rekommendationer med barn och föräldrar. Även skolan bjuds in till möte där utredningen gås igenom och vidare insatser för barnet diskuteras.
Förnya truckkort
NPU - neuropsykiatrisk utredning. En utredning görs om man misstänker att det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som ger upphov till problem i vardagen, hemma, på jobbet, i skolan eller på fritiden. Svårigheterna som blir följden kan variera mycket mellan olika personer.

Beroende på vad utredningen visar, kan du eller ditt barn få olika typ av hjälp och stöd. Neuropsykiatrisk utredning, barn och ungdom. Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av barn och ungdomar.


Ränteläge sverige

Har man tankar eller funderingar på om man själv eller ens barn har en NPF-diagnos kan det vara svårt att veta hur man går till väga. Här kan du läsa om hur processen från misstanke till diagnos kan se ut och vilka rättigheter man har längs vägen.

Hur utredningen går till kan skilja sig åt mellan mottagningar men grunden är alltid att man får berätta och svara på frågor om sitt barn  Har ditt barn svårt att koncentrera sig vid läxläsning eller andra uppgifter, har svårt att sitta still eller följa undervisningen i skolan? På Alva gör vi  Vi riktar oss till barn, ungdomar och vuxna med misstanke kring neuropsykiatriska tillstånd som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd. Utredningen görs av ett  Utredningskompaniet är specialister på neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Vi hjälper dig att reda ut dina tankar,  FUNKA Psykologi erbjuder neuropsykiatriska utredningar för barn, ungdomar och vuxna. Frågeställningar kan vara exempelvis ADHD/ADD, Aspergers syndrom,  Det är frågor som många barn ställer sig innan en NPF-utredning. om du har ASD/Asperger, ADHD eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.