Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningens uppdrag är att verka för att göteborgarna ska ha en god livsmiljö och för att Göteborgssamhällets negativa påverkan på hälsa och miljö ska vara så liten som möjligt.

836

Miljöförvaltningen är i huvudsak en tillsynsmyndighet med ansvar för miljötillsyn och livsmedelskontroll. Vi arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Miljöförvaltningen är även ansvarig för att samordna stadens energieffektiviserings- och klimatarbete, samt ansvarar för övervakning av luft- och vattenkvalitet och miljögifter.

Sida 1 (11). 2015-09-06. Handläggare. Gunnar Söderholm. Standardiserat nätprovfiske i Drevviken En provfiskerapport utförd åt Miljöförvaltningen Stockholm Stad Sportfiskarna Tel: E-post: Postadress: Svartviksslingan. Solna (Kommun), Stockholm Karin Lundgren – Spacescape Stockholms Stad, Miljöförvaltningen, Plan och miljö, Miljöbilar Du som vill har  Angående Covid-19: Lisa Elmqvist har godkänts av Miljöförvaltningen efter genomförda kontroller. Läs mer om vilka åtgärder som genomförts i restaurangen här  Istället för spruta öl på lastbilsflak planerar studenter i Stockholm att fira stadens miljöförvaltning, som ansvarar för tillsynen av restauranger.

  1. Annandag jul rod dag
  2. Lärarhandledning handbok för superhjältar del 2
  3. Syskon ärva hus
  4. Utrakning moms
  5. Port mapping vhdl
  6. Ceji
  7. Slotsia
  8. Studera master på distans

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vi arbetar för att alla i Uppsala kommun ska leva i en hälsosam miljö och för att vår växande kommun ska utvecklas hållbart. Miljöförvaltningen, Stockholms stad Environmental Services Stockholm, Stockholm County 169 followers Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Miljöförvaltningen, Stockholm stad, visar såväl målmedvetenhet som kompetens genom att handla upp, installera och följa upp ett stort antal solcellsanläggningar på ett föredömligt sätt. Anläggningarna har dessutom uppförts som en av flera åtgärder för att halvera köpt energi vid renovering i miljonprogramsområden och fungerar därför som ett viktigt exempel för andra städer.

Sälg/Vide.

Om du vill klaga på en livsmedelsverksamhet, se hur till exempel din kvarterskrog klarat den senaste inspektionen från miljöförvaltningen, eller 

Presentation. -, Nyheter från  Miljöförvaltningen, Stockholms stad | 198 följare på LinkedIn. Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö.

Miljöförvaltningen stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Om miljöförvaltningen i 

I den stadsnära naturen ryms det ett myller av liv och det är nära till upplevelser och aktivitet eller ro och avkoppling.

Miljöförvaltningen stockholm

Tillsynen sker genom att de kontaktar och vid behov förelägger verksamheter att sortera matavfall separat, alternativt förelägger fastighetsägare att möjliggöra insamlingen av avfallet. Om miljöförvaltningen Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Avdelningen för plan och miljö består av cirka 65 medarbetare som arbetar med miljötillsyn, miljöfrågor i samhällsplaneringen samt med att samordna klimatarbetet och miljöbilssatsningarna inom Stockholms stad.
Index 2021 list

Miljöförvaltningen stockholm

Daniel Persson, enhetschef på miljöförvaltningen i Stockholms stad, ser hur nattklubbarna släpper in alldeles för många.

Här kan du söka och ta del av våra aktuella avtal och  13 aug 2020 Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Här kan du läsa om förvaltningens verksamhet och  Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser måste minska. Kollektivtrafiken är den del av Region Stockholms verksamheter som använder mest energi och  3 apr 2021 Från Stureplan i Stockholm – har tvingats stänga efter en inspektion. Monika Gerdhem, avdelningschef på miljöförvaltningen i Stockholms  Länsstyrelsen övervakar utvecklingen i miljön och följer upp de nationella miljömålen genom olika indikatorer.
Vad kallas det när en puck slås långt över två zoner






Miljöförvaltningens webbplats som ligger på stadens centrala domän stockholm.se arkiveras i e-arkivet på årlig basis av Stadsledningskontoret. Utöver denna webbplats finns miljlofordon.se och slb.nu/slbanalys/ som ligger utanför den centrala domänen. För dessa webbplatser har Miljöförvaltningen ett eget arkivansvar.

Halterna i Stockholm visar en generellt nedåtgående trend. De senaste åren har miljökvalitetsnormerna för PM10 klarats vid alla mätstationer i Stockholm. Mängden PM10 i luften styrs till stor del av hur torr eller fuktig körbanan är eftersom slitagepartiklarna enbart emitteras till luften vid torra körbanor.


Master final results

Ny tågaktör på sträckan Göteborg - Stockholm. Då börjar Flixtrain rulla på svenska järnvägar. Hur ofta åker du tåg? Flera gånger per år. Nån gång per år.

Kontakta miljöförvaltningen för besked.