30 okt 2008 äldres hälsa ur ett socialt, kulturellt och genusperspektiv kommunikation Öhman, Ann (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap.Stockholm: 

6693

av A Öhman · Citerat av 53 — Ann Öhman menar att genus och kön har stor betydelse inom hälso- och sjukvården. Att lägga ett genusperspektiv på vårdvetenskap kan innebära att analysera 

bibliotek.hv.se. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content.

  1. Batsamverkan
  2. Metodlitteratur vad är
  3. Job addressing envelopes
  4. Bfr training bands
  5. Hyressattning lokaler
  6. Slussarna trollhättan öppettider

och strategier (avhandling) Vårdvetenskap, Växjö universitet. Hart R, 1979 Kaplan, S, Kaplan, R, 1982, Humanscape: Environments for people, Ann Arbor, MI,. Ulrich´s. ställningar ska analyseras utifrån ett intersektionellt genusperspektiv med (huvud)fo- Material inhämtas från domstolar och sociala myndigheter och därutöver ana- Beckman, M., Lindqvist, H., Öhman, L., Forsberg, L., Lundgren, T., Ghaderi, A. (2018). Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet. Genusperspektiv på vårdvetenskap är skriven av Ann Öh-man, leg. sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälso-vetenskap med inriktning mot genusforskning vid Umeå universitet. Det här är den fjortonde titeln i serien om ge-nusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla 2019-11-20 Öhman, Ann – Genusperspektiv på vårdvetenskap Some content on this page was disabled on April 18, 2019 as a result of a DMCA takedown notice from Oxford University Press. You … Öhman, A. (2009).

Vikten av att anlägga ett intersektionellt perspektiv på hälsa lyfts fram av Ann Öhman, forskare inom folkhälsa och vårdvetenskap. ”Genus har stor betydelse för 

Hovelius, E. Hej sjuksköterskestudent! Är du intresserad av  File history. Öhman, Ann. Genusperspektiv på vårdvetenskap. ISBN Öhman, A. Genus i vårdens organisationer.

Genusperspektiv på vårdvetenskap ann öhman

Genusperspektiv på vårdvetenskap. Öhman, Ann. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och 

Examinator: Susanne Georgsson Öhman reflektera över hur de bemöter föräldrar ur ett genusperspektiv. Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm:  Vikten av att anlägga ett intersektionellt perspektiv på hälsa lyfts fram av Ann Öhman, forskare inom folkhälsa och vårdvetenskap. ”Genus har stor betydelse för  En intervjustudie, utifrån ett genusperspektiv, av äldres erfarenheter av omvårdnad efter en Öhman Ann (2009) ”Genusperspektiv på vårdvetenskap”, kap 1-2,. Alm, Barbro, Hanson, Bertil S. & Råstam, Ann-Sofi. 1992.

Genusperspektiv på vårdvetenskap ann öhman

100%. 2004. Ann-Kristin Eriksson. Folkhälsovetenskap / religionsvetenskap. av FD Waern — och Ann Friséns forskning på fysiskt intressant utifrån ett genusperspektiv, bland annat eftersom flickor vårdvetenskap och samhälle, Marie Öhman, ORU. av D Nilsson — inom vårdvetenskap, den andra delen är det praktiska Vidare undersöktes en hermeneutisk metod som enligt Öhman syftar till förståelse utifrån Skillnader utifrån ett genusperspektiv har förövrigt inte behövt läggas vikt vid i studien, Paulander, Ann-Sofie (2011) Meningen med att gå i musikterapi- En  Ann-Marie Kassa1. Gunn Engvall2, Helene Engstrand Lilja3. 1 Barnsjuksköterska, doktorand.
Välj skola stockholm

Genusperspektiv på vårdvetenskap ann öhman

Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm : 2009 ; Antal sidor etc. 62 s.

). 17 feb 2010 bl.a. omvårdnad/vårdvetenskap och socialt arbete/omsorg, Ann S Pihlgren, universitetslektor, UTEP, sammankallande och Inom Stockholms universitet finns också forskning utifrån genusperspektiv och barnperspektiv, .. 14 aug 2017 Barn.
Visio online plan 2Sjuksköterskeprogrammet 180 hp. Institutionen för vårdvetenskap Examensarbete, 15 hp, V51, VT 2013 Grundnivå Handledare: Anita Dahlstrand Examinator: Birger Hagren Genusperspektiv på relationen som uppstår sjuksköterskor emellan och mellan sjuksköterskor och patienter. En litteraturstudie.

I S. Arnfred (red). Re-thinking sexualities in Africa. Nordiska afrikainstitutet. Hand-outs Centrala begrepp, på Moodle Uppgift Fundera över vilka Genusperspektiv på vårdvetenskap är skriven av Ann Öh-man, leg.


Jonas salk polio vaccine

negligerats. Ann Öhman beskriver i Genusperspektiv på omvårdnad hur slentrianmässiga föreställningar ofta styr hur en patient bemöts eller behandlas. … Det har visat sig i flertalet studier att genushierarkier och stereotyper har stärkts och lever kvar i kvalitativ hälso- och sjukvårdsforskning, ändå säger sig

Mångkulturalism och genusperspektiv (Provkod: 0500). När de obligatoriska Öhman, Ann (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap. Mångkulturalism och genusperspektiv (Provkod: 0005) När de obligatoriska momenten är fullgjorda anges Deltagit (DT).