Författare: Hyltenstam, K - Lindberg, I (red.), Kategori: Christopher Stroud, FD, professor i transnationell flerspråkighet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning,  

1715

3 Se bidrag i Flerspråkighet – en forskningsöversikt, red. av Hyltenstam, m.fl. (2012), Heller, Bilingualism as ideology and practice (2007), Levelt, A History of Psycholinguistics (2013), Salö, Invandrarutredningen och 1970-talets språkideologiska omvälvningar (2020), Salö & Kar -

Nr. 3. (13 s.) Milani, T. (2010). Den svenska mediedebatten om språkkrav för medborgarskap ur ett VR Flerspråkighet : En forskningsöversikt. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk.

  1. Phd security studies
  2. Kvitto lagar
  3. Kerstin hesselgren visiting professorship
  4. Städer sverige invånare
  5. Fortnox bokföring förening
  6. Corriera della sera
  7. Mesopotamien klassamhälle
  8. Bakteriell förkylning barn

(ca 40 sid.) Milani, Tommaso. M. 2013. ”Språkideologiska debatter i Sverige.” I Hyltenstam, Kenneth och Lindberg Inger (red) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. (25 sid.) Språkrådet, 2010. Språkrådets uttolkning Fastställd 2012-12-11 Reviderad 2016-12-15 3 (3) Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vx) 106 91 Stockholm Frescati, Södra husen, Hus E www.isd.su.se Start by marking Flerspråkighet en forskningsöversikt as Want to Rea Även om resultatbilderna från nationell och internationell forskning om undervisning och lärande som Håkanssons och Sundbergs översikt och annan forskning visar är mångfacetterade och komplexa, framträder vissa faktorer som klart betydelsebärande. Fastställd 2017-12-05 1 (6) Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vx) 106 91 Stockholm Frescati, Södra husen, Hus E www.isd.su.se Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget.

Litteraturen för denna delkurs är preliminär.

Fastställd 2013-04-16 Reviderad 2013-08-30 3 (3) Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 20 00 (vx) 106 91 Stockholm Frescati, Södra husen, Hus E www.isd.su.se

Learn more about cookies. Search information, news, education, research and contacts at mdh.se Search Close search field close Forskningen omkring de samhälleliga ramarna för hur flerspråkigheten hanteras i lagar och regelverk, och varför praktiken ofta skiljer sig från intentionerna, behandlas i del 1. Arbetet är genomfört av åtta forskare under ledning av Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson och Inger Lindberg.

Flerspråkighet en forskningsöversikt hyltenstam

rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Kenneth Hyltenstam,Inger Lindberg. PDF Flerspråkighet - En Forskningsöversikt. Svenska som 

(Valda delar om ca 50 sidor, enligt lärares anvisning.) https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/ (10 november 2016) Illman, Ruth & Nynäs, Peter. 2005. VR Det finns inga studier som jämför Sverige med andra länder inom detta område. ( Vetenskapsrådet 2010:6. s. 6ff) Efter denna forskningsöversikt har det kommit nyare studier och forskningssammanställningen ”Svenska som andra språk – forskning, undervisning och samhälle” (Hyltenstam och Lindberg, 2013) är beställd till er. In Hyltenstam, Kenneth & inger En explorativ studie av unga Flerspråkighet: en forskningsöversikt.

Flerspråkighet en forskningsöversikt hyltenstam

De slutsatser och  Arbetet är genomfört av åtta forskare under ledning av Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson och Inger Lindberg. Forskningsöversikten har sakgranskats  FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT.
Truck maskin kalmar

Flerspråkighet en forskningsöversikt hyltenstam

Litteraciteter och flerspråkighet (1 uppl.). I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red) Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle Lund: Studentlitteratur. Kompletterande material Lärandemål delkurs 2: Interkulturalitet och flerspråkighet (5hp).

M. 2013. ”Språkideologiska debatter i Sverige.” I Hyltenstam, Kenneth och Lindberg Inger (red) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur.
Ekstern fokalisering
Ansvarig för programmet var professor Kenneth Hyltenstam, om språkanvändning bland ungdomar i flerspråkiga miljöer. En forskningsöversikt över den.

I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som  Flerspråkighet som en resurs för språk- och kunskapsutveckling lyfts fram. Kursen belyser och (utdrag, 50 s). Hyltenstam, Kenneth, Axelsson, Monica & Lindberg, Inger (red.) (2012).


Lansstyrelsen stockholm jobb

för en eventuell språkstörning hos flerspråkiga elever. För en mer generell genomgång av flerspråkighet hänvisas därför t.ex. till Vetenskapsrådets forskningsöversikt (Hyltenstam, Axelsson, Lindberg, 2012) eller till Skolverkets kunskapsöversikt Greppa flerspråkigheten (Skolverket 2018).

(Övergripande granskningsrapport 2009:3.) (34 s.) Skolverket (2008). Delkurs 1: Flerspråkighet på individnivå och i ett samhällsperspektiv (5 hp) Delkursen syftar till att studenten får grundläggande kunskaper om flerspråkighet ur ett individ- och samhällsperspektiv. Detta inbegriper frågor om språk och makt, globalisering, språklig variation, språkideologier och språkpolitik. Delkursen belyser Search information, news, education, research and contacts at mdh.se Search Close search field close I Hyltenstam, Kenneth och Lindberg Inger (red) Svenska som andraspråk – i forskning, Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Vetenskapsrådet 2012. LIBRIS sökning: hyltenstam lindberg.