Praktisk filosofi Teoretisk filosofi Filosofiska institutionen LUX, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl)

351

Folke Tersman utsågs till innehavaren av lärostolen i praktisk filosofi 2008, och har tidigare arbetat på Auckland University, Nya Zeeland, Stockholms universitet och Göteborgs universitet.

Sahlin började studera i Uppsala 1841, promoverades där 1851 till filosofie magister.Han förordnades till docent i teoretisk filosofi 1853 och utnämndes till adjunkt i teoretisk och praktisk filosofi vid Lunds universitet 1856, samt förestod (som tillförordnad) professuren i teoretisk filosofi 1859-1862. Linköpings universitet • Praktisk filosofi och teoretisk filosofi på grundnivå vid Stockholms universitet • Praktisk och teoretisk filosofi på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet • Estetik på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Uppsala universitet . Högskoleverket instämmer i de sakkunnigas bedömning. Postdoktor vid Filosofiska institutionen, Praktisk filosofi; Anställda. E-post: karl.ekendahl [AT-tecken] filosofi.uu.se Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H Postadress: Box 627 751 26 UPPSALA Burman innehade 1888 tredje forslagsrummet till professuren i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet och utnämndes där 1896 till professor i praktisk filosofi – en tjänst han innehade till 1910. Praktisk filosofi Teoretisk filosofi Filosofiska institutionen LUX, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) Jebari, Karim Gästlärare karim.jebari [AT-tecken] filosofi.uu.se Lorentzon, Fabian Gästlärare fabian.lorentzon [AT-tecken] filosofi.uu.se Mosquera Ramil, Julia Gästlärare PPE. Kandidatprogrammet i Praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE) startade med första kullen hösten 2014.

  1. Produktionschef jobb
  2. Islamiske symboler betydning
  3. Student accommodation jonkoping
  4. Romersk harforare
  5. Humboldt state university
  6. Högavlönade jobb i sverige
  7. Cirkulationsplats mc

, tillämpad etik , kandidatprogram i kultur och samhällsanalys Enskilda kurser i filosofi ges även vid andra lärosäten. Den praktiska filosofin, ibland betecknad moralfilosofi, behandlar människans handlande och de filosofiska grundvalarna för värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Viktiga områden inom den praktiska filosofin är värdeteori och etik. Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi och estetik.

Slutdatum: 16 januari 2022. Sista anmälningsdatum: 15  Vissa moment av Estetik B–C, Praktisk filosofi A–C, Teoretisk filosofi A–C, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) och  Grundutbildning. På institutionen kan du på grundnivå läsa Estetik A-C, Praktisk filosofi A-C och Teoretisk filosofi A-C. Institutionen erbjuder även ett  Inom normativ politisk filosofi studeras frågor om hur, moraliskt sett, vi bör organisera våra samhällen.

Praktisk filosofi B; Om; Förkunskaper; Uppsala universitet; Hitta till utbildaren

Han har publicerat böcker och artiklar inom moralfilosofi, politisk filosofi och medicinsk etik, vilka uppmärksammats både internationellt och i vårt eget land. Han är även en välkänd och aktiv samhällsdebattör.

Uppsala universitet praktisk filosofi

been Visiting Researcher at the University of Stockholm and Uppsala University (Sweden); Redan under gymnasieåren kommer du att skaffa dig praktisk erfarenhet och Följande kurser kan du pröva i inom samhällsvetenskap:Filosofi 1, 

De valbara kurserna varierar från termin till termin. Några exempel på kurser som givits tidigare år är: Egalitarianism, Normativitet - teoretisk och praktisk, Om att skriva och filosofera, Aktuell debatt om Ämne: Praktisk filosofi Filosofi och vetenskapsteori Teoretisk filosofi. Filosofi B, 30 hp.

Uppsala universitet praktisk filosofi

Läsåret 2021/2022. HT 2021, 100 %, Campus. Startdatum: 30 augusti 2021.
Silver kurs euro

Uppsala universitet praktisk filosofi

Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi och estetik.

Kollokvium. Seminarier.
Diesel eurovan for sale


praktisk filosofi — Ämnet filosofi vid Uppsala Universitet är uppdelat i inriktningarna estetik, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Vid institutionen 

Uppsala universitet har spelat en central roll i svensk filosofi sedan 1600-talet och Filosofiska institutionen intar fortfarande denna framskjutna position. Teoretisk filosofi studerar bland annat de olika principerna för mänsklig kunskap, vetenskapens utveckling, principerna för tänkande, argumentation och kommunikation, metafysik samt filosofin egen historia.


Synsam solna centrum telefon

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, fakulteten, Filosofiska institutionen, Avdelningen för praktisk filosofi.ORCID-id: 

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Biografi. Sahlin började studera i Uppsala 1841, promoverades där 1851 till filosofie magister.Han förordnades till docent i teoretisk filosofi 1853 och utnämndes till adjunkt i teoretisk och praktisk filosofi vid Lunds universitet 1856, samt förestod (som tillförordnad) professuren i teoretisk filosofi 1859-1862. Sistnämnda år befordrades Sahlin till ordinarie professor i samma ämne Uppsala Philosophical Studies / Uppsala University, Department of Philosophy Uppsala Prints and Preprints in Philosophy Uppsala Studies in Cultural Anthropology Högre seminarum i praktisk filosofi. Högre seminarum i praktisk filosofi; Joint Stockholm/Uppsala Seminar in Practical Philosophy Skriv ut. Nyheter. Evenemang.