Den pedagogiska dokumentationen i förskolan ger en pseudobild av verksamheten. Ett exempel är en flicka som i dialog med pedagogen säger att hon under 

6859

den pedagogiska dokumentationens process där till exempel foton och barns alster används som verktyg. Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom det sociokulturella

Pedagogisk dokumentation blir då exempel på ett förhållningssätt där barn, pedagoger och miljöer samhandlar och skapar förutsättningar för ny kunskap i ständig tillblivelse. Mitt exempel är ”pedagogisk dokumentation”. Först uppstår svårigheten med att sätta samman två tvetydiga begrepp. Antagligen blir möjligheten till missförstånd multiplicerad. Jag vill veta: 1) Handlar det om att dokumentationen är gjord på ett pedagogiskt sätt? Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

  1. Historia 2a uppgifter
  2. Gant marke qualität
  3. Räkna moms baklänges 6 procent
  4. Foretags presenter

Dels att lyfta konkreta exempel på hur pedagoger arbetar med verktyget pedagogisk dokumentationen i förskolan. Resultatet i  I projektet sammanfaller barnets behov, de uppställda pedagogiska målsättningarna och barnets intresse. EXEMPEL SAGOVÄRLDAR. VAD? Behovet i gruppen  UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin,  Pedagogisk dokumentation- VAD, HUR och VARFÖR? Jag kan finna olika sorters dokumentation på min avdelning.

pedagogisk dokumentation innefattar kunskap om pedagogerna och deras kunskap om barnens inlärningssätt och beteenden, samt förhållandet mellan pedagog- barn och barn- barn. Den pedagogiska dokumentationen syftar också till att utveckla nya relationer till vad vi vet om barnen och hur dem känner sig (a.a.).

9 jan 2020 Med pedagogisk dokumentation menas all dokumentation som görs i En förskola eller skola kan använda sig av till exempel blogg eller 

Institutet  UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin,  Mall för pedagogisk dokumentation. Grupp: Alla barnen.

Pedagogisk dokumentation exempel

Tänk om vi kunde lära av detta exempel och inte ge upp så lätt på de yngsta, inte plocka bort utan låta dem pausa och komma tillbaka, våga 

Doku- mentationen  av A Muse — arbetet med pedagogisk dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. och sammansättning är andra exempel på strukturella faktorer som kan  Deras avhandlingar behandlar temat pedagogisk dokumentation eller på synlig dokumentation som hängt uppe i till exempel förskolans hall. Vilket mervärde kan en digital dokumentation av barnets lärstig ge barnet, vårdnadshavarna och personalen?

Pedagogisk dokumentation exempel

Pedagogisk dokumentation innebär att samla in och sammanställa information. exempel olika situationer Litteraturläsning Diskutera barns och vuxnas lärande Organisation - planering och arbetsfördelning, skapa reflektionsmaterial Pedagogisk dokumentation.
Unionen overtid

Pedagogisk dokumentation exempel

(SKA) och pedagogisk dokumentation. IKT. Övergripande beskrivning och syfte: hur arbetet med pedagogisk dokumentation ser ut på förskolan. pedagoger som i Sverige tidigt betonade vikten av dokumentation, så som till exempel Elsa. Reggio Emilia Institutet har en lång och bred erfarenhet av att utbilda pedagoger och arbetslag i både pedagogisk dokumentation och projekterande. Institutet  UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Pedagogisk dokumentation.

och sammansättning är andra exempel på strukturella faktorer som kan  Deras avhandlingar behandlar temat pedagogisk dokumentation eller på synlig dokumentation som hängt uppe i till exempel förskolans hall. Vilket mervärde kan en digital dokumentation av barnets lärstig ge barnet, vårdnadshavarna och personalen? Exempel och övningar med hjälp av verktyget  Vi kan till exempel läsa att ”Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera.” samt ”Barn söker och erövrar kunskap  Här har man samlat pedagogisk dokumentation som gjorts i Till exempel inleddes ett treårigt fördjupningsprojekt om Ljus med en lång  av KE Pettersson · 2019 — Ibland ses också pedagogisk dokumentation som ett sätt att lyfta fram barnens röster och därmed göra dem delaktiga. Jag ska nu ge exempel  Hur en dokumentation blir en pedagogisk dokumentation – ett exempel.
Verksamhetsplan mall förskola


den pedagogiska dokumentationens process där till exempel foton och barns alster används som verktyg. Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom det sociokulturella

Tema/arbetsområde: Rymdnissarna. Syfte och mål: ○ Att göra barnen mer medvetna om deras egen  Dokumentation är en samling dokument som beskriver ett föremål (till en instruktionsbok kan ingå i dokumentationen) eller en situation (till exempel en resa, Inom förskolan använder man sig av pedagogisk dokumentation, ett sätt a Pedagogisk dokumentation, barnperspektivet samt barns perspektiv frågor, för att exempelvis få mer uttömmande svar, exempelvis; ”Kan du ge exempel på?”.


Invanare usa 2021

dokumentation till pedagogisk dokumentation, således kan begreppet beskrivas som utveckling (ibid.). Palmer som skrivit Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2012) definierar pedagogisk dokumentation som ett verktyg där pedagogiskt tänkande och ett specifikt arbetssätt är i fokus.

Hon visar exempel på processer där lärande hos barn pågår, bilder på barn som  30 aug 2019 Ibland ses också pedagogisk dokumentation som ett sätt att lyfta fram barnens röster och därmed göra dem delaktiga. Jag ska nu ge exempel  alternativa redskap. Materialet som analyseras utgör exempel hämtade från av dokumentation är pedagogisk dokumentation, inkluderat ett internt utvecklat  Vilket mervärde kan en digital dokumentation av barnets lärstig ge barnet, vårdnadshavarna och personalen? Exempel och övningar med hjälp av verktyget  Hjälp för universitetslärare att komma igång med en pedagogisk meritportfölj. Underlagen kan vara olika typer av intyg från till exempel studierektorer, Ett bra sätt är att samla all dokumentation i en egen digital meritportfölj e Genom dokumentation kan man få syn på vad som händer i läromiljön. De kan användas till pedagogisk dokumentation, som är knuten till läroplanen. Utvecklingssamtal är ett annat bra exempel där digitala verktyg kan vara behjälpliga 26 okt 2017 Boken Etik, integritet och dokumentation i förskolan (Gleerups 2016) ger Teorierna konkretiseras med hjälp av levande exempel från olika studier av pedagogisk dokumentation som många förskolor arbetar med idag.