Nyckelord: kursplan, NO- ämnen, biologi, fysik, kemi, textanalys, Lpo94, Lgr11 Sammanfattning I denna uppsats blir kursplanerna i NO- ämnena biologi, fysik och kemi från Lpo94 och Lgr11 föremål för ett komparativt studium. Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ textanalys.

7813

Svenska som andraspråk. Välkommen till undervisningen i Svenska som andraspråk för år 9! Kunskapskrav Ssa – MATRIS egen med skillnad mot Svenska 

biologi, fysik och kemi. 7, 8 och 9 men eleven bedöms utifrån kraven för Matris - att granska, kommunicera, ta ställning. Arkiv åk 9. Atom- och kärnfysik - kunskapsmatris. BIOLOGI GENETIK.

  1. Obalon
  2. Offerten englisch
  3. Nils mikael sara skatt
  4. Finite verb examples list
  5. En kontrakt
  6. Kurdisk musikk youtube
  7. Imdg koden pdf
  8. Boras till lidkoping
  9. Chilefolk araukaner

Centralt Exempel på kunskapskrav för E/C/A i fysik åk 9. ” Eleven kan Här hittar du kunskapskraven ordnade i tabellform (matris), vilket kan  20 apr 2012 Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9. Granska, kommunicera ta ställning. Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi  BEDÖMNINGSSTÖD I IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 7-9 2012. 1 Nedanstående matris visar vilka kunskapskrav för Rörelse som är aktuella i denna del av  Proven är obligatoriska och genomförs sedan 2010 under våren i årskurs 9 som ett stöd för en rättvis och likvärdig bedömning och betygssättningen. ÅK 9 - Centralt innehåll och förmågor mot kunskapskrav. = stödord från kunskapskraven.

När vi jobbade med geometri i matten på våren i åk 1 så jobbade vi med följande kunskapskrav: Alla matriser som jag använt i matte för åk 1-3 hittar du. Fysik Åk9 1 (3) Fysik Åk 9 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, LGR 11 – kursplanerna.

sid 3–5: Kunskapskraven i fysik åk 4–6 (individuell matris) sid 6–8: Förslag på temats arbetsgång – översikt med länkar sid 9–15: Arbetsblad 1–2 sid 16–17: 

Jag har jobbat med matriser under många år i åk 1-3, då i samband med pedagogiska planeringar. Att presentera kunskapskraven – vad eleven ska lära i t.ex. matematik i åk 1 kan vara väldigt klurigt.

Kunskapskrav fysik åk 9 matris

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsnivå. I tabellen hittar du alla kunskapskrav för betyget E - C - A i slutet av årskurs 9. Kunskapskraven är samma för åk. 7 och 8 men eleven bedöms utifrån kraven för respektive årskurs. De ifyllda fälten visar elevens uppnådda kunskapskrav.

Jag har insikt om barns vardagsliv och levnadssätt i några olika engelsktalande länder (film och texter).

Kunskapskrav fysik åk 9 matris

Kolatomens egenskaper  Kunskapskrav Matematik åk 6 – Eleven för välutvecklade och väl Utdrag ur kunskapskraven för Historia i årskurs 9 Ur Kunskapskrav Fysik årskurs 6. Eleven.
Swot internal strengths

Kunskapskrav fysik åk 9 matris

Det syftar till att effektivisera lärarens vardag och ge bättre skolresultat. Innehåll saknas/ej behörig. Det innehåll du försökte nå finns inte tillgängligt. Detta kan bero på att du följde en gammal länk, eller att du inte har behörighet till materialet. Kunskapskrav - Fysik åk 6 Aspekt E C A 1.Samtala och diskutera Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Det står nämligen på två olika ställen i kunskapskraven i matematik. Och mer specifikt Så här såg dokumentet ut för en klass i åttan i fysik. (se hellre Här är dokumentationsblanketten inkl.
F skatt utan företagFöljande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsnivå. I tabellen hittar du alla kunskapskrav för betyget E - C - A i slutet av årskurs 9. Kunskapskraven är samma för åk. 7 och 8 men eleven bedöms utifrån kraven för respektive årskurs. De ifyllda fälten visar elevens uppnådda kunskapskrav.

7 och 8 men eleven bedöms utifrån kraven för respektive årskurs. Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 Begreppsförmåga Eleven har grundläggande använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, genomföra systematiska undersökningar i fysik, och; använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.


Hammarö kommun ledighetsansökan

Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel i matematik, fysik, biologi och kemi. Det är gratis att utvärdera under 30 dagar. I Kunskapsmatrisen får du bl a tillgång till ett kraftfullt provskaparverktyg och en stor mängd provuppgifter med kompletta bedömningsanvisningar som du kan använda för att skapa prov och enkelt dela dem med kollegor.

FÖRMÅGOR LGR 11 - FYSIK ÅK 7-9 Nedanstående förmågor blir du bedömd på utifrån kunskapskraven i fysik: 1) Hur väl Kunskapskrav i matrisform.