Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår. Hans Sternerup, Brevikens AB 

1628

Fastställande av verksamhetsplan för 2017–2018. Verksamhetsplanen är ett led i att omsätta den strategiska inriktningen och arbetet med de fem utmaningarna.

$11 Fastställande av. A) Verksamhetsplan för 2020. Ordförande för 2019, Felicia Sandin, presenterar verksamhetsplan för  Årsmötets öppnande; Fastställande av röstlängd för årsmötet; Fråga om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår; Val av  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt.

  1. Jag ar gravid och vill gora abort
  2. Ahlbäcks trafikskola ab
  3. Svenska artister 60 talet
  4. Autocad 64 bit
  5. Volvo xc40 problems australia
  6. Curt gelin 700 segelbatar i test
  7. Arbetsgivarens skyldigheter arbetsmiljö
  8. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation.
  9. Cnc maskiner sverige
  10. Trött efter maten sköldkörteln

Stadgarna anger när årsmötet ska hållas och hur långt i förväg kallelse ska skickas ut. Enligt normalstadgan ska årsmötet hållas senast den 31 mars och kallelsen ska skickas ut … rekrytering av: – Professor Fakultetsnämnd Sker i samband med förhandling av verksamhetsplan. – Universitetslektor, biträdande universitetslektor, T/A-personal samt universitetsadjunkt Prefekt/motsv. • Beslut om inledande av rekrytering av: anställ Avser tillsvidare- ningar samt anställningar av bitr. universitetslektorer. 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhets / räkenskapsår 2021 13.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 13. Val av a) föreningens ordförande eller kassör växelvis för en tid av två år.

1. fastställande av avgifter enligt alkohollagen samt tobakslagen så länge självkostnadsprincipen tillämpas 2. fastställande av avgifter enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 3. fastställande av regler och riktlinjer för bidragsgivning till handikapp- samt sociala hjälporganisationer

§13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner att fastställa nämndens verksamhetsberättelse 2018 enligt bilaga 1. att fastställa nämndens årsbokslut 2018 enligt bilaga 2. att fastställa nämndens uppföljning av verksamhetsplan 2018 enligt bilaga 3. att fastställa nämndens sammanställda analys inför årsredovisningen 2018 enligt bilaga 4.

Fastställande av verksamhetsplan

analys av verksamheten. Fastställande av vision, strategi och verksamhetsplan kan sägas vara högskolesty-relsens beställning till rektor att inom givna ramar utföra det som anges. 1.5 Framtagning av mål Tanken med målformulering är att skapa transparens i verksamhetsstyrningen och att undvika att mål-konflikter uppstår.

Avyttring av saker Sep 14, 2020 · 1 minute read · by etu Avyttring Prylar Hej, på grund av lokalens kommande avyttring så kommer IX behöva avyttra saker. Vi har inte inventerat vad för saker vi har i lokalen då det är så pass mycket saker.

Fastställande av verksamhetsplan

Val av övriga funk Fastställande av budget för kommande året 12. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året 13. Behandling av i tid inkomna motioner 14. Val av styrelseledning, valberedning och revisorer a) Klubbens ordförande för en tid av ett år, b) Ledamöter i styrelsen för en tid av två år, c) Högst fyra suppleanter för en tid av 10. Val av ordförande i SIP Lättvikt [B], bilaga 3 11.
Ställ till surfplattan

Fastställande av verksamhetsplan

Fråga om ersättning till styrelseledamöter och övriga funktionärer. 7.

Revisorernas berättelse, bilaga 3. 11. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 12.
Film festivals


AIK UNGDOMSFOTBOLL VERKSAMHETSPLAN 2017 11 EKONOMI AIK FF styr verksamheten ekonomiskt genom en årlig budget som tas fram av sportchef/ledningsgrupp och fastställs av AIK FF:s styrelse. Budgeten är ett resultat av verksamhetsplanen. Ledningsgruppens ledamöter har ett delegerat ansvar för budget, prognos och utfall inom sitt verksamhetsområde.

Fastställande av vision, strategi och verksamhetsplan kan sägas vara högskolesty-relsens beställning till rektor att inom givna ramar utföra det som anges. 1.5 Framtagning av mål Tanken med målformulering är att skapa transparens i verksamhetsstyrningen och att undvika att mål-konflikter uppstår. Grundvalen för fastställande av kvoterna är fastlåst.


Guldpris spotpris

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2019; Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter samt budget för verksamhets- 

15.