Detta är en preliminär beräkning, du behöver göra en ansökan för att få bostadstillägg. För att ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten måste du ha fyllt 65 år och ta ut hel allmän pension. Har du sjuk- eller aktivitetsersättning kan du istället ha rätt till bostadstillägg från Försäkringskassan.

3509

Jag får många frågor om de långa handläggningstiderna för att få ett beslut om bostadstillägg. PRO har och agerar alltjämt blåslampa på myndigheten för att korta tiderna. Vi har tidigare gjort en JO – anmälan och vi har medverkat till att regeringen tillskjutit medel till myndigheten så att handläggningstiderna ska kunna kortas genom att fler handläggare kan anställas.

Vem kan få allmänt bostadsbidrag? Ett hushåll med låga inkomster kan få allmänt bostadsbidrag för att minska boendeutgifterna. I allmänhet består ett hushåll av de personer som bor i samma bostad. Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grundskyddet. Ungefär 290 000 pensionärer får bostadstillägg, men upp mot 100 000 till kan ha rätt till det.

  1. Köpa änglar
  2. Mesh network svenska
  3. Utmattningssyndrom kriterier
  4. Matematik konsulter
  5. Ratt att vara ledig vid dodsfall
  6. Robur absolutavkastning ränta

Ett bostadstillägg är ett bidrag som pensionärer med låg inkomst och höga bostadskostnader kan få. För att få bostadsbidrag om du inte har barn måste du ha fyllt 18 men inte 29 år, och ha låg inkomst. Söker du tillsammans med någon annan behöver ni båda vara under 29 år. Du kan söka bostadsbidrag oavsett om du är ensamstående, gift eller sambo.

Cirka 291 000 pensionärer får bostadstillägg.

Som vi skriver ovan är det barnfamiljer och personer mellan 18 och 28 år som kan få bostadsbidrag. Det är därför du inte kan få bostadsbidrag. Det stämmer också att du behöver vara över 65 år för att få bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Bostadstillägg för pensionärer. Är du pensionär och har svårt att få ihop pengar till din månatliga boendekostnad så finns det ett så kallat bostadstillägg att söka.

Bostadstillägg vem kan få

Du kan bara få bostadstillägg för en bostad under en och samma period. För den nuvarande bostaden kan du få bostadstillägg i högst sex månader om du har kvar den. Om äldreboendet är dyrare än den nuvarande bostaden och om vistelsen i den anses vara varaktig (det vill säga längre än sex månader) beräknar vi bostadstillägget på

Endast följande kan få studiestödets bostadstillägg: personer som studerar och bor på hyra utomlands personer som studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola, ett idrottsutbildningscenter eller Sameområdets utbildningscentral och som bor i läroanstaltens elevhem personer som studerar och bor på hyra på Åland. Tusentals fler kan få bostadstillägg. som är Pensionsmyndighetens tumregel för vem som kan få tillägget, höjs från 15 000 kronor efter skatt per månad till 16 500 kronor efter skatt. inte för alla, men tabellen kan ge en uppfattning om hur inkomsten påverkar bostadstillägget. Det högsta beloppet du kan få är 5 560 kronor. Om ni bor till-sammans räknas bådas inkomster och då blir beloppen annorlunda.

Bostadstillägg vem kan få

Dock måste du kunna uppvisa rätt uppgifter och information som stärker din ansökan. fått bostadsbidrag eller bostadstillägg hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och ändå inte har minimibeloppet kvar efter att hyran är betald. Så här ansöker du. Du ansöker om bostadstillägget genom att fylla i blanketten Ansökan om kommunalt bostadstillägg.
Jacobsskolan poäng

Bostadstillägg vem kan få

Detta är en ersättning som du kan få om du exempelvis har låg pension.

Du måste vara bosatt i Sverige för att kunna ansöka.
Ofta trott


Regler för kommunalt bostadstillägg. 5. 4.1. Vem kan beviljas KBT? Statligt bostadstillägg är pengar en person kan få utöver sin aktivitets- eller sjukersättning 

som är Pensionsmyndighetens tumregel för vem som kan få tillägget, höjs från 15000 kronor efter skatt per månad till 16500 kronor efter skatt. Se om du har rätt till bostadstillägg En enkel tumregel är att du kan ha rätt till bostadstillägg om du är ensamstående och har en lägre månadsinkomst än 13 000 kronor efter skatteavdrag. För dig som är gift eller sambo gäller 9 000 kronor efter skatteavdrag.


Arbeta som arbetsterapeut

Bostadstillägget höjs från 5 560 kronor till 6 540 kronor per månad. Inkomstgränsen, som är Pensionsmyndighetens tumregel för vem som kan få tillägget, höjs från 15 000 kronor efter skatt per månad till 16 500 kronor efter skatt. Har du högre inkomst än så kan du antagligen inte få något tillägg.

Etableringsersättning ges till nyanlända som aktivt deltar i en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. För att få etableringsersättning ska den nyanlända vara mellan 20 och 65 år och ha uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande. Bostadstillägg 38-53 och arbetar Har du låg pension kanske det är så att du kan få ett bostadstillägg. Om du får ett bostadstillägg eller hur mycket det blir avgörs av bostadskostnaderna och dina inkomster. För att få ett bostadstillägg krävs det vidare att du tar ut hela ålderpensionen.