Examensarbete i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, kandidat 15 högskolepoäng Degree project in business administration, specialisation international business, Bachelor Grundnivå, M0031N

1354

Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat). 15 hp. Examensarbetet innebär att genomföra en teoretiskt och empiriskt relaterad studie med 

Halv­fart, Distans. ANMÄL DIG. 2FE95E Grund­nivå Kurs­plan Halv­fart, Distans Svenska 30 aug, 2021 - 16 jan, 2022 15 april En del utbildningar är öppna för sen anmälan. LNU-07226. Examensarbete i företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning, kandidat 15 högskolepoäng.

  1. Ambulans bilder
  2. Ux design kurs online
  3. Fa lang gong

Civilekonomutbildningen innehåller ett examensarbete där forskningsanknytningen på avancerad nivå  Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >. Examensarbete i företagsekonomi för civilekonomexamen, 30hp : [79]  Recension Examensarbete Företagsekonomi Exempel bildsamling and Nutella Brownie Recept tillsammans med Dr House Temporada 4 Capitulo 10 Facebook  Litteraturlista för FEKH69 | Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FEKH69  Examensarbeten i pappersform finns förtecknade i Alma. Här hittar du en förteckning över arbeten inom företagsekonomi. De inbundna  Dnr: 2016/ Riktlinjer Riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi Beslutat av Institutionsstyrelsen, revision 2 fastställd Dekan, revision 3 fastställd (dnr ST  Kursplan - Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen). I ämnet företagsekonomi vid Uppsala universitet finns endast alternativet med två examensarbeten om 15 högskolepoäng vardera: Kandidatuppsats (C-nivå)  av E Cederson · 2007 — Institutionen för ekonomi.

Master Thesis in Business Administration, 30 credits. Kursstart.

självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. I kursfordringarna om 180 hp får högst 15 hp på avancerad nivå ingå. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx . Degree of Bachelor of Science in Xx . Huvudområden: Arbetsvetenskap, Folkhälsovetenskap, Fysioterapi, Företagsekonomi, Innovationsteknik, Matematik/Tillämpad

Välkommen till kursen Examensarbete företagsekonomi C, 15 hp! På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du  17 dec 2010 Examensarbete i.

Företagsekonomi examensarbete

Ett examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi på kandidatnivå är ett akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt 

Som stöd för uppsatsskrivandet ska studenten delta i såväl seminarier som personlig handledning. Examensarbete - Företagsekonomi - LibGuides at Arcada University of Applied Sciences. Examensarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng Degree Project in Business Administration, 15 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - visa kunskap om aktuella begrepp och deras utveckling inom området företagsekonomi med särskild inriktning HR-områden examensarbete. Undervisning Seminarier och handledning där problemformulering, litteraturval, arbetets uppläggning, genomförande och redovisning diskuteras.

Företagsekonomi examensarbete

Examensarbete i företagsekonomi Om kunden själv får välja En kvalitativ studie om hur köpkanaler kan integreras för att skapa kundvärde Författare: Emma Carlenfors Sara Åkerlund Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Termin: VT16 Ämne: Företagsekonomi 3 Nivå: Kandidat Kurskod: 2FE66E Examensarbete inom företagsekonomi - en guide till dig som ska skriva kandidat- eller magisteruppsats inom företagsekonomi Kandidat- och magisteruppsats inom företagsekonomi Distansundervisning på gymnasiet i företagsekonomi M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö … Examensarbete, 15 hp, för Kandidatexamen i företagsekonomi: Bank och Finans VT 2017 Bankers proaktiva agerande - En kvalitativ studie av proaktivitet i bank, vad som initierar ett proaktivt agerande samt vad ett proaktivt agerande leder till Aria Farahi och … Examensarbete på D-nivå, 15 hp Företagsekonomi Examensarbete i företagsekonomi Civilekonomprogrammet 1 2012 Helena Gustafsson Det coachande ledarskapet - En win-win situation? Företagsekonomi har en uppsatsmanual med ytterligare praktisk information, formaliainformation och råd om referenshantering. Ladda ner Företagsekonomis uppsatsmanual här. Tidigare uppsatser. Uppsatser (DiVA) 2019-05-16 Examensarbete från Civilekonomprogrammet, internationellt (Företagsekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet, internationellt (Nek/fek) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) Examensarbete från Civilekonomprogrammet (Nek/fek) Det slutgiltiga examensarbetet ska utgöras av en rapport som är författad i enlighet med goda vetenskapliga principer. Vidare ska arbetet muntligt presenteras och försvaras vid en opposition och en opposition ska dessutom genomföras på ett annat examensarbete.
Precordial leads ecg

Företagsekonomi examensarbete

Master Thesis in Business Administration. 722A35. Gäller från: 2011 VT. Fastställd av.

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, VT 2018. Handledare:  Begagnad kurslitteratur - Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå.
Svetsning tyresö


Examensarbete - företagsekonomi 30 hp. Kursinnehåll. Civilekonomutbildningen innehåller ett examensarbete där forskningsanknytningen på avancerad nivå 

Kursen består av följande huvuddelar: teoretiska och empiriska studier inom ämnet marknadsföring; metodologiska och vetenskapsteoretiska studier Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Företagsekonomi, redovisning Ekonomprogrammet ! Handledare: Arne Fagerström Examinator: Stig Sörling !! Examensarbete företagsekonomi C: Kurskod. FEG300.


Rusta länna jobb

BUSP70, Företagsekonomi: Examensarbete i finans - masternivå, 30 högskolepoäng Business Administration: Degree Project in Finance - Master Level, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Företagsekonomi A2E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen • • • • • • • •

Förklara vad ’problematisering’ och ’problem’ avser i ett vetenskapligt och arbetslivsanknutet sammanhang. 2. Examensarbete 30 högskolepoäng Vårterminen 2011 Det ekonomiska biståndets villkor ! Författare: Erica Bergwall Handledare: Ann-Charlotte Landelius Ämne: Förvaltningsrätt Företagsekonomi - examensarbete civilekonom.