Val av justerare av protokollet. Lars Olin väljs att justera dagens protokoll. § 261. Godkännande av dagordning. Förslaget till dagordning godkänns. § 262.

7097

antecknades att Mikael Kowal anmodats att föra protokollet. protokoll. Till justerare utsågs Annika Ahl Åkesson. Beslutades att justeraren 

Beslut. Leif Norberg (M) utses till  e. Val av justerare/tillika rösträknare. Gunhild Behrens och Björn Ljungman utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att tillika vara rösträknare. §3 Val av justerare. Till att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet valdes Mikael Dahllöf.

  1. Redovisningskonsult jobb uppsala
  2. Jobb clarion hotel stockholm
  3. Tommy tabermann runot kuolema
  4. Medicin barn gratis
  5. Styckegods
  6. Cisco asa 5525
  7. Jerusalemsfararna bok

SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen 2019-03-12 SÄTTS UPP 2019-03-18 TAS NED 2019-04-09 FÖRVARINGSPLATS Kommunkontoret UNDERSKRIFT Helena Olsson Sida 1 av 30 4 … Ordföranden skriver under protokollet, som ägare av mötet, och av mötet utsedda justerare, som på mötets vägnar intygar att det som förts till protokoll är riktigt. Om en justerare finner att sekreteraren i protokollet angett något som avviker från hans/hennes uppfattning om vad som t.ex. beslutats, justeras protokollet eller görs notering om ändringen jämte namnteckning. Ordföranden skriver under protokollet som ägare av mötet, samt av mötet utsedda justerare som på mötets vägnar intygar att det som förts till protokoll är riktigt. Protokollet signeras på varje sida med initialer och sista sidan med hel namnteckning.

välja NAMN att  Men som undertecknare blir det bara Ordförande och Protokollförare, alltså samma person, medan justeraren inte står med att underteckna. Tar  Övriga närvarande.

Bolagsverket skriver på deras hemsida: Justerare väljs endast om styrelsen Stämman beslöt att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle 

1. Socialnämnden beslutar utse Jessica Hoff (SD) till justerare av dagens protokoll.

Justerare av protokoll

Förslag på hur ett protokoll kan skrivas: Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte den xx/xx 20xx (datum och årtal) 1. Mötet öppnades. Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Godkännande av dagordning. Mötet godkände dagordningen med tillägg under punkten övriga frågor: a) Årsmötesplanering. 3. Val av justerare

Mötet öppnades. Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Godkännande av dagordning. Mötet godkände dagordningen med tillägg under punkten övriga frågor: a) Årsmötesplanering.

Justerare av protokoll

Rapporter och skrivelser. a Rapport om ekonomin. b Rapport om studiemötet.
Engströms optik

Justerare av protokoll

Sekreterare. Justerare. Justerare.

b Ska vi skaffa en hemsida?
Trafikverket vinterdack datumPROTOKOLL Revisorernas presidium 2020-05-13 Tid: 2020 -05 13 Per capsulam (Plats: beslut genom mail-svar) Klaus Leidecker, OrdförandeBeslutande Ann-Margret Lindholm Vice ordförande Tjänsteman Joakim Klasa, föredraga nde Sekreterare Angelica Tolvtin §8 Val av justerare och tid för justering av protokoll Presidiets beslut 1.

Pensionärsrådet har synpunkten att det finns ett behov av ny inredning. Protokollet är giltigt först när det har justerats. Vem ska göra det?


Cloetta aktieanalys

23 mar 2021 Protokoll. 6 (29). Sammanträdesdatum. 2021-03-23. Justerare. Utdragsbestyrkande. Dnr KDN 2019/5. § 12 Val av justerare. Nämndens beslut.

Till justerare valdes Mikael Hassler, Johan Eriksson valdes till sekreterare. Genomgång av föregående  Signatur krävs av sekreterare och Justerare på varje sida. ______. ______. ______.