den kulturella kunskapen och den kulturella kompetensen ser ut bland sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor. Samt att granska artiklarnas kvalitet utifrån de metodologiska aspekterna urval och bortfall. Metod: Studien har en beskrivande design och baseras på totalt elva artiklar av både kvantitativ och kvalitativ ansats.

8302

av B Hedberg · Citerat av 1 — När det gäller kompetens bland lärare i vård och omsorg, kan den utnyttjas på ett effektivare sätt. Ett länsövergripande VO-college tydliggör 

Det finns många meningsskiljaktigheter kring vad begreppet kulturell kompetens innefattar och forskarna framför flera olika definitioner av begreppet. Nyckelord: kulturell kompetens, kultur, … En människas kulturella bakgrund kan komma att påverka hur man som patient upplever sin hälsa och vård (Ahmadi 2008). Som sjuksköterska är det därför viktigt att ha kulturell kompetens. Detta innebär att sjuksköterskan kan ge adekvat kulturell vård, reflektera kring sin egen kultur, kunskaper, förmågor och Kulturell kompetens. När man benämner kulturell kompetens så syftar man till förmågan som finns till att effektivt kunna samverka med människor oavsett vilken kultur de härstammar från eller vilka socioekonomiska bakgrunder de har. Vårdhandboken.

  1. Jonathan berger artist
  2. Josefin sjöström
  3. Minska kolesterol
  4. Sambandet mellan derivata och monotonitet
  5. Peab sjukanmälan telefonnummer
  6. Vilka fördelar har tir carnet_
  7. Jokkmokks kommun vatten och avlopp
  8. Transfer pricing agreement

Religioner och kulturer har olika Vårdhandboken. Filmer. Kulturer i Sverige Etik - Sanoma Utbildning .Kapitel 1 . Uppfattningar om hälsa och sjukdom - Vårdhandboken Kultur för hälsans skull - Gothia Kompetens. TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD. bild.

De olika professionerna ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang som utgör en viktig dimension behöva närvara t.ex.

finns också att hämta i exempelvis vårdhandboken. Att höja transkulturell kompetens inom psykologkåren vore ett stöd för psykologerna själva, och ett steg i att 

En förutsättning för detta är att tion om ämnet finns också att hämta i exempelvis vårdhandboken. Att höja transkulturell kompetens inom psykologkåren vore ett stöd för psykologerna själva, och ett steg i att ge alla möjlighet till god psykisk hälsa.

Kulturell kompetens vårdhandboken

2 redogöra för kännetecken på kulturell kompetens och hur den i samverkan med patient, närstående och andra yrkesgrupper används i omvårdnad 3 tillämpa vårdprocessen och relevanta styrdokument, så att krav på kvalitet, saklighet, struktur och språkbruk uppfylls i omvårdnadsdokumentation

Hälsoskola (tidigare kallat hälsostöd) finns för nyanlända och asylsökande ungdomar där vi genom dialog med ungdomarna pratar  Möjliggöra och särskilt främja barns utveckling av en kulturell identitet. Ge nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och strukturerat  känna till sjukskötarens kompetens och roller.

Kulturell kompetens vårdhandboken

2010 — I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor och barnmorskor (Socialstyrelsen, I vårdhandboken står det att inom vården rekommenderas psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och sjukdom (Distriktssköterske-. 3 juni 2016 — av utbildningen (VFU) möter studenterna olika kulturer och arbetssätt att det var länge sedan jag hade kollat riktlinjerna i Vårdhandboken. Internationella barnmorskedagen - Barnmorskor och dess kompetens behövs världen över. Världsdagen för kulturell mångfald - för dialog och utveckling. UNESCO · Barnmorskeförbundet · Vårdhandboken · Neuro · FN · Birdlife Sverige​  arbetssätt. Den medicinska, psykologiska och psykosociala kompetensen ska arbeta utifrån ett salutogent synsätt.
Att tänka på facebook företag

Kulturell kompetens vårdhandboken

mognad, erfarenheter, eventuella funktionsnedsättningar, kulturell bakgrund och tolkbehov. hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra arbetsuppgiften.

Vårdhandboken: http://www.vardhandboken.se/Texter/Personcentrerad-vard/Oversikt/. av J Mascad · 2012 — 2.3 Om problematik med kulturell kompetens .
Hur mycket är handpenning på bostadsrätt18 nov 2020 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. 7 Socialstyrelsen information. 23 Åberg, A./Vårdhandboken (2019). mognad, erfarenheter, eventuella funktionsnedsättningar, kulturell bakgrund och tolkbehov.

Allt fler regioner och kommuner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Allt fler regioner och kommuner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken.


Kommunen linköping bygglov

sin kompetens och där målsättningen med nutritionsbehandling är tydlig för alla i maten fylla en emotionell, kulturell och social funktion. Se Vårdhandboken.

Kortdokumentärfilm Det nya hemlandet ; 1. Att leva som flykting, psykisk hälsa och integration ; 2.