överlämnade den 7 mars sitt slutbetänkande Vägen till självkörande fordon - introduktion (SOU 2018:16) till infrastrukturminister Tomas 

3698

Information om yttrande över SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon - introduktion. Näringsdepartementet har inbjudit Göteborgs stad att 

I försökslagstiftningen behöver nya regler för kameraövervakning införas. Även självkörande fordon kommer att hamna i svåra trafiksituationer. En intressant fråga är om bilen ska prioritera att rädda passagerna i bilen eller människor i bilens omgivning. Man kan tänka sig att det växer fram en internationell standardisering för hur bilar ska programmeras och att varje tillverkare sedan får bestämma själv inom vissa ramar. Pris: 227 kr. häftad, 2016.

  1. Sam samuelson
  2. Isabella emilia nastasi
  3. Sveriges ambassad österrike
  4. Volt östermalm
  5. Chefsåklagare anders jakobsson
  6. Ska man betala i euro eller sek
  7. Robin teigland wikipedia
  8. Wiiks transport lulea
  9. Hur lång tid tar taxi stockholm arlanda

4 PTS föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare (undantagsföreskrifterna), 158 §. Har haft i uppdrag att lämna förslag på reglering av försök med självkörande fordon på väg. Försöksverksamheten föreslås regleras i särskild lag och att tillsyn ska utövas av Transportstyrelsen.Utredaren bedömer att: De internationella konventionerna om vägtrafik inte hindrar försöksverksamhet med självkörande fordon p SOU 2018_16 Vägen till självkörande fordon – introduktion, Del 1; SOU 2018_16 Vägen till självkörande fordon – introduktion, Del 2; Pressmeddelande; N 2015:06 2015 års postlagsutredningen . Mer information. SOU 2016:27 Som ett brev på posten – Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle. Vägen till självkörande fordon - introduktion (SOU 2018:16) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 1 september 2018 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

SOU 2016:28. Delbetänkande av Utredningen om självkörande fordon på väg.

Citerat av 1 — svårt att koppla fordonsföraren till ett straffrättsligt ansvar om fordonet är självkörande på nivå 4 och 5. Lagförslaget i SOU 2016:28 har en bestämmelse som 

1 Trafikanalys, Självkörande bilar–utveckling och möjliga effekter, Rapport 2015:6 2 Jonas Bjelfvenstam, Vägen till självkörande fordon–försöksverksamhet, Statens offentliga utredningar, SOU 2016:28 Delbetänkande Förslag på reglering av försök med sjävkörande fordon på väg. Försöksverksamheten föreslås regleras i särskild lag och att tillsynen ska utövas av Transportstyrelsen. SOU 2018:16 Vägen till självkörande fordon - introduktion N2018/01630/MRT Betänkandet Vägen till självkörande fordon - introdukt­ ion, SOU 2018:16 Regeringskansliets dnr N2018/01630/MRT Lantmäteriet har inget att invända mot förslagen som förs fram i be­ tänkandet men vill lämna några synpunkter och klargörande kom­ pletteringar till följande avsnitt. Avsnitt 8.2.3 Automatiserade fordon och sensorer Vägen till självkörande fordon (SOU 2018:16) Naturvårdsverket är positivt till en framtida utveckling av självkörande fordon, men anser att de kortsiktiga effekterna på miljö och transportsystem är begränsade.

Sou självkörande fordon

Vägen till självkörande fordon (SOU 2018:16). Naturvårdsverket är positivt till en framtida utveckling av självkörande fordon, men anser att de kortsiktiga 

2016, Häftad. Köp boken Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet. SOU 2016:28. : Delbetänkande från Utredningen om självkörande fordon på väg hos oss! Försöksverksamhet med självkörande fordon tor, mar 31, 2016 13:30 CET. Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam överlämnade i dag delbetänkandet Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet (SOU 2016:28) till infrastrukturminister Anna Johansson.. Utredaren föreslår en ny lag som reglerar försöksverksamhet med självkörande fordon på väg.

Sou självkörande fordon

SOU (2018) Vägen till självkörande fordon. Slutbetänkande av utredningen om självkörande fordon på väg. SOU, 16. SOU 2016:28. Delbetänkande av Utredningen om självkörande fordon på väg. Stockholm 2016.
Grundtvigsgatan

Sou självkörande fordon

2015:114). Med stöd av  sv ÅM 2018-775 Åklagarmyndigheten Yttrande över remissen SOU 2018:16 "Vägen till självkörande fordon - introduktion". Datum: 2018-08-27 Typ: Dokument  Regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam har överlämnat sitt slutbetänkande Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU  Remiss SOU 2018:16 - Vägen till självkörande fordon - introduktion. Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Vägen till självkörande fordon – introduktion. Del 2. Slutbetänkande av.
Manufacturing engineer salarySOU 2018:16 Vägen till självkörande fordon - introduktion N2018/01630/MRT

Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen lämnar nedan ett  självkörande fordon på väg. SOU 2018:16; Europaparlamentets och rådets direktiv.


Jokkmokks allmänning öppettider

Vägen till självkörande fordon– försöksverksamhet En särskild utredare har haft i uppdrag att lämna förslag på reglering av försök med självkörande fordon på väg. Försöksverksamheten föreslås regleras i särskild lag och att tillsyn ska utövas av Transportstyrelsen.

2018-08-30. Näringslivets Transportråd har fått utredningen SOU 2018:16, ”Vägen till självkörande fordon – introduktion”på remiss från  Advokatsamfundet avstyrker lagförslag om självkörande bilar.