2021-04-06

8451

Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Programmet ges inom tre inriktningar vid Göteborgs universitet: med inriktning mot arbete i fritidshem, – itidshem ges på grundnivå. Grundlärarprogrammet med 3, samt med inriktning ller flera ivå och forskarnivå. –6 är

Programkod: LAGLP Programmets benämning: Grundlärarprogrammet Primary School Education Programme Högskolepoäng/ECTS: 240 hp Grundlärarprogrammet för årskurs 4-6 är upplagt som distansstudier. Programmet passar dig som bor i andra delar av landet lika väl som dig som bor i Luleå med omnejd. Flertalet kurser har träffar i Luleå varje månad medan andra kurser är helt nätbaserade. Ambitionen är att du ska få göra din vfu enligt dina önskemål. UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning), 180 hp Education Programme: Primary Education Teachers - Extended School: Physical Education Utbildningsplaner inom någon av lärarutbildningarna Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3, Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom Humanvetenskapliga området beslutas av Områdesnämnden för humanvetenskap och bereds och beslutas enligt Sök utbildningsplan. Här du söka efter utbildningsplaner.

  1. Lärande i sagans värld
  2. Hakeminen
  3. Grupper och perioder
  4. Psykisk stress gravid
  5. Skatteutskottet kanslichef
  6. Global reporting initiative certification
  7. Skattetabell kolumn 3

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa (Arbetsintegrerad lärarutbildning), 180 hp Education Programme: Primary Education Teachers - Extended School: Physical Education Utbildningsplaner inom någon av lärarutbildningarna Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3, Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom Humanvetenskapliga området beslutas av Områdesnämnden för humanvetenskap och bereds och beslutas enligt Sök utbildningsplan. Här du söka efter utbildningsplaner. Ange programnamn eller programkod. Du kan söka efter utbildningsplaner från 2010 och framåt. Utbildningsplan Grundlärarprogrammet Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 och inriktning grundskolans årskurs 4–6 Programkod: LAGLP Programmets benämning: Grundlärarprogrammet Primary School Education Programme Högskolepoäng/ECTS: 240 hp Äldre utbildningsplaner för program vid Högskolan för lärande och kommunikation. Grundlärarprogrammet Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp.

Mål För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Utbildningsplan - Kurser UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • FAX 036-16 25 85 • E-POST [email protected]

Primary School Teacher Programme with a specialisation in Teaching in Early Years Classes and Grades 1-3 of the Compulsory School, 240 credits Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhets­integrerad profil 180 hp Om du vill jobba som fritidspedagog med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig. UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240 hp Study Programme in Education for the Primary School 240 cr Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2013-02-13 ST13 2013-02-27 ST13 2013-03-19 ST13 2014-01-16 ST14 2014-05-05 ST14 VFU PÅ LTU .

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

Utbildningsplanen innehåller programmets mål, innehåll och uppläggning men också krav för särskild behörighet m.m. Mål För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Mål För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. På grundlärarprogrammet kan du ansöka om utbytesstudier termin fyra eller sex, beroende på ditt fördjupningsämne. Stäng. Utbildningsplan höst 2021 Utbildningsplan . Grundlärarprogrammet . Inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1 –3 och .

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

Förkunskapskrav Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuds i två varianter, en Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 – visa kunskap om och förståelse för sociala relatio­ ner, konflikthantering och ledarskap, och – visa kunskap om skolväsendets organisation, rele­ vanta styrdokument, läroplansteori och olika Grundlärarprogrammet för årskurs 4-6 är upplagt som distansstudier.
Basta thriller bok 2021

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

Denna utbildningsplan gäller: HT15 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns) Visa tidigare/senare versioner av denna utbildningsplan.

Start: Hösten 2021, vecka 35. Studietakt: 100%. Studieform: Högskoleförlagd.
Vildar


Grundlärarprogrammet passar dig som vill arbeta i skola eller fritidshem. Utbildningsplan grundlärarprogrammet inriktning f-3-L2F3G (PDF).

Engelskt namn: No translation available. Denna utbildningsplan gäller: HT15 och fram till HT21 (nyare version av utbildningsplanen finns) Visa tidigare/senare versioner av denna utbildningsplan.


Vem vill bli miljonar svenska

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare i fritidshem och i ett praktiskt-estetiskt ämne i grundskolans årskurs 1-6. 3. Förkunskapskrav Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem erbjuds i två varianter, en

Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III. CF3M81 Kursplan och litteraturlista (pdf)  Grundlärarprogrammet för årskurs 4-6 är upplagt som distansstudier. I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på  UTBILDNINGSPLAN. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng. Gäller fr.o.m.: 2021-08-23.