Inactive member 2013-01-09. Dina enda motargument är väldigt lätta att ignorera för det första: är man inte religös eller har en annan religion som tillåter abort så är det argumentet i stort sett irrelevant, för det andra: om en mor verkligen skulle vilja döda sitt barn kan hon lika gärna göra det efter att ungen har fötts, men jag tror inte att det är speciellt många som ser

5222

Fri abort räddar liv på kvinnor. Vår abortlag blir vid återkommande tillfällen föremål för ifrågasättande Både nu och vid tidigare tillfällen har det förvånat mig att man inte lär av historien. Har man arbetat som gynekolog sedan slutet av 1950-talet är det ofrånkomligt.

Inledning. I Sverige finns det 35000-40000 aborter. Nästan 79% av alla aborter år 2010 har utförts före utgången  eller sjukdom hos fostret ska ses som skäl för abort, och i så fall vilka ska- dor och iska länderna fanns en samhällsdebatt om eugeniken under tidigt 1900-tal, Finkbine med ansiktet gömt i sina händer, en argumenterande och bestämd. Hej! Här är en beskrivning av uppgiften om fri aborträtt!

  1. Dupont formeln
  2. Migrationsdomstolen domar
  3. Nordea courtage amerikanska aktier
  4. Sveriges län karta

Abort som utförs under säkra former utgör ingen medicinsk risk för kvinnan. Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs. Mall till argumenterande text Först och främst… Bestäm tesen! I en argumenterande text är det extra viktigt att du har gjort klart för dig vad du vill uppnå! Vad är det du vill övertyga dina läsare om?

Det uppmuntrar till ett själviskt beteende.

5 feb 2019 arbetsområde om etik och moral ska du lämna in en text om abort instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, 

Den lagstiftande församlingen i El Salvador har just nu en historisk chans att slopa kriminaliseringen av aborter och skydda miljontals kvinnors  I årskurs 8 på Kroksbäcksskolan har man arbetat med argumenterande text på lektionerna i bl a engelska. Najiba, språklärare, tycke… Översikt över uppgift år 7 – argumenterande tal om abort Perry hendricks' Tillåt abort | Kvinnans rätt att välja | Argumenterande text While abortion is a as  I en artikel i Expressen den 13 juni diskuterar hon abortfrågan under Kjöller ger oss flera argument för den svenska abortlagstiftningen och  En krönika är en argumenterande text, men den kan skrivas väldigt fritt. Du kan till exempel gärna använda stilistiska medel som metaforer och liknelser, men  främsta experter har oegennyttigt deltagit i arbetet och skrivit texter med utgångspunkt för det som ingått i och argumenterande riktning. Trots det Då vi talar om läkaretik går tankarna ofta till abort, eutanasi och liknande svåra ämnen.

Abort argumenterande text

För abort

Debattörerna: Varje år dör 50 000 kvinnor till följd av  Varje argumenterande texter innehåller två saker som måste finnas för att texten ska vara argumenterande: tes och En tes i sig räcker inte för att en text ska vara argumenterande, eftersom det bara är en åsikt. 16. FÖR abort, EMOT abort  Jag läste detta inlägg (http://kustkyrkan.blogspot.com/2008/09/jag-r-emot-abort.html) och måste påpeka att jag blev oerhört berörd av denna  Frihet reder ut argumenten och ger svar på tal. S verigedemokraternas första ingång i abortfrågan har länge varit att det utförs för många  Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlägsnas.

Abort argumenterande text

Om du ska skriva en argumenterande text måste du ha en viss åsikt. Det måste inte nödvändigtvis vara "abort för alla"/"abort är mord", utan kan även vara sådant som "abort borde inte erbjudas minderåriga utan föräldrars tillstånd" eller "abort borde vara tillåtet till vecka 26". Olika exempel på argumenterande texter Gulzat Crüsell Exempel 1 Denna text kan hjälpa dig att se strukturen på en argumenterande text. Förbjud fotboll! Många menar att fotboll är bra men jag anser att det är helt fel! Fotboll är skadligt!!!
En verano o en el verano

Abort argumenterande text

Fokus ligger bland annat på kvinnans rätt att välja, och barnets rätt att växa upp i ett stabilt hem där det är önskat. En kort, argumenterande text om abort där eleven tar tydlig ställning för kvinnans rätt till abort samt presenterar argument som styrker ställningstagandet. Abort som utförs under säkra former utgör ingen medicinsk risk för kvinnan. Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten.

Fokus ligger bland annat på kvinnans rätt att välja, och barnets rätt att växa upp i ett stabilt hem där det är önskat. Motargument: Det finns en risk att abort avdramatiseras så mycket att folk till slut ser det som bara ett preventivmedel, utan att tänka på vad det faktiskt innebär, att ett foster dör. Jag tror fortfarande att det är ett ganska stort beslut för de flesta att ta för att genomföra en abort och … 2021-04-10 Argumenterande text: Argumenterade text: Abort - Svenska.
Professor emeritaden 31 maj. Fråga 2005/06:1719 av Elina Linna (v) till utrikesminister Jan Eliasson (s). Abort som en mänsklig rättighet. Under de senaste åren har vi kunnat 

I praktiken är det dock nästintill omöjligt att få en abort utförd. En kort, argumenterande text där eleven beskriver varför hon anser att abort bör vara tillåtet.


Flip or flop

1 feb 2019 I delar av världen handlar abortfrågan inte om rätten att göra abort, utan rätten att slippa. Möjligheten till selektiva aborter i länder där kvinnor 

Vid sena aborter efter tolfte graviditetsveckan görs en kombination av medicinsk abort och kirurgisk abort.