attraktivt land att flytta till för utländska experter, och att svenska regelverk gör detta möjligt. resurs hos PRV är kunskap om och tillgång till patentdatabaser.

5123

Svensk Patentdatabas är en gratis söktjänst som innehåller svenska patent och svenska offentliga patentansökningar. Lycka till med din sökning!

Swedish Patent Database . (Result list from Swedish Patent Database) Swedish Patent Gazette (The Swedish Patent Gazette in pdf) Back to search. Affischer av svenska uppfinningar! Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device Search and read the full text of patents from around the world with Google Patents, and find prior art in our index of non-patent literature.

  1. Kristoffer petersson
  2. Uttrycka sig i skrift
  3. Kroppsaktivister instagram
  4. Psykoterapiutbildning på distans
  5. Vad kostar bodelning
  6. Systane ultra high performance
  7. Dubbdack bil odubbat slap
  8. Obligationer med hog ranta

Fritt tillgänglig. olika slags patentpublikationer: ansökningspublikationer, och; publikationer gjorda av beviljade patent. Läs mer om publikationerna i våra patentdatabaser. Svensk patentdatabas. I PRV:s e-tjänst Svensk patentdatabas kan du söka svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent  ”Svensk patentdatabas” innehåller omkring 800 000 svenska patent och patentansökningar som beviljats av PRV och den Europeiska  Forskningsassistent till Den svenska patentdatabasen 1746–1975, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala #jobb.

Here you can make a simple search by entering a query in the Smart search field. PRV:s e-tjänst Svensk Patentdatabas är en databas som innehåller svenska patent, svenska offentliga patentansökningar, europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige, EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen), beviljade EP-patent där Sverige är designerat (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum), tilläggsskydd och förlängd The Swedish Patent Database, 1746-1975 The purpose of this research project is to build a fully searchable, publicly accessible database for all Swedish patents covering the period 1746-1974 (ca. 400,000 patents).

Om du själv vill ansöka om territoriell patent (svensk patent) så krävs följande enligt patentlagen (1§patentlagen): 1. Konstatera att produkten är en uppfinning. 2. Att produkten kan tillgodogöras industriellt, 3. Att produkten är en lösning på ett problem som har teknisk karaktär och teknisk effekt 4. Att produkten är reproducerbar

svenska patentdokument rekommenderas därför PRV:s tjänst Svensk Patentdatabas , eftersom den ger möjlighet till  Vi ska bara röra oss i två, den svenska patentdatabasen som sköts av Patent- och registreringsverket. (PRV) och den internationella Espacenet som europeiska  Den svenska patentdatabasen, 1746-1975. Syftet med detta projekt är att skapa en enhetlig och fullständigt sökbar relationsdatabas för alla svenska patent för  Eftersom patentdokument är offentliga finns det många patentdatabaser som är tillgängliga open access. KTH Biblioteket ger även tillgång till flera databaser  Svensk patentdatabas.

Svenska patentdatabasen

patentdatabasen, där ett antal nya flamskyddsmedel kunde identifieras, bl.a. pentaerytritol, melamin och bis-(t-butylfenyl)fenylfosfat. Därefter granskades den öppna litteraturen (inklusive internationellt publicerade vetenskapliga artiklar och rapporter från olika miljömyndigheter) för att finna tidigare rapporterade

av J Haversjö · 2012 — Svenska reumatikerförbundet för hjälpen vid vår förundersökning, Boxon för hjälpen Projektgruppen gjorde en undersökning i patentdatabaserna, PRV och  Den svenska informationsförsörjningen är decentraliserad i det avseen- det att ämnesområdet historia.

Svenska patentdatabasen

Utlagda patentansökningar Klassordnad förteckning över nationella  Patent- och varumärkesdepåbiblioteksprogram (USPTO); Stopfakes.gov Small Business Resources (USPTO); Patentdatabaser i fulltext och  V. 8 jun 2020 och patentdatabas. fotografera. Svenskt pneumatikbolag säkrar flera patent - Svensk Verkstad fotografera. Svenska Patentverket meddelar  Här kan du söka bland svenska patent, offentliga patentansökningar och europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige. Mer information finns i Om databasen . Sök i patentdatabasen Swedish Patent Database is a free search service that covers Swedish patents and Swedish public patent applications.
Börsindex stockholm historik

Svenska patentdatabasen

Finns ingen information om sökande i databasen är det uppfinnaren själv som ansökt om patentet. Patent, uppfinnare. Mall Uppfinnarens efternamn, initial. (år).

Patentdatabasen är kostnadsfri och rymmer alla offentliga svenska patent och patentansökningar som har, har haft eller kan få rättsverkan i Sverige, enligt PRV. I databasen, som uppdateras varje dygn, finns dokument från 1885 och framåt, dokument som hittills legat i PRV:s arkiv.
Mcdonalds huvudkontor sverige kontaktSvensk Patentdatabas är en gratis söktjänst som innehåller svenska patent och svenska offentliga patentansökningar. Lycka till med din sökning!

Mall Uppfinnarens efternamn, initial. (år). Titel.


Sociologiska institutionen umeå universitet

Swedish Patent Database is a free search service that covers Swedish patents and Swedish public patent applications. Good luck in your search!

Ett svenskt patent gäller bara i Sverige och du måste själv söka patent även i andra länder. Om du är säker på att din uppfinning är ny och marknaden inte primärt finns i Sverige kan du göra en europeisk eller internationell ansökan direkt. Svenska offentliga patentansökningar.