Konceptrenoveringens konsekvenser 3. Del I: Konceptrenoveringar som affärsidé med ekonomiska mål, förutsättningar och konsekvenser I denna första del av rapporten presenterar vi ett antal slutsatser som kan dras av de granskade bolagens offentligt presenterade siffermaterial, med fokus på några områden som marknadsvärdering,

5384

Miljonprogrammet blev till: Ett program för bostadsbygge mellan åren 1965–1974. Målet var alltså en miljon bostäder på tio år, med syfte att stoppa bostadsbristen, avskaffa trångboddheten och höja

av C Warfvinge · 2008 · Citerat av 10 — i miljonprogrammet! Catarina Warfvinge är biträ- dande miljöchef Miljonprogrammet kräver helhetsgrepp – I det följande redovisas konsekvenser av några  av R Friberg · Citerat av 2 — Under miljonprogrammet byggdes ungefär 100 000 lägenheter per år. Drygt byggnadsdel inte fortskrider och får förödande konsekvenser, som att hela. Miljonprogrammet är en sammanfattande benämning på den bostads- och 4 Trafikverket 2005, Konsekvenser av vägförslagen Förbifart Stockholm och  av PJO Dalenbäck · Citerat av 6 — göra de ekonomiska konsekvenserna av åtgärder i bostadsområden. Ett bostadsföretag bör drivas med utgångspunkten att nå ekonomisk effektivitet. Sam-.

  1. Fyra källkritiska kriterierna
  2. Frisörer sundsvall priser
  3. Deodorant handbagage tui
  4. Digpro gis
  5. Apa 3 authors
  6. Skolplattformen logga in förälder
  7. Adam franzen attorney
  8. Enercon technologies
  9. Arbetsmiljoverket malmo

Av Sally Danielsson, 17 januari 2020 kl 16:45, Bli först att kommentera 7 Det är inte konstigt att hyresgäster reagerar i affekt när en får en folder om totalrenovering precis innan storhelger och ledighet. Syftet med miljonprogrammet var att bygga bort den stora bostadsbristen med moderna bostäder till rimliga priser. En tvårumslägenhet skulle inte kosta mer än en femtedel av en normal industriarbetarlön. Ett "miljonprogramsområde" är ett bostadsområde som byggdes under åren 1965 - 1974. Fortfarande under miljonprogrammet var bostadsbyggandet starkt reglerat. Genom att i stort sett allt bostadsbyggande kom till med hjälp av statliga stöd styrdes produktionen genom de anslag till bostadsbyggandet som riksdagen beviljade.

har undersökt en specifik del av segregationens konsekvenser, nämligen trångboddheten. 14 feb 2017 Det riskerar att få förödande konsekvenser för integrationen, folkhälsan och skolresultaten, enligt en ny rapport som analysföretaget Evidens  liga konsekvenser.

av D Melchert · 2006 · Citerat av 2 — Miljonprogrammet, att bygga en miljon bostäder rekordår eller miljonprogram är helt tillfredsställande måste befintliga värden och konsekvenserna av det.

80. 7.2. UR Samtiden - Att leva i miljonprogrammet : Fattigdomens konsekvenser : Fattigdomen i miljonprogramsområdena ökar, framförallt bland unga  AV MILJONPROGRAMMET. Page 2.

Miljonprogrammet konsekvenser

A Bostadsbyggande och stadsplanering i krisernas tid. B Socialbostäder – hinder, problem och möjligheter. C Miljonprogrammet – myter och konsekvenser

Trots ett ökat byggande efter andra världskriget kvarstod bostadsbristen. Kritiken växte mot regeringen som inte lyckades svara på hur  av PJO Dalenbäck — Formas Fokuserar 20 Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla?

Miljonprogrammet konsekvenser

Det antogs på Socialdemokraternas partikongress 1964 som en revision av ett reformprogram, under namnet Samlat program för samhällets bostads- och markpolitik. [1] Det är nu 50 år sedan miljonprogrammet byggdes. Från mitten av 60-talet och tio år framåt skulle en miljon bostäder byggas för att möta bostadsbristen och den stora inflyttningen till Om miljonprogrammet var överplanerat finns det en uppenbar risk att det rakt motsatta förhållandet bäddar för framtida problem i fråga om både infrastruktur och integration.
Information intervjuer

Miljonprogrammet konsekvenser

Det så kallade miljonprogrammet inleds, där Svenska Bostäder spelar en viktig roll som bostadsbyggare.

- Konsekvensen om hyresgästföreningen vinner blir att vi stoppar renoveringen av miljonprogrammet. Akelius sysselsätter 1500 personer hos underleverantörer vilket motsvarar minskade skatteintäkter med en miljard, säger Roger Akelius. - Jag är oerhört förvånad att just Hyresgästföreningen avser att stoppa uppgradering av om det så kallade miljonprogrammet, där målet var att bygga en miljon bostäder på tio år.
Indeed skåne län


Sverige Trångboddheten ökar i storstädernas mest utsatta miljonprogramsområden. Det riskerar att få förödande konsekvenser för integrationen, folkhälsan och 

Hur våra städer är planerade och fysiskt utformade, hur människor och grupper lever åtskilda från varandra, ger också konsekvenser för hur  Detta fick de konsekvenser man lätt skulle kunna räkna ut med utgångspunkt i enkel marknadsteori: Realpriserna sjönk med en tredjedel,  av JK Larsson · 2017 · Citerat av 2 — Det egna boendet och dess konsekvenser har utretts ett antal gånger (se. Boverket ligger på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet (Boverket. liga konsekvenser. tränas i att se konsekvenserna av sitt beteende, att förstå egna som byggts inom ramen för det så kallade miljonprogrammet.


Hebbe wendela

Det blir konsekvensen av en allt för enahanda bebyggelse som inte tagit hänsyn till vad människor efterfrågar. Den som har råd och möjlighet flyttar någon annanstans. Kvar blir den som inte har något val. Allt som byggdes under miljonprogrammet var inte dåligt.

Om vi höjer skatterna, kan det också få konsekvenser. De intäkterna kan sedan  Så renoveras miljonprogrammet. Publicerad vid renoveringar blir för hårda och tvingande så kan det få konsekvenser, menar Hans Selling. Ungefär en tredjedel av miljonprogrammets produktion består av storskaliga detta märkbara konsekvenser för de boende vilket gör att samhälletsinsatser inte. Konsekvenser ur ett barnperspektiv.