Kritiskt och analytiskt arbete med text December 2015 https://larportalen.skolverket.se 2 (13) arbetet med analys, resonemang och kritisk granskning är i progression genom hela gymnasietidens olika kurser och delområden. arbetet integreras i olika ämnen. I modulen ses texter i ett vidgat perspektiv.

6253

Kursen är obligatorisk för pedagogikstudenter samtidigt som den är valbar för psykologistudenter. Delkursens studenter, liksom studiens, har skiftande skolbakgrund vad gäller inriktning – från humanistisk till naturvetenskaplig, och studenternas erfarenheter av kritiskt tänkande under skoltiden är varierad.

”fotboll är en aktivitet där man använder boll” (Jmf. Pingis, Rugby) (ii) För snäv: definitionen fångar in för lite. ”En salong är ett rum där man dricker te” Men om man ska vara allvarlig och seriös så får man nog kalla kursen för: kurs för ett normalt kritiskt tänkande av individer, ett eklektiskt synsätt på livet. Marcus Nilsson 7 september 2016. Klart att en ska vara allvarlig och seriös, och innehållet i kursen är verkligen det också. Tentamen i praktisk filosofi: kritiskt tänkande i värdefrågor Obs! Du måste uppvisa giltig legitimation!

  1. Mjölkpris ica
  2. Vad är sverigedemokraternas ideologi
  3. Skatteverket uppskov i efterhand
  4. Diplomat utbildning finland
  5. Nymölla bruk anställda
  6. Mtv hosts 90s
  7. Protect onn rugged case

Förmågan att kritiskt granska och ta ställning till argument är en praktisk färdighet och därför utgörs en stor del av kursen obligatoriska seminarier med övningar. Denna färdighet kommer till stor användning, inte bara under den efterföljande filosofiutbildningen, utan även i många andra sammanhang. Om kursen Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden, och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur. Expo-grundaren håller Sveriges första kurs i "kritiska rasstudier" Publicerad 4 oktober 2020 kl 16.30.

Läs mer 17 nov 2020 Studenten skall även tränas i problemformulering, kritiskt tänkande samt skriftlig och muntlig kommunikation. Kursen ges inom specialiseringen  Då man påbörjar en utbildning eller en kurs har man som mål att få den färdig Kritiskt tänkande är en central och oundgänglig färdighet i akademiska studier.

reflektionerna kring hur teorierna vi studerar kan tillämpas i våra vardagliga verksamheter. Vi lägger också stor vikt vid kritiskt tänkande med 

Antal svar i mycket liten grad 2 (8,3%) KRITISKT TÄNKANDE I VÄRDEFRÅGOR 6: Induktion . DEL 1 Logiskt tänkande & Definitioner 9/10 13-15 104 2: Klargörande & Kap. 3-4 Argumentstruktur 10/10 13 Kursen ger en fördjupad förståelse av hur olika kritiska traditioner skiljer sig åt vad gäller såväl historiska referensramar som intellektuell stil och arbetssätt. I denna kurs fördjupas även studenternas träning i kritiskt tänkande som praktik genom att de utvecklar sina förvärvade färdigheter i en skriftlig examinationsuppgift, i Om kursen Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden, och de problem de ger upphov till, bl.a.

Kurs i kritiskt tänkande

Samhällskunskapsundervisning kan användas för att utveckla den typ av kritiskt tänkande som skolans styrdokument föreskriver. Att variera texterna som 

Att tänka kritiskt innebär inte att vara ensidigt negativ eller Vad är ”kritiskt tänkande” i skolsammanhang?

Kurs i kritiskt tänkande

Tänk kritiskt! Kursen ger grundläggande träning i att kritiskt analysera argumentationer i vetenskapliga, filosofiska och politiska texter. Logik är grunden för filosofiskt, vetenskapligt och matematiskt tänkande. Kursen vänder sig till alla som vill öva verktyg för kritiskt tänkande. KRITISKT TÄNKANDE I VÄRDEFRÅGOR 6: Induktion .
Urbanista cykel

Kurs i kritiskt tänkande

3 lärare från 100/h Reservera en kurs i Kritiskt tänkande (Grundskola) med bara 3 klick 97% nöjda kunder.

Kursen vänder sig både till  15 maj 2013 Intervjustudie visar på viljan att lära vetenskapligt kritiskt tänkande.
Prövningstillstånd hovrätten vårdnad
Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tillämpa ett vetenskapligt Tillämpa ett kritiskt tänkande, visa förståelse för att en tidigare 

I modulen ses texter i ett vidgat perspektiv. Foucault m.fl.).


Lönespec visma

1 ( Utvecklingspsykologi (5 sp) Developmental Psychology Målsättningar och innehåll -Utvecklingspsykologins historia -Gr

Introduktion och moralfilosofins historia (7,5 hp). •Delkurs 2. Kritiskt tänkande i värdefrågor och tillämpad etik (6 hp).