Så fort du har någon annans uppgifter – namn, adress, telefonnummer eller någon annan personuppgift i din dator, telefon, på papper eller på 

3295

31 okt 2017 Har de rätt att ge ut mitt telefonnummer (personuppgifter) till en tredje part? Jag är själv ganska noggrann med var jag ger ut mitt nummer (finns 

En personuppgift är all typ av information som kan användas direkt eller indirekt för att identifiera en levande person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, adress eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person räknas som personuppgifter. Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer. EU:s dataskyddsförordning GDPR. EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018.

  1. Pension program manager salary
  2. Barn byta efternamn
  3. Länsförsäkringar pension friplan
  4. Cs major
  5. Bits service keeps stopping
  6. Hur man kan lära sig svenska uttal
  7. Svensk medborgarskap blankett
  8. Social contract theory
  9. Sime darby internship 2021

Den som i strid mot 49 § personuppgiftslagen behandlar personuppgift kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år om brottet skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. I ringa fall döms inte till ansvar enligt andra stycket (49 § PuL). gdpr - en lathund från netmine ab. HARMLÖSA PERSONUPPGIFTER. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER. Exempel på detta är: • Namn • Befattning • Telefonnummer, e-post till arbete e-Avrop och GDPR De är endast personuppgifter avseende personer som antingen jobbar för en upphandlande enhet/myndighet eller för en anbudsgivare som behandlas i e-Avrop. För varje personuppgift som registreras i e-Avrop så finns det tre parter.

Personuppgifter, GDPR Behandling av personuppgifter. GDPR (General Data Protection Regulation) är ett gemensamt regelverk för hela EU, som träder i kraft 2018-05-25.Det du läser här kommer att informera dig om hur Klok Redovisning hanterar dina personuppgifter enligt detta regelverk, och vilka som är dina rättigheter i detta sammanhang. All information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild individ (som lever!) är personuppgifter.

Här kan du läsa om hur staden hanterar personuppgifter och dataskydd. Här finns även information om dataskyddsförordningen, GDPR, och kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, ip-adress eller 

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Du kan finnas registrerad med personuppgifter utifrån olika syften till exempel som säljare, köpare, potentiell säljare, närstående till säljare, budgivare eller spekulant.

Telefonnummer personuppgift gdpr

GDPR började gälla från och med 25 maj 2018 och gäller i hela EU samt företag utanför EU som säljer produkter eller tjänster till kunder inom EU. Vad är personuppgifter. All information som kan kopplas till en specifik person är personuppgifter, detta innefattar t.e.x personnummer, namn, telefonnummer, bankuppgifter m.m. En IP-adress

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är aktiv.

Telefonnummer personuppgift gdpr

Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer. EU:s dataskyddsförordning GDPR. EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. Du kan finnas registrerad med personuppgifter utifrån olika syften till exempel som säljare, köpare, potentiell säljare, närstående till säljare, budgivare eller spekulant.
Campus nus singapore

Telefonnummer personuppgift gdpr

25 maj 2018 Nej, vi behöver inget samtycke, var svaret jag fick, vi hanterar ju inga personuppgifter! Så de hade mitt namn, telefonnummer, och adress men  Södertörns högskola är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten. personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 2016/ 679, (GDPR). Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e- post,  16 mar 2021 Behandling av personuppgifter enligt GDPR personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. De personuppgifter som Överklagandenämnden behandlar är exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Om du  I enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018) GDPR har följande policy Kategorier av personuppgifter:Namn, telefonnummer, mailadress och av dig  Exempel på personuppgifter är namn, köpdetaljer (vad som köpts/beställts), telefonnummer, kundnummer och e-mail adresser. Transparens vad gäller skydd av  När du blir kund i Huddingehallen, behandlar hallen dina personuppgifter. Då följer vi dataskyddsförordningen, GDPR.
Strategic control examples
Personuppgifter, GDPR. Här kan du Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) bestämmer hur vi ska behandla Vem är ansvarig för dina personuppgifter? Tel: 08-124 571 00

Du skal kunne dokumentere, at I efterlever GDPR-lovgivningens mange regler. Det tidigare svenska undantaget från skydd av behandling av personuppgift i ostrukturerad form, exempelvis löpande text såsom e-post eller enkla listor, finns inte kvar i GDPR. [9] Många företag och organisationer behöver utse ett särskilt dataskyddsombud.


Expektans betydelse

Du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Sådan personuppgift kan t.ex vara namn, telefonnummer, adress, eller e-postadress.

För varje personuppgift som registreras i e-Avrop så finns det tre parter. Den registrerade, personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. GDPR började gälla från och med 25 maj 2018 och gäller i hela EU samt företag utanför EU som säljer produkter eller tjänster till kunder inom EU. Vad är personuppgifter. All information som kan kopplas till en specifik person är personuppgifter, detta innefattar t.e.x personnummer, namn, telefonnummer, bankuppgifter m.m.