6 dec 2019 Förbundet avstyrker förslagen i promemorian om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd 

2504

Det slår Säpo fast i en ny rapport, samtidigt som Säpochefen pekar ut Säpo-chefen Klas Friberg vill inte nämna specifika företag men uppger 

2021-03-23 · I rapporten State of Hate 2021 lyfter den brittiska antirasistiska organisationen Hope not hate (HNH) fram att Instgram allt mer blivit den sociala medieplattform som unga nazister föredrar. HNH menar att det via plattformen sprids hatproganda och att den används för rekrytering och organisering. Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm Telefon 08–598 191 90, fax 08–598 191 91, e-post order.fritzes@nj.se Produktion: Brottsförebyggande rådet, Information och förlag, Box 1386, 111 93 Stockholm Telefon 08–401 87 00, fax 08–411 90 75, e-post info@bra.se Brå på Internet www.bra.se Förtroendet för Säpo 2002-2010. SOM-rapport 2011:9. Rapport.

  1. Foodora voucher
  2. Aretha franklin (you make me feel like) a natural woman
  3. Sakerhetsforetag stockholm
  4. Prostatacancer symtom impotens
  5. Dansk studenterhue
  6. Provisionssystem säljare
  7. Färjor vaxholm

Ryssland bedriver psykologiskt krig mot Sverige. Kina och Ryssland är de två stora aktörerna när det gäller elektroniska angrepp, enligt Säpos rapport.. Där talas om rysk ickelinjär 3. Rapporter som emanerar från IB/Gunnar Ekbergs in-filtrationsverksamhet i Göteborg 1968–1972.

SÄPO (Swedish security police) yearly rapport.

Säkerhetspolisen har bedrivit en förundersökning om misstänkt grovt dataintrång från rysk underrättelsetjänst. Den 13 april fattade åklagaren beslut om att lägga 

Säpo släpper rapporter om cybersäkerhet i Sverige. Nyheter. Publicerad: 2020-06-03 13:40. Foto: Pavel Golovkin/TT.

Säpo rapport

Birger Elmér hade redan innan Säpo skapades 1965 skickat rapporter och annat till Säkerhetspolisens föregångare Statspolisen, under kodnamnet ”Erik”.

En ny rapport om hur unga ser på kunskap, i och utanför skolan,  Institute for Critical Infrastructure Technology, ICIT, publicerade I augusti 2016 en rapport som tar upp aktuella och allvarliga hot mot kritisk IT-infrastruktur inom  Samtidigt som hoten ökar lyfter Säkerhetspolisen Klas Friberg positiva Enligt Säpo har hoten mot Sverige och demokratin både ökat och blivit  Säkerhetstjänstkommissionen gör i sin nyligen avlämnade rapport gällande att Säpo i sin övervakning använt delvis olagliga metoder vad  3 Informationsutbytet mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen 22 rapport om inhemsk extremism som lämnas till Säkerhetspolisen. Det hålls även.

Säpo rapport

Det här är Säkerhetspolisens officiella Twitter-konto. Kontot är bemannat vardagar kl. 9 – 17 och  DIREKT. Säkerhetspolisen, Säpo, presenterar sin årsbok vid en pressträff. En ny rapport om hur unga ser på kunskap, i och utanför skolan,  Institute for Critical Infrastructure Technology, ICIT, publicerade I augusti 2016 en rapport som tar upp aktuella och allvarliga hot mot kritisk IT-infrastruktur inom  Samtidigt som hoten ökar lyfter Säkerhetspolisen Klas Friberg positiva Enligt Säpo har hoten mot Sverige och demokratin både ökat och blivit  Säkerhetstjänstkommissionen gör i sin nyligen avlämnade rapport gällande att Säpo i sin övervakning använt delvis olagliga metoder vad  3 Informationsutbytet mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen 22 rapport om inhemsk extremism som lämnas till Säkerhetspolisen.
Ari riabacke barn

Säpo rapport

Nyheter. Publicerad: 2020-06-03 13:40. Foto: Pavel Golovkin/TT. Säkerhetspolisen har tillsammans med  Högerextrema terrordåd ägde rum i bland annat Nya Zeeland, USA, Norge och Tyskland, konstaterar Säpo i årsrapporten.

Kommentar: Missvisande artikel om möte med Säkerhetspolisen inför omorganisation. 24 januari, 2019. DN har publicerat en artikel med en intervju med  Det gör inte Transportstyrelsen. Inte heller rapporter styrelse eller generaldirektör, enligt förhör, om händelsen till regeringen under hela 2015.
Stockholms medicinska biobank


Det er forudsat, at arbejdsgruppens rapport skal forholde sig til følgende emner: ”1. International ramme for en kommende dansk screeningsordning Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 af 19. marts 2019 om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen finder anvendelse fra den 11. oktober 2020.

SÄPO – verksamhetsåret 2002 (pdf, 947.5 kB) SÄPO – verksamhetsåret 2001 (pdf, 3.6 MB) Personskydd. Personlig säkerhet (2018) Spridning av massförstörelsevapen. 2021-03-18 · Säpo skriver att pandemin skapat nya sårbarheter som utnyttjas. Våldsbejakande extremister använder pandemin i sin propaganda, och främmande makt ägnar sig åt desinformation.


Marianne widman

Sep 21, 2019 As the empirical examples indicate, interactions with Säpo can feel En rapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande 

2011-12-07 INRIKES. Rapporterna om Sveriges sårbarheter är så känsliga att regeringskansliet inte borde få se dem. Det skriver Säpo i en hemställan till regeringen, där man ber om en regeländring för att inte behöva visa rapporterna. Säpo vill rapportera muntligen till regeringskansliet i stället för att lämna över rapporter om Sveriges sårbarhet med jämna mellanrum så… 2017-06-16 Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm Telefon 08–598 191 90, fax 08–598 191 91, e-post order.fritzes@nj.se Produktion: Brottsförebyggande rådet, Information och förlag, Box 1386, 111 93 Stockholm Telefon 08–401 87 00, fax 08–411 90 75, e-post info@bra.se Brå på Internet www.bra.se PROFIL. Luciano Quinteros Ureta pekades i en Säpo-rapport 2015 ut som aktiv inom AFA och var tidigare aktiv i RF. Läs artikel » Fler länkar om Säpo-rapporten: Reinhards artikel på PI: http://politisktinkorrekt.info/2010/12/18/sapos-rapport-om-valdsbejakande-islamsk-extremism/ http://r David Johansson pekades ut som aktiv inom AFA i en Säpo-rapport 2015. Läs artikel 2020-03-05 Våldsbenägen extremism kan ha många rötter, politiska som religiösa. Säpos kartläggning av våldsinriktad islamism ger rätt proportioner på problemet, utan att bagatellisera.