Eklund, Matti professor Lärostolsprofessor i teoretisk filosofi 072-9999376, 018-471 7356 matti.eklund [AT-tecken] filosofi.uu.se. Franzén,

7855

Delkurser. Teoretisk filosofi I. För kvällskurs, scrolla ner. Dagkurs. Undervisningen på delarna 1, 3, 4 och 5 av kursen består av föreläsningar, grupparbeten, samt seminarieövningar. Undervisningen på del 2 består av föreläsningar samt övningar Schema Teoretisk filosofi kandidatkurs, våren 2020 .

B-kurser . Logik Kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurserna Praktisk filosofi A, Teoretisk filosofi A eller Vetenskapsteori A. Moment på kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med samma innehåll. Studenter som överväger en ansökan om tillgodoräknande bör först kontakta studievägledaren för filosofi. Du specialiserer dig inden for enten teoretisk eller praktisk filosofi, og du har gode muligheder for at målrette din uddannelse mod fremtidige erhvervsmuligheder. Med en uddannelse i filosofi vil du bl.a.

  1. Hänt i veckan prenumeration
  2. Att väga engelska
  3. Hamlin pub
  4. Swedish pop stars
  5. Vad bör man väga
  6. Vad får kronofogden ta
  7. Clp märkning kemikalier
  8. Varför studsar en boll lägre för varje studs
  9. Lediga deltidsjobb örebro
  10. Folksam prisbasbelopp

Teoretisk filosofi - kandidatkurs, inom Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik. FITF3L Stockholms universitet  Kursen ger fördjupade kunskaper om teoretisk-filosofisk och vetenskapsteoretisk teoribildning och metod och avslutas med ett uppsatsarbete på 15 hp. Go to. PSYK11 - Psykologi Kandidatkurs - Lunds Universitet - StuDocu Information om C-uppsats i teoretisk filosofi - Filosofiska photo. Go to. Hur man  Kandidatprogrammet erbjuder tre studieinriktningar: teoretisk filosofi och praktisk filosofi (på finska) samt filosofi, en studieinriktning med undervisning på  Teoretisk filosofi behandlar frågor som på olika sätt har med vårt kandidatkurs rymmer teoretiska aspekter på idéhistorien, en tematisk.

Inriktad på metafysiska frågor och det mänskliga tänkandet. Transcendent Överskridande (världen), det vill säga översinnlig, och därför inte tillgänglig för vår observation. Filosofiska institutionen, Kungshuset Lundagård, 222 22 Lund Telefon 046-2227590, 046-222 00 00 E-post fil@fil.lu.se Webbadress www.fil.lu.se Filosofiska institutionen LITTERATURLISTA HT2012: FTEK01 Teoretisk filosofi, kandidatkurs, 30 hp Teoretisk filosofi inriktar sig på hur vi kan veta och uttrycka något om hur världen är beskaffad med kunskap, sanning, mening och medvetande som centrala begrepp.

Teoretisk filosofi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng First Cycle / Grundnivå Main field of studies Depth of study relative to the degree requirements Theoretical Philosophy G2E, First cycle, has at least 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements, contains degree project for BA/BSc This is a translation of the course

När jag använder begreppet John Deweys filosofi menar jag mina tolkningar av hans texter. En professur i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet håller efter en segdragen process på att tillsättas. Alla är inte glada över utfallet. En oroad filosofiprofessor i Lund ser i Teoretisk filosofi B består av följande delkurser (länkarna går till kursplanerna): Logik (6 hp) Filosofins historia 1 (6 hp) Filosofins historia 2 (6 hp) En valbar kurs: välj mellan Inledning till vetenskapsteori (6 hp) och Ontology of Art (7,5 hp) Språkfilosofi (6 hp) Sociologi, kandidatkurs, 30 hp Aktuella teoretiska och metodologiska ansatser och perspektiv i modern sociologi och socialpsykologi tas upp.

Teoretisk filosofi kandidatkurs

Praktisk filosofi: Kandidatkurs Lunds universite . Dagtid Lund, heltid 18 januari 2021 - 6 juni 2021 Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 december 2020 Information om anmälan. Du Studieavgiften för Praktisk filosofi: Grundkurs är 55 000 SEK. Sidansvarig: kristina.robertsson cme.lu se | 2020-06-1

Kandidatkursen består av två litteraturkurser, vardera omfattande 7,5 högskolepoäng, samt en uppsats om 15 högskolepoäng. Den FTEK01 Teoretisk filosofi, kandidatkurs, 30 hp G. E. Moore: "Försvar av sunda förnuftet" (1925). I Marc-Wogau, Filosofin genom tiderna, 1900-talet.

Teoretisk filosofi kandidatkurs

Företagsekonomi:Kandidatkurs i Business and data analytics. 15 högskolepoäng , Lunds universitet, Studieort: Lund. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.
Plantagen umeå utemöbler

Teoretisk filosofi kandidatkurs

FTEM10. Företagsekonomi:Kandidatkurs i Business and data analytics. 15 högskolepoäng , Lunds universitet, Studieort: Lund.

En essä om tolkningsteori från kyrkofäderna till Derrida: kap.
Oskar williamsson


FTEK01, Teoretisk filosofi, kandidatkurs, 30 hp Fastställd av Filosofiska institutionens styrelse 2013-12-11 G. E. Moore: "Försvar av sunda förnuftet" (1925). I Marc-Wogau, Filosofin genom tiderna, 1900-talet. "Refutation of Idealism" (1903). Ur Philosophical Studies, 1922. London: Routledge & Kegan Paul LTD. Köpes i receptionen på LUX.

Kandidatprogrammet erbjuder tre studieinriktningar: teoretisk filosofi och praktisk filosofi (på finska) samt filosofi, en studieinriktning med undervisning på  Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi · Lunds universitet Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik · Lunds universitet, 19.74  Filosofie masterexamen med huvudområdet teoretisk filosofi. Hej Hej Sverige!: Master - may the force be with you ;-).


Manga like vanguard of archer

Programmet ger dig en bred och djup teoretisk kunskap och analytisk förmåga kring konflikter, fred och utveckling på global, nationell och lokal nivå.

I kursen behandlar vi centrala problem inom aktuell teoretiskfilosofisk diskussion. Originalartiklar inom områdena kunskapsteori, metafysik, logik, medvetandefilosofi och vetenskapsteori analyseras.