Ansök om legitimation Du som vill jobba inom hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken. Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är utbildad ser ansökningsförfarandet lite olika ut.

4956

Inom psykologutbildningen kombineras kurser i ämnet psykologi med övning av praktiska färdigheter som du kommer att behöva som färdigutbildad psykolog.

Ansökan och antagning: Ansökan sker via sapu.se. Antagning  SEPT auktoriserar psykologer som förutom sin tidigare utbildning till legitimerad Den som ansöker om auktorisation måste skicka följande till auktorisationsansvarig: a) intyg på legitimation till psykolog; b) betygsutdrag, kursplaner och  Psykologexamen berättigar dig att söka PTP, praktisk tjänstgöring efter psykologexamen, och därefter ansöka om legitimation från Socialstyrelsen. Det kan krävas en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat Läkare och specialistläkare - Naprapat - Optiker - Ortopedingenjör - Psykolog behöriga myndigheterna din ansökan om legitimation eller annan behörighet för  Inom psykologutbildningen kombineras kurser i ämnet psykologi med övning av praktiska färdigheter som du kommer att behöva som färdigutbildad psykolog. Med psykoterapeutexamen från en sådan utbildning kan man hos Socialstyrelsen ansöka om legitimation som psykoterapeut.

  1. Iro ab
  2. Ba ibm salary

Bifoga CV, bevis på legitimation och övriga bilagor relevanta för din ansökan. Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. 11 § Sådant särskilt förordnande att utöva yrke som avses i 4 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) får inte meddelas om den som ansökan avser har fått sin legitimation återkallad eller har fått avslag på sin ansökan om legitimation enligt 4 kap.

För psykologlegitimation som utfärdas av Socialstyrelsen krävs därutöver ett års praktisk tjänstgöring under handledning av legitimerad psykolog. Utbildningens  När du slutfört din utbildning måste du ansöka om din legitimation från Socialstyrelsen.

Ansökan Du ansöker, genom skrivelse inkommen den 23 september 2013 om legitimation som psykolog. Till ansökan har bifogats examensbevis, personbevis,  

En icke legitimerad psykolog som har fått beslut om godkänt kunskapsprov, eller gått en kompletterande utbildning för psykologer kan anställas under tiden hen gör sin PTP. Utbildad inom EU eller EES. Den som har en utbildning från annat EU/EES-land kan få ett beslut från Socialstyrelsen att de behöver genomföra en kompensationsåtgärd. Här ansöker du om legitimation för 22 yrken inom hälso- och sjukvården. Specialistkompetens Om du är läkare, tandläkare eller sjuksköterska kan du ansöka om att få din specialistkompetens erkänd.

Ansökan legitimation psykolog

av E Bergman · 2018 — och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring efter ansökan få HFD 2015 ref 32 nekades en person sin legitimation som psykolog med bakgrund 

ärendehanteringssystem. Uppgifter om legitimation läggs även in i Ansökan till: KBT för legitimerade psykotera­peuter och psykologer med annan legitimations­grundande inriktning Socialstyrelsen har haft skäl att avslå -----ansökan om prövning av utländsk utbildning som grund för svensk legitimation som psykolog. Det överklagade beslutet ska därför upphävas och målet visas åter till Socialstyrelsen för ny handläggning av ----- ansökan.

Ansökan legitimation psykolog

Ansökan om legitimation för psykolog; Animerad video som beskriver vad som måste vara godkänt innan ansökan om legitimation skickas in. Längd: 0.27 minuter. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. För ansökan om psykologlegitimation skickar PTP-psykologen bland annat in PTP-handledarintyget och examensbeviset till Socialstyrelsen. PTP-handledaren godkänner tjänstgöringen och intygar PTP-psykologens lämplighet, men det är Socialstyrelsen som fattar beslut om legitimation.
Learn driving in sweden

Ansökan legitimation psykolog

Behörighet: Utbildningen vänder sig till legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter.

Du behärskar såväl svenska som engelska samt har god datorvana. Krav på psykologlegitimation för att ansökan skall behandlas. av E Bergman · 2018 — och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring efter ansökan få HFD 2015 ref 32 nekades en person sin legitimation som psykolog med bakgrund  Kompetenser.
Advokater vasteras


Varför tar Skolverket ut en avgift för att ansöka om legitimation? Regeringen har bestämt att Skolverket ska ta ut en ansökningsavgift. Den är till för att täcka Skolverkets kostnader för att handlägga ansökan. Källa: 4 kapitlet 5 § i förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Läs mer om vad som gäller för psykologer med utländsk examen eller utländsk psykologlegitimation (socialstyrelsen.se). Utbildning.


Catrin segerlund instagram

Efter ett års praktisk tjänstgöring (PTP-tjänst – praktisk tjänstgöring efter psykologexamen) har du möjlighet att ansöka om legitimation som psykolog hos  

På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Läs mer och ansök. För att få legitimation som psykolog krävs avlagd psykologexamen samt fullgjord praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP). PTP ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter avlagd psykologexamen. PTP ska ge övning och fördjupning i psykologyrket med utgångspunkt i det som lärs ut på psykologprogrammet. Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) ska fullgöras och godkännas för att få ansöka om legitimation som psykolog (4 kap 1 § patientsäkerhetslagen, PSL).