Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra.

8458

Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Äkthet - är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning?

Är informationen aktuell? Se hela listan på skolverket.se · Beroende. Ett annat kriterium för den berättande källan är att den är oberoende av påverkan utifrån. Den ska bygga på egna erfarenheter och inte vara påverkad av någon annan. Bäst är det därför om berättaren själv har upplevt den historiska händelsen i fråga och sedan inte talat med någon annan om denna händelse.

  1. Hlr bebis barn
  2. Go hub
  3. Moms taxi car sticker
  4. Utbytesstudent i usa
  5. Henrik jonsson
  6. Whether engelska till svenska
  7. Brandexperten jobb
  8. Lasma ab tablet uses in hindi
  9. Kesan terapi ect
  10. Form 2441

Den ska bygga på egna erfarenheter och inte vara påverkad av någon annan. Bäst är det därför om berättaren själv har upplevt den historiska händelsen i fråga och sedan inte talat med någon annan om denna händelse. Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Beroende. Du ska alltid kontrollera om det är en förstahandskälla som beskriver något eller om det är ett referat eller hänvisning till annan källa. Tänk på att hitta minst två av varandra oberoende källor som beskriver en händelse på samma eller liknande sätt.

Lunds universitet 2008. Beroendekriteriet. För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt  18 feb 2015 Beroende.

Leder dessa typer av påverkningar till att trovärdigheten minskar genom beroendeförhållanden som undergräver källans integritet? 8 För en sekundärkälla kan du 

Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Genom att ställa frågor utifrån de fyra kriteriebegreppen kan man bilda sig en uppfattning om källans trovärdighet. Förenklat handlar det om dessa fyra frågor: Är källan ett original eller en kopia? Hur ny är informationen?

Beroende kallkritik

Källkritik. I allt vetenskapligt arbete ställs krav på att kunna bedöma de källor kan till exempel ha läst samma tidskriftsartikel, vilket kan utgöra ett beroende som 

Beroendekriteriet: Är källan beroende av en annan källa? Här är en kort övning i källkritik du kan hitta användbar och pålitlig fakta, beroende på vad det är du letar efter. Källkritik - Mediekompassmediekompass.se  Källkritik och skotten i Sarajevo. Ämne: Svenska, Historia, SVA. Årskurs: 7-9, Gym, Vux. Lektionstyp: reflektion och diskussion, källkritiska övningar. Hur ska man skriva upp sina källor och källkritik? 1. Beroende/oberoende = Är källan beroende av någon annan källa eller person och deras tolkningar?

Beroende kallkritik

I sin forskning konstaterar Olof Sundin att vi inte verkar ägna oss åt källkritik i vår vardag. anyonymitet beroende hatbrev integritet källkritik kriminalitet mobbning säkerhet teknik uppkoppling. Svenskarna och internet 2016. Det bästa med internet Det bästa med internet är all information som erbjuds och finns tillgängligt, tycker två av tre (61 %) internetanvändare. Källkritik har man varit noga med under 2400 år (se längst ner). De klassiska punkterna man ska tänka på är: Äkthet Tid Beroende Tendens .
Street dance sessions

Beroende kallkritik

Jag funderar över var gränsen går mellan att vara beroende och att vara tendentiös. Beroende- En källa som är beroende är sällan objektiv.

Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan?
Glasblåsare gotland


Källkritik handlar om att kunna bedöma och värdera information. Beroende på informationstypen skiljer sig metoderna något. För källkritik av vetenskapliga rapporter finns det en guide i detta inlägg.

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt vad källkritiken handlar om; att bedöma värdet av en eller flera källor och därefter göra ett Äkthet, tid, beroende och tendens Äkthet. Äkthet är det mest centrala i all källkritik; är källan det den utger sig för att vara? Här handlar det om att ta reda på vem som ligger bakom källan, hur informationen kom till och vad avsikten var med tillkomsten.


Pledpharma aktiekurs

Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Genom att ställa frågor utifrån de fyra kriteriebegreppen kan man bilda sig en uppfattning om källans trovärdighet. Förenklat handlar det om dessa fyra frågor: Är källan ett original eller en kopia? Hur ny är informationen?

Vi har dessutom valt ytterligare två krite­ rier: luckor och representativitet. Att reflektera över luckor och representativitet är ett sätt att bli mer äkthet, tid, beroende, tendens – dominerar undervisningen i källkritik.