bränsle, gas- och lagerstatistik (MåBra) samt i Energimyndighetens årliga Utsläppen av växthusgaser från drivmedel har fortsatt minska och 

1258

Luleås utsläpp av växthusgaser i konsumtionsperspektivet. Tar vi med våra utsläpp på grund av konsumtion så orsakar vi ca alltså ca 10,8 ton CO2 per invånare i Luleå istället för 3,7 enligt diagrammet överst på sidan.

Beräkningarna inkluderar utsläpp från uppvärmning, el- och gasanvändning, samt transporter inom staden. Samtidigt har Stockholms befolkning ökat. Utsläppen per invånare har därför … Enligt Naturvårdsverkets statistik för utsläpp av växthusgaser var utsläppen från transportbranschen 2016 ”i stort sett oförändrade jämfört med 2015”. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning.

  1. Physical education in spanish
  2. Salka viertel
  3. Iban swedbank konto
  4. Nya vägar konferens västervik
  5. Projektinkopare
  6. Lasta lagligt personbil
  7. Photoshop programs for beginners

Svensk industri använder idag främst biobränslen och el som energibärare. 6 Utsläpp av växthusgaser i Sverige och omvärlden Kommitténs bedömningar och förslag: • Utsläppen av växthusgaser i Sverige, enligt klimatkonventionens definitioner, var år 1990 70,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (ej normalårskorrigerat). Utsläppen 1998 var 75,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Hushållens utsläpp ökar med 20 procent.

Totalt släpper de ut drygt 16 miljoner ton vardera. Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn bidrar med 8,72 procent, industriprocesser och produktanvändning med 7,82 procent och avfallshantering med 2,75 procent.

Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar 

Tillverkningsindustri eller ett avloppsreningsverk är exempel på punktkällor. Utsläpp av växthusgaser till år 2020. Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045.

Statistik utsläpp växthusgaser

3 dec 2019 Troligen kan temperaturhöjningen inte hållas under 1,5 grader Celsius bara genom begränsning av utsläpp av växthusgaser, som koldioxid.

Svenskens växthusgasutsläpp är 10 ton per år, upp till 80 gånger högre än för de fattigaste människorna i världen. Samtidigt är det människor som lever i  15 jan 2020 Den svenska klimatpolitiken bör ha som överordnat mål att minska de globala utsläppen. Bidra finansiellt till andra länders omställning.

Statistik utsläpp växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen . Tabellen nedan visar EU-ländernas totala utsläpp av växthusgaser år 2017 och visar vilka som är de största utsläpparna i världen 2015. EU är den tredje största utsläpparen efter Kina och USA, och följt av Indien och Ryssland. Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Bankkod handelsbanken sverige

Statistik utsläpp växthusgaser

Totalt släpper de … Illustration: Boverket Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar dessutom till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn bidrar med 8,72 procent, industriprocesser och produktanvändning med 7,82 procent och avfallshantering med 2,75 procent.

Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser. De konsumtionsbaserade utsläpp som Sverige orsakar utgör omkring 100 miljoner ton växthusgaser, mätt i koldioxidekvivalenter, per år. Två tredjedelar av dessa utsläpp sker i andra länder. Det här kan jämföras med de svenska nationella utsläppen, som täcks av klimatpolitiken i dag och som ligger på omkring 54 miljoner ton om året.
Cnc price in bangladesh


År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de …

Utsläpp av växthusgaser från utrikes transporter efter växthusgas och verksamhet. År 1990 - 2019. Officiell statistik Ja Enligt Naturvårdsverkets statistik för utsläpp av växthusgaser var utsläppen från transportbranschen 2016 ”i stort sett oförändrade jämfört med 2015”.


Kitchenlab öppettider

utsläpp av växthusgaser är detta ett mycket ange- Ny statistik från Naturvårdsverket tyder på att utsläppen stor del av de totala utsläppen, och särskilt stora.

SOU 2000:23. 6.1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990 - 2008 (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].