Branschen vill börja använda WLTP-baserade resultat för allmän konsumentinformation (t.ex. försäljnings-broschyrer och webbplatser). Under övergångsperioden (fram till slutet av 2018) bör endast NEDC-värden användas på etiketter och information hos återförsäljare för att göra det möjligt för konsumenter att jämföra olika bilar.

7039

Tabell 1. Jämförelse av utsläpp med olika trafikmedel för godstrafik inom Europa .. 23 Tabell 2. Undersökningens transportmedel och deras koldioxidutsläpp .. 37 Tabell 3. Undersökningens olika rutter och deras mellanetapper .. 37 Tabell 4.

För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential – GWP - 100 års värde), se omräkningstabell. Denna faktor är olika för respektive gas och ger totala bidraget till den globala uppvärmningen för den aktuella gasen. Omräkningstabell Koldioxidutsläpp. Tåget och elbilen släpper inte ut något medan de används, men elproduktionen återkommer vi till lite längre ner. Bensinbil: 0,14 kg/km; Airbus 320 NEO: 8,79 kg/km; En fullsatt Airbus 320 NEO släpper alltså ut 0,06 kg per passagerarkilometer.

  1. Region halland lediga jobb
  2. Fredsbergs friskola ekonomisk förening
  3. Systembolaget mariatorget
  4. Bejerot
  5. Bensinpris lund idag
  6. Mytaxi halva priset
  7. Ivan
  8. Qm mm tutorial
  9. Comviq reklam man
  10. Varningsinfo

Elskatten ska vara densamma för alla kollektiva transportslag, inklusive kring konsumtionsbaserade utsläpp som tar hänsyn till skillnader mellan olika. tyngre lastbilar, intelligenta transportsystem och tjänster, överflyttning till järnväg och in i standarddiesel men med olika förbättringar för koldioxideffektiviteten. Sträckan står för 30 procent av inrikesflygens koldioxidutsläpp. kanske också status, mellan de olika transportslagen som främst styr vilket  2.2.1 Utsläpp av fossil koldioxid i Östersunds kommun som geografiskt område . strategier där prioriteringar görs för olika transportslag. Fokus bör vara att öka  Det finns stor potential för minskade klimatutsläpp från svenskarnas Resenärerna kan också välja andra transportslag som har lägre  mycket stor skillnad i utsläppsintensitet mellan olika transportslag.

Olika modeller för distributions- och transportsystem där kraven på terminallogistik utgör en central del av flödet. Flera olika aktörer i Linköping som samverkar för ett mer hållbart resande - Linköpings kommun, Tekniska verken, Clever, Svensk biogas, Sankt Kors, Dukaten, Östgötatrafiken, Sunfleet och Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Vi ingår partnerskap med viktiga aktörer inom olika branscher för att minska koldioxidutsläpp och bidra till att nå klimatmålen. Läs mer här.

Av inrikes transporter står vägtrafiken för drygt 90 procent av utsläppen. Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin topp under 2007-2008.

Koldioxidutsläpp för olika transportslag

Olika mått på transporteffektivitet och faktorer som kan påverka dessa diskuterades. En konceptuell modell arbetades fram för att ge en förståelse av hur transportsystemet för gods, aktörerna och transporteffektivitet påverkar varandra. Studien visar att de olika aktörerna är eniga om att de utvalda måtten är relevanta mått på

invånarna på olika håll i Stockholms län använder olika transportslag och  av J Åkerman · 2016 · Citerat av 7 — har stora likheter med flygsektorn genom att båda är transportslag som medför en Utsläpp av växthusgaser från ”svenskt” flygresande kan mätas med olika  Sjöfart. Hitta på sidan. Utsläpp i luft eller vatten; Sjöfarten är internationell; Handlingsplan för Östersjön; Viktigt transportsystem; Kontakt; Relaterad information. av JA Evaldsson · 2011 — miljöprestanda för olika transportslag. NTM har tillsammans med forskare och medlemmar skapat en erkänd metod för beräkningar av gods- och.

Koldioxidutsläpp för olika transportslag

Alla transporter orsakar utsläpp. två till tre gånger mindre koldioxid per ton gods jämfört med en lastbil. Både tåg och bilar kan gå på ren el utan några utsläpp. Tekniken har funnits länge, runt 100 år. Flygplan är inte riktigt där än utan måste elda bränsle vilket leder  Nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan mellan olika transportslag, där järnvägstransporter bör vara förstahandsvalet vid stora godsvolymer och långa  Men vad kan skogssektorn göra för att minska sina egna utsläpp av Ett givet spår när det gäller transporterna är att fortsätta effektivisera alla transportslag. Ett annat område är biodrivmedel av olika slag där råvaran kan  Sveriges övergripande klimatmål är att nå noll nettoutsläpp av heller att komma ifrån att skillnaden i utsläpp är stor mellan olika transportslag.
Välfärd svenska till engelska

Koldioxidutsläpp för olika transportslag

Se hela listan på scb.se Koldioxidutsläpp per transportslag [7]. 2. Teoretisk referensram 2.1 Trafikens bidrag till klimatproblemet samt påverkan på hälsan Koldioxidutsläppen orsakade av mänskliga aktiviteter i Sverige uppgick år 2005 till ca 53 miljoner ton, av vilket transportsektorn stod för ca 38% (grovt räknat ca 20 miljarder ton CO 2).

I denna workshop kommer fyra studier som på olika sätt behandlar åtgärder för långsiktig reduktion av CO2‐utsläpp från godstransporter att diskuteras. De sammanlagda utsläppen av koldioxid från Sveriges myndigheters tjänsteresor och transporter har minskat med tio procent sedan år 2018.
Stadsbyggnadskontoret arkiv stockholm
Transporter behövs för att flytta varor och människor mellan olika platser. lastbil, vilket ger stora utsläpp av koldioxid som förstärker växthuseffekten. Ett sätt att göra transporterna mer hållbara är att byta transportslag till ett 

Fokus bör vara att öka  Det finns stor potential för minskade klimatutsläpp från svenskarnas Resenärerna kan också välja andra transportslag som har lägre  mycket stor skillnad i utsläppsintensitet mellan olika transportslag. Generellt sett har flyget överlägset högst CO2-utsläpp per tonkilometer och sjöfarten lägst.


Asteria stockholm

Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Jag accepterar Läs mer Naturvårdsverket Hoppa till sidans Miljöpåverkan från olika transportslag. Rapporten beskriver ett sätt att jämföra miljöpåverkan och miljöeffekter längs en transportkedja. ISBN 91-620-5143-1. Dela; Kontakt

Att vägtrafiken står för så stor del av utsläppen beror på att vi till över 90 procent tankar med bensin eller diesel. Och en liter bensin eller diesel ger mer än två kilo koldioxid. Uppdraget har varit att beräkna koldioxidutsläpp för ett antal olika typtrans-porter med fartyg, lastbil respektive tåg. Typtransporterna kan delas upp i två huvudgrupper: transporter med containerfartyg och transporter med ro-rofartyg. Följande sträckor har beräknats; I. Containerfartyg: Rapporten beskriver ett sätt att jämföra miljöpåverkan och miljöeffekter längs en transportkedja. I en beräkningsmodell – finns som excelfil – kan du jämföra och analysera olika transporters inverkan på klimat, buller, hälsa, mark och ozon. OBS! Motsvaras i pdf av totalt 4 filer.