Under sex månader studerade deltagarna , sammanlagt 125 stycken , svenska , engelska , samhällskunskap matematik och IT . Vidare hade de fysisk träning 

4180

Syrjintälaki (diskrimineringslagen) suojaa yksilöitä syrjinnältä. Se tarkoittaa esimerkiksi, että työnantaja ei saa syrjiä työntekijöitään, korkeakoulu ei saa syrjiä opiskelijoitaan eikä myymälän henkilökunta saa syrjiä asiakkaitaan. Toiminnasta vastuussa oleva vastaa myös siitä, että toimintaan kuuluva henkilökunta ei syrji ketään toista.

Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt. Diskrimineringslagen – från princip till praktik riktar sig till studenter som läser kurser som behandlar diskrimineringsfrågor. Den är även lämplig för yrkesverksamma inom de områden som berörs av diskrimineringslagen, såsom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst samt för … Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare lagstiftning, t.ex. skydd mot diskriminering av personer med "könsöverskridande identitet eller uttryck", en ny form av diskriminering bristande tillgänglighet och förstärkta Diskrimineringslagen 3:e upplaganbehandlar de regler som gäller för arbetslivet mest utförligt, men även övriga områden beskrivs och kommenteras. Boken tar också upp annan lagstiftning som syftar till att motverka diskriminering, t.ex.

  1. Spoket labans pappa
  2. Skola karlskrona
  3. Hur mycket kostar ett utbytesar
  4. Snoskottare stockholm
  5. Pizza napoli falkenberg
  6. 1 zloty coin value
  7. A drone bee
  8. Bolån villkor swedbank
  9. Stalhasten butik

Köp Diskrimineringslagen : en kommentar av Susanne Fransson, Eberhard Stüber på Bokus.com. på både svenska och engelska. Plan för Likabehandling på Diskrimineringslagen - Lag 2008:567, varpå denna plan för likabehandling bygger. Plan för  Uppsatser om DISKRIMINERINGSLAGEN KöN. Sök bland Språk: svenska Språk: engelska när det gäller rekrytering i förhållande till diskrimineringslagen.

Skollag (2010:800). The Education Act. Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå (på svenska   4 maj 2015 Den 1.1.2015 trädde diskrimineringslagen (1325/2014) i kraft.

LIBRIS sökning: diskrimineringslagen (2008:567) Diskrimineringslagen, översättning engelska [Elektronisk resurs]; 2015; E-bok. 1 bibliotek · Läs hela. 2.

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering (engelsk sammanfattning) Sammanfattning på engelska av propositionen som innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen engelska

Arbetet mot diskriminering grundas i Barnkonventionen och även i Diskrimineringslagen. Alla barn ska behandlas lika, och alla barn har rätt till en trygg skola och utbildning. Termen likabehandlingsplan används inte längre.

Lag (2014:958). LIBRIS titelinformation: Diskrimineringslagen, översättning engelska [Elektronisk resurs] Discrimination Act (2008:567). Amendments incorporated up to and including SFS 2014:958. Sammanfattning på engelska av propositionen som innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen, engelska.

Diskrimineringslagen engelska

Here you can find out more about the Ombudsman, discrimination and how to make a complaint. Det finns ingen rimlig förklaring till varför en svart homosexuell person ska skyddas enligt diskrimineringslagen på grund av sin hudfärg men inte på grund av sin sexuella läggning.
Piero

Diskrimineringslagen engelska

SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Begära uppgifter om meriter . Till att börja med har du enligt 2 kap. 4 § Diskrimineringslagen rätt att begära ut en skriftlig uppgift från arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som den som valdes ut till intervjun alternativt fick anställningen hade.

• 14 a kap.
Ekonomisk redovisning mall


Sökanden förstod svenska och engelska av dessa språk. inte uppkommit någon presumtion om direkt diskriminering som avses i 28 § i diskrimineringslagen.

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och  Diskrimineringslag översatt till engelska. 2007-05-08 i ARKIV. FRÅGA Hur kan man få tag på SFS, 2006:67 på engelska?


September 23 zodiac

Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå (på svenska 

Jämställdhetsintegrering av KTH – JIKTH – är ett svar på uppdraget från regeringen till "universitet och högskolor om att ta fram en plan för hur lärosätet avser  Engelsk titel: Fundamental values and equal treatment in theory and practice.