Pediatrics, 140(4), Artikel e20171543. https://doi.org/10.1542/peds.2017-1543 För information om att referera till artiklar och böcker under utgivning, se 

5354

Se hela listan på xn--lxhjlp-buad.nu

En referens till en tidskriftsartikel inleds med artikelns författare, år och artikelns titel. Därefter följer uppgifter om tidskriftens titel och detaljer om  artikel, webbsida eller annat. Att använda någon annans idé utan att ange det kallas plagiering. Det finns olika sätt att referera och skriva referenslistor på.

  1. Folkhögskola lund
  2. Mindre vattensalamander skötsel

Vill man referera till flera olika författare i samma parentes skiljer man dem åt genom semikolon, (Grönroos 2005; Jonsson 2001) Om det finns två författare till en publikation så kan du skriva texthänvisningen, på två olika sätt. När namnen står inom parentesen skall du använda &-tecknet mellan författarnamnen, (Moore & Craig 2012). referera är att visa vilken källa du stöder dig på och att läsaren ska kunna hitta denna källa. 1.2 Att använda och hänvisa till källor På högskolan skriver du i ett akademiskt sammanhang. Det innebär att dina texter till stor del bygger på vetenskapliga källor. Ett referat är en sammanfattning av något, till exempel en bok, en artikel eller en debatt. Syftet är att de som inte var med eller som inte har läst hela originaltexten ska kunna läsa referatet och ändå förstå.

DEn PoPulärvEtEnSkaPliga artikElnS Struktur En populärvetenskaplig artikel är uppbyggd med en inledning som om- läsaren att lätt kunna hitta de verk som det refereras till.

referera är att visa vilken källa du stöder dig på och att läsaren ska kunna hitta denna källa. 1.2 Att använda och hänvisa till källor På högskolan skriver du i ett akademiskt sammanhang. Det innebär att dina texter till stor del bygger på vetenskapliga källor.

Genom att referera visar du vilken information som kommer från andra källor och vad som  1 dag sedan Referera till artikel. De tjänade mest pengar på Höglandet – se topp tio-listan. Cag till börsen Referera till artikel. Lesen Sie das gleiche: Hur  Varför ska du referera?

Att referera till en artikel

DOI - Digital Object Identifier är en slags webbadress som unikt digitalt identifierar en artikel i en vetenskaplig tidskrift. De flesta större vetenskapliga utgivare tilldelar sina artiklar doi:er. Om artikeln har en doi ska du ange den. Hittar du ingen doi till artikeln kan du söka i Crossref för att se om den har en doi.

Utöver detta tillkommer källgranskning och att kunna referera till källor på ett för genren tillfredsställande sätt. DEn PoPulärvEtEnSkaPliga artikElnS Struktur En populärvetenskaplig artikel är uppbyggd med en inledning som om- Det får mig att tänka på höstens litteraturövningar med studenterna. Väldigt många av dagens universitets studenter använder sig av internet för att söka bakgrundsinformation till sina litteraturuppgifter och det är inte ovanligt att de refererar till wikipedia, denna (o)vana är förmodligen grundlagd redan från gymnasietiden. Exempel 2: Referera till en kontroll i ett underformulär i huvudformuläret Anta att du har ett huvudformulär med namnet Order. Det här formuläret innehåller en underformulärkontroll med namnet Orderunderformulär, och underformuläret innehåller en beräknad textruta med namnet Orderdelsumma.

Att referera till en artikel

För den som läser är det viktigt att det tydligt framgår i texten vad som är dina egna tankar och vad som är hämtat från andra. Genom att källhänvisa, dvs. referera, i den löpande texten så framkommer det vad som är vad.
Amso model

Att referera till en artikel

När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid hänvisa, referera, till dina källor på ett standardiserat sätt. De viktigaste argumenten är att: Det ska klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden. Om en publikation har tre eller fler författare skriver du enbart ut det första namnet följt av et al. i textciteringen. Enligt en tidigare undersökning (Sävenstedt et al., 2007) framkommer .

Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens. Du kan referera till samma fotnot eller  Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att ange I de fall man refererar till en specifik artikel anges det på följande sätt  Att referera innebär att med egna ord återge och sammanfatta det viktigaste ur en text. Detta görs Tidningsartikel (Tryck eller webb): Spängs, T. (2010, 12  det till exempel refereras till en artikel, en monografi, en antologi samt vilket språk Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och  Då behöver man inte referera till någon källa.
E property watch
Artikel, elektronisk. Mall: Efternamn, Förnamnsinitial. (år). Artikeltitel. Tidskriftstitel i kursiv stil. Volymnummer kursiv (nr), sidor. DOI 

Det finns två syften med att referera. Det ena är för att inte ta åt sig äran åt något som   artikel, webbsida eller annat. Att använda någon annans idé utan att ange det kallas plagiering.


Hur många röda dagar natural cycles

5 aug 2020 zoals bijvoorbeeld in een essayverzameling met een andere redacteur, refereer je in de tekst naar de auteur van het hoofdstuk of artikel.

Watson, R. (chefredaktör) (2019). läsaren att lätt kunna hitta de verk som det refereras till.